Møt vår nye styreleder

Etter en kreativ rekrutteringskampanje fra de ansatte danket Ove Pryde Pettersen ut 27 andre godt kvalifiserte kandidater til oppgaven, og er valgt til ny styreleder i SALT.

Av
Dato: 15.08.2023
Est. lesetid: 2 min

Til daglig er Ove Pryde Pettersen (41) leder av teknologiselskapet Inventas. Nå er det klart at han også tar over rollen som styreleder i SALT. Det skjer etter at vi i vår gikk kreativt til verks i jakten på ny styreleder. Gjennom en serie videoer på nett og i sosiale medier etterlyste de SALT ansatte, som nylig også gikk inn på eiersiden, rett person til oppgaven. Det resulterte i 28 godt kvalifiserte kandidater. Valget falt på 41-åringen fra Trondheim.

-  Jeg er veldig stolt over å få mulighet til å bli styreleder i SALT. Arbeidet bedriften gjør er både veldig viktig og veldig interessant. SALT er et selskap som virkelig oppfyller sin egen visjon «Framtidstro for havet, kysten og folket» hver eneste dag. Jeg håper mitt bidrag inn i selskapet skal sørge for at dere vil lykkes med dette enda litt bedre, uttaler Pryde Pettersen. 

 Den nyvalgte styrelederen har hele sin karriere arbeidet i grensesnittet mellom teknologi, nye muligheter og forretning, og er utdannet sivilingeniør innen industriell mekanikk og vindkraft. Med seg i styret får han direktør i Senter for hav og Arktis, Jan-Gunnar Winther, SALT gründer Kriss Rokkan Iversen og to representanter fra de ansatte.

Store forventninger

- Jeg har store forventninger til det nye styret. Ove Pryde Pettersen har lang erfaring fra å lede en ansatteid bedrift og er opptatt av lønnsom drift og god bedriftskultur. Jan-Gunnar Winther har internasjonal erfaring og et nettverk som spenner fra toppolitikere til polfarere. Kriss Rokkan Iversen er en av gründerne i bedriften og vil fortsette å utfordre oss til å skille oss ut og gjøre ting på vår måte. To dyktige ansatte, Hilde Rødås Johnsen og Snorre Sklet kjenner SALT fra innsiden og vil sikre at styrearbeidet er godt forankret i bedriften, sier daglig leder og gründer i SALT, Kjersti Eline Tønnesen Busch.

 De nye styremedlemmene overtar etter et styre som bestod av Busch, Kriss Rokkan Iversen, en representant for de ansatte, og Salve Dahle fra Akvaplan-niva. Dahle har sittet i styret fra oppstarten av SALT i 2010, og har bidratt uvurderlig til utviklingen av selskapet. Fra 1. mars overlot Akvaplan-niva sin aksjepost til ansatte i SALT. SALT er i dag et av landets fremste fagmiljøer innen bl.a marin forsøpling med 26 ansatte fordelt på ni kontorsteder – fra Båtsfjord i nord til Arendal i sør.

Det nye styret ble formelt valgt av generalforsamlingen i juni.