/assets/AURORA-CMYK-Color.jpg

Fra forskning til landemerker

Et nytt internasjonalt reiselivsprosjekt ledet av SALT skal styrke samarbeidet mellom forskning, reiseliv, skoler og lokalsamfunn på tvers av landegrensene på Nordkalotten. Målet er å gi besøkende mer kunnskap, forståelse og respekt for naturen og lokalsamfunnene de besøker. Det skal skje ved hjelp av digitale verktøy.

Grensevarde mellom Finland, Norge og Sverige.  Foto: G. Hutton
Av
Dato: 06.09.2023
Est. lesetid: 3 min

Prosjektet «From Labs to Landmarks» skal bygge opp et nettverk av samarbeidspartnere i Enontekiö (Finland), Nord-Troms og Kiruna (Sverige) som skal bidra i å utvikle kultur- og vitenskapsbasert digitalt innhold for allerede eksisterende naturstier i området. Slik vil man styrke bærekraftig reisemålsutvikling og gi innbyggere i regionen mulighet til å påvirke reiselivsutviklingen lokalt.

Sammen skal partnerne utforme et toårig Interreg Aurora-prosjekt (2024 til 2026), som skal etablere nettverk og god praksis for vitenskapsturisme i grenseområdet. Prosjektet vil ha fokus på kunnskapskommunikasjon, innbyggerdeltakelse og bruk av nye teknologiske løsninger, som virtuell og utvidet virkelighet. Å gi besøkende økt kunnskap og forståelse om natur, landskap og kultur på stedet de besøker er en viktig målsetting. Informasjonen gjøres tilgjengelig direkte på de besøkendes mobiltelefoner.

Samtidig vil lokalsamfunn og skoler få ta del i planlegging og utforming av kunnskapen som formidles, og samarbeide med ledende forskere i regionen innen naturvitenskapelige- og humanistiske fag. Bakteppet for prosjektet er det globale behovet for å synliggjøre naturen som mer enn en kulisse for reiselivsopplevelser, samtidig som stadig flere bekymrede røster peker på at lokalsamfunn og innbyggere forstyrres av turisters atferd, forteller prosjektleder Elina Hutton i SALT.

 Bakteppet for prosjektet er det globale behovet for å synliggjøre naturen som mer enn en kulisse for reiselivsopplevelser, samtidig som stadig flere bekymrede røster peker på at lokalsamfunn og innbyggere forstyrres av turisters atferd

- Miljøkrisene krever bedre forståelse av hvordan naturen fungerer og er knyttet til vårt eget liv. Bedre forståelse av hvordan alle ting henger sammen bidrar til å bygge miljøbevisst atferd. Å koble naturvitenskap med reiseliv og friluftsliv er effektivt, for på ferier og «ut på tur» har vi mer tid og interesse for naturen allerede, og det er bevist at vi også er mer åpne og nysgjerrige på ny kunnskap. Gjennom å bygge nye broer mellom reiselivsnæringen og lokalbefolkningen vil vi gjøre det mer synlig at destinasjonene også er et hjem, et arbeidssted og et hverdagsliv for de som bor der, ikke bare et reisemål, forklarer Hutton. Hun viser til at det lenge har vært en trend at besøkende ønsker å lære mer om livet på stedene de besøker. Dette samtidig som nordnorsk reiseliv har behov for nye produkter som muliggjør bærekraftig vekst ved å tiltrekke seg besøkende som har en genuin interesse for destinasjonenes mennesker og natur. 

Gjennom å bygge nye broer mellom reiselivsnæringen og lokalbefolkningen vil vi gjøre det mer synlig at destinasjonene også er et hjem, et arbeidssted og et hverdagsliv for de som bor der, ikke bare et reisemål

- Prosjektet bidrar til innhold og tjenester som møter denne målgruppen, samtidig som vi også skal bygge nettverk rundt temaet i de tre landene, forteller Hutton.  SALTs prosjektleder har selv solid erfaring fra reiselivsnæringen i nord, og forsker på turisme innenfor prosjektområdet i sin doktorgradsavhandling fra Universitetet i Lappland. Hun gleder seg over å ta fatt på prosjektet. 

- Jeg elsker både naturen og menneskene her, og er veldig glad for muligheten til å fortsette å jobbe med å utvikle nordnorsk reiselivssektor og bidra til at den blir enda mer bærekraftig, sier Hutton.

«From Labs to Landmarks» er finansiert av EUs Interreg Aurora-program. Forprosjektet gjennomføres i perioden 1. juli 2023 til 31. januar 2024. SALT er norsk hovedpartner i prosjektet. Les mer om prosjektet her.

Prosjektleder Elina Hutton, SALT, på vandring i prosjektområdet.  Foto: G. Hutton
Prosjektleder Elina Hutton, SALT, på vandring i prosjektområdet. Foto: G. Hutton