Vil dra "fiskejussen" ut av tåka

25.05.2022 - 1 min lesetid

«Fiskejussen» i Norge er ikke veldig oversiktlig per i dag, men det har SALTs Guri Hjallen Eriksen valgt å gjøre noe med.

Nylig disputerte hun med sin doktoravhandling om det rettslige rammeverket for kommersielle fiskerier i Norge. Med grunnlag i studier av historiske reguleringstrender og en sammenlignende studie av deler av norsk og Canadisk fiskerilovgivning, drøfter hun hva vi gjør når vi regulerer fiskerier i Norge, og hvordan vi kan forbedre regelverket. Formålet har vært å utvikle en modell for rettspolitisk analyse av norsk fiskerilovgivning sett fra myndighetenes perspektiv.

Les om Guri sin spennende avhandling i denne innsiktsartikkelen fra Det juridiske fakultet →