Videreutvikling av “Blått Ansvar”
27.04.2021 | Framtidsretta kystsamfunn

Langs norske strender finnes store mengder søppel som stammer fra fiskeri og akvakultur. Årsakene til forsøplingen er sammensatte, og kan skyldes alt fra uhellshendelser, lite kunnskap om konsekvenser av marin forsøplig, dårlig vær, til ulovlig dumping. For å redusere mengden marint avfall fra de blå næringene, står kunnskap om konsekvenser og årsaker til marin forsøpling sentralt. I dette prosjektet har vi derfor videreutviklet fem undervisningsfilmer basert på den eldre versjonen av undervisningsopplegget «Blått Ansvar», med tilhørende arbeidsoppgaver og brukermanual. Målgruppen er elever på videregående skoler som går Vg2 «Fiske og fangst» og Vg2 «Akvakultur». Materiellet vil også ha relevans for elever på Vg1 «Naturbruk». Filmene er produsert av Férdi film og er distribuert til 18 av 19 videregående skoler med «blå linjer». "Blått Ansvar" er finanisert av Miljødirektoratet

Forfatter