Vil dra "fiskejussen" ut av tåka

«Fiskejussen» i Norge er ikke veldig oversiktlig per i dag, men det har SALTs Guri Hjallen Eriksen valgt å gjøre noe med.

Dato: 25.05.2022
Est. lesetid: 1 min

Nylig disputerte hun med sin doktoravhandling om det rettslige rammeverket for kommersielle fiskerier i Norge. Med grunnlag i studier av historiske reguleringstrender og en sammenlignende studie av deler av norsk og Canadisk fiskerilovgivning, drøfter hun hva vi gjør når vi regulerer fiskerier i Norge, og hvordan vi kan forbedre regelverket. Formålet har vært å utvikle en modell for rettspolitisk analyse av norsk fiskerilovgivning sett fra myndighetenes perspektiv.

Les om Guri sin spennende avhandling i denne innsiktsartikkelen fra Det juridiske fakultet →