Strandsøppel Dypdykk Finnmark, Tromsø, Lofoten 2018
15.12.2018 | Marin forsøpling

Strandsøppel dypdykk er en metode for å registrere og analysere strandsøppel for å gi mer forvaltningsrelevant kunnskap om kilder og årsak bak forsøplingen. Rapporten oppsummerer erfaringer fra implementering av dypdykk i Finnmark, Tromsø og Lofoten i 2018, samt resultater fra dypdykkene. Analysene viser at marin aktivitet, spesielt fiskeriaktivitet, er en større kilde til marin forsøpling i området enn tidligere antatt. Flere datapunkter, inkludert flere analyser av fiskeredskap, samt merke og nasjonalitet på forpakning, vil øke forståelsen for om langtransporterte, marine eller lokale kilder representerer de største kildene til marin forsøpling i området.

Medforfatter(e)

Eskil Dahl Olaussen
Calum Macintyre