HAVPLAST
19.01.2019 | Marin forsøpling

Delrapport marint avfall fra havbruksnæringen