/assets/images/Skjermbilde-2022-11-24-kl.-15.26.10.png

SALTs arbeid med kunnskapsopplevelser og utstillinger

Visste du at SALT er en stor leverandør av utstillinger, visningssenter og andre kunnskapsopplevelser? I denne artikkelen kan du lære mer om hvordan SALT kan bidra i utformingen av din neste utstilling.

Av
Dato: 24.11.2022
Est. lesetid: 6 min

Formidling av kunnskap og forskning har stått sentralt i SALTs arbeid helt siden oppstarten i 2010. Utgangspunktet for SALT som forretningsidé var nettopp å drive forskningsformidling. Gjennom årene har vi formidlet små og store forskningsprosjekter og hjulpet ulike oppdragsgivere å nå ut med kunnskap til et bredt spekter av målgrupper i alle aldre. Dette har vi gjort gjennom en lang rekke prosjekter, der ulike verktøy og formidlingsformer har vært tatt i bruk. Vi har tro på at kunnskap formidles best, når den formidlingen retter seg mot får ta aktivt del i kunnskapsutvekslingen. Når publikum kan ta sansene i bruk, og lære gjennom å se, føle, oppleve og delta. Dette ligger også til grunn for SALTs arbeid med utstillinger, visningssenter og andre kunnskapsopplevelser.

Formidling av kunnskap og forskning har stått sentralt i SALTs arbeid helt siden oppstarten i 2010. Utgangspunktet for SALT som forretningsidé var nettopp å drive forskningsformidling. Gjennom årene har vi formidlet små og store forskningsprosjekter og hjulpet ulike oppdragsgivere å nå ut med kunnskap til et bredt spekter av målgrupper i alle aldre. Dette har vi gjort gjennom en lang rekke prosjekter, der ulike verktøy og formidlingsformer har vært tatt i bruk. Vi har tro på at kunnskap formidles best, når den formidlingen retter seg mot får ta aktivt del i kunnskapsutvekslingen. Når publikum kan ta sansene i bruk, og lære gjennom å se, føle, oppleve og delta. Dette ligger også til grunn for SALTs arbeid med utstillinger, visningssenter og andre kunnskapsopplevelser.

Både fysiske, digitale, analoge, visuelle og sansbare elementer samspiller i en helhet når vi setter sammen en utstilling. Det er det gode grunner til. Ved å kombinere «passive», interaktive og deltakende aktiviteter og installasjoner i en og samme utstilling sørger vi for å imøtekomme at ulike besøkende vil ha ulike måter å tilegne seg kunnskap på. I sin «taksonomi for læring» i 1956 definerte Bloom disse ulike «læringsstilene» som kognitiv, psykomotorisk og affektiv (følelsespreget) læring. Dette er senere gjenspeilet i en rekke nyere læringsteorier. Sentralt i disse er at både kroppslig og følelsesmessig oppfattelse, eller kognisjon, er grunnleggende for forståelse og hukommelse. Dette er en del av det teoretiske rammeverket SALT legger til grunn når vi skal løse nye formidlingsoppdrag og tilrettelegge for gode kunnskapsopplevelser i form av visninger og utstillinger. Samtidig gjenspeiler denne tredelte tilnærmingen mangfoldet i den informasjonen som skal kommuniseres (Pedretti & Navas Iannini, 2020).

Både fysiske, digitale, analoge, visuelle og sansbare elementer samspiller i en helhet når vi setter sammen en utstilling. Det er det gode grunner til. Ved å kombinere «passive», interaktive og deltakende aktiviteter og installasjoner i en og samme utstilling sørger vi for å imøtekomme at ulike besøkende vil ha ulike måter å tilegne seg kunnskap på. I sin «taksonomi for læring» i 1956 definerte Bloom disse ulike «læringsstilene» som kognitiv, psykomotorisk og affektiv (følelsespreget) læring. Dette er senere gjenspeilet i en rekke nyere læringsteorier. Sentralt i disse er at både kroppslig og følelsesmessig oppfattelse, eller kognisjon, er grunnleggende for forståelse og hukommelse. Dette er en del av det teoretiske rammeverket SALT legger til grunn når vi skal løse nye formidlingsoppdrag og tilrettelegge for gode kunnskapsopplevelser i form av visninger og utstillinger. Samtidig gjenspeiler denne tredelte tilnærmingen mangfoldet i den informasjonen som skal kommuniseres (Pedretti & Navas Iannini, 2020).

<p>Illustrasjon: Sisu Design AS</p>

Illustrasjon: Sisu Design AS

Læring og overraskelse

At kompleks informasjon i tillegg kommuniseres mest effektivt ved hjelp av interaktive og praktiske virkemidler (Hein, 2012), er et annet viktig moment som vektlegges. Derfor sørger vi for at publikum både engasjeres, og på ulike måter inviteres til å delta aktivt på sin vei gjennom utstillingene. Det har vi blant annet gjort i vår interaktive installasjon for Selsøyvik Havbruk ved Vitensenter Nordland i Mo i Rana, som særlig er rettet mot barn og unge. Her kan publikum gå inn i rollen som oppdretter og bli kjent med både arbeidsoppgaver og utfordringer som ansatte i næringen står overfor gjennom en interaktiv spill- opplevelse. Samtidig får de både bli kjent med verdiskapingen og teknologien som kloke hoder langs kysten har utviklet.

Både taktile (følbare), visuelle, audiovisuelle, passive og interaktive formidlingselementer er tatt i bruk, og der barn også gis mulighet til å lære gjennom lek. Denne tilnærmingen er i tråd med et konstruktivistisk syn på læring (Caulton, 1998); læring skjer gjennom aktivitet og mennesker «konstruerer» eller bygger på den kunnskapen de allerede har med ny kunnskap. Skal det skje, fordrer det at publikum kan relatere seg både til innholdet og virkemidlene i formidlingen (Cain & Rader, 2017; Hein, 1995; Ride, 2012), slik for eksempel barn relaterer seg til «gaming». Samtidig vil en SALT utstilling alltid overraske publikum med innovative installasjoner og uttrykk.

Det er nettopp ved å finne den riktige balansegangen mellom det som er kjent og forståelig som publikum kan relatere seg til, og det som er «nytt», engasjerende og overraskende at god formidling skjer og ny kunnskap «konstrueres».  SALT hjelper deg å finne denne balansen slik at du kan gi publikum den beste kunnskapsopplevelsen.


Foto: Allan Berg / SALT
Foto: Allan Berg / SALTDen viktige «blå» tråden

På tvers av en utstillings ulike «rom» og kommunikasjonsstrategier tilpasset ulike måter å lære på, sørger SALT for at det alltid løper en eller flere «blåe tråder» som binder kunnskapen sammen og sikrer kognitiv integrasjon. Det kan eksempelvis være en reise fra fortid til nåtid, fra smolt til voksen laks eller fra produksjon til forbruker i et visningssenter for havbruk, eller som i arbeidet vårt med en ny korallutstilling ved Lofotakvariet i Kabelvåg; en reise fra et objekt (i dette tilfellet et korallrev) til dets påvirkning og betydning for ulike «subjekter» som organismer, forskere og mennesker. Hvilken blå tråd som passer din utstilling best, finner vi ut i nært samspill med deg som oppdragsgiver.

Gode brukeropplevelser står alltid fremst i fokus i vårt arbeid med utstillinger, visningssenter og andre kunnskapsopplevelser. Vi har medarbeidere med fagkompetanse innen arkitektur, produktutvikling, samfunnsutvikling, opplevelsesproduksjon, pedagogikk, kommunikasjon, entreprenørskap og innovasjonsledelse, for å nevne noe. Vi samarbeider i tillegg med dyktige underleverandører innen design og digital interaksjon. I tillegg kan SALT skilte med solid marin kompetanse innen både havbruk, fiskeri og marinbiologi.

SALT har tidligere utviklet og levert flere visningssenter til havbruksnæringen. Vår nyeste utstilling for Salmar i Molde vil stå ferdig i mars 2023. I øyeblikket arbeider vi også med det som vil bli verdens første større kaldtvannskorallutstilling ved Lofotakvariet i Kabelvåg. Utstillingen som åpner sommeren 2023 er finansiert av Forskningsrådet, Sparebankstiftelsen DNB, Nordland Fylkeskommune og Museum Nord.


Foto: Allan Berg / SALT
Foto: Allan Berg / SALT
Foto: SALT
Foto: SALT


Ønsker du mer informasjon om hvordan SALT kan bidra i utformingen av din utstilling eller visningssenter? Kontakt fagleder Ragnhild Ørnes, ragnhild@salt.nu, tlf. 414 49 613