From Lab to landmarks - Mulighetsstudie
26.01.2024 | Framtidsretta kystsamfunn

Sammen med norske og finske partnere i Interreg Aurora prosjektet «From labs to Landmark», presenterer SALT i denne rapporten en mulighetsstudie for digital, kunnskapsbasert besøksforvaltning og formidling på Nordkalotten.

Forfatter
Medforfatter(e)
From Lab to landmarks - Mulighetsstudie

Hanna Autto, Universitetet i Helsinki