SALT formidling

Det sies at 90 % av kommunikasjon er ikke-verbal. Å drive med formidling dreier seg altså om så uendelig mye mer enn det vi sier med våre ord.

Foto: Espen Mortensen
Dato: 10.01.2021
Est. lesetid: 4 min

Mennesket er utstyrt med fem sanser, og den SALTe kunnskapsopplevelsen skal alltid trigge så mange som mulig av disse. For å sikre at tilhøreren får en lærerik opplevelse som hun ikke glemmer, gjelder det å aktivere ikke bare én sans – kanskje må man faktisk smake, lukte og kjenne på det som formidles i tillegg til å lytte og til å se.

Kan du huske en helt spesiell fotballkamp fra da du var liten? En sånn kamp der kampen plutselig snudde på magisk vis? Der dere fra å løpe etter motstanderen i motvind og slagregn plutselig satte ball etter ball i mål mens regnbuen viste seg? Det handlet sannsynligvis ikke om ren trolldom, men en lett magisk endring i lagets samlede psyke eller mentalitet. Kanskje var det ikke så lett å sette fingeren på hva det var som endret spillets balanse? Eller kanskje var det én spiller som plutselig så på dere andre med et sterkt blikk og sa «Kom igjen nå! Dette klarer vi! Vi har absolutt alt som skal til»? 

SALT formidling tenker å ta nettopp den rollen. Vi reiser rundt til små og store kystsamfunn, eller små og store publikum på andre arenaer med det sterke «dette klarer vi»-blikket og de rette ordene – for å endre balansen i spillet. Sted for sted. Ungdom for ungdom. Til vi alle har troen på at kystsamfunnene og Nord-Norge kan vinne spillet om framtiden. Vi tror nemlig ungdommen i nord trenger noen å se opp til. Vi tror de trenger kunnskap om landsdelens fantastiske ressurser og muligheter. Vi tror de trenger blikk til å se sin egen framtid i nord. Vi tror det er slik man endrer mentalitet. Gjennom rollemodeller. Gjennom mer kunnskap. Og gjennom nye synsvinkler. Vi kaller det BLÅTT:RÅTT:RABALDER. Vi kaller det The Kelp Experience. Vi kaller det Blått Ansvar. Vi kaller det Plastdetektivene. Vi kaller det Blue Goals. Vi kaller det De omreisende marinbiologene. Eller vi kaller det Den blå fortellingen

Den SALTe tilnærmingen til formidling tar alltid utgangspunkt i den aller nyeste, mest oppdaterte kunnskapen. I tillegg er målgruppen vi sikter oss inn mot av største betydning. Å fortelle om skreiens store årlige reise gjennom Barentshavet kan gjøres veldig ulikt for et barnehagebarn og for en voksen deltaker på en konferanse. Innholdet i den SALTe kunnskapsopplevelsen skal, uansett hvem du er og hvor gammel du er, oppleves gjennom hele deg. Vi jobber kreativt og tverrfaglig med de fleste kunnskapsopplevelser med stort fokus på et gjennomarbeidet manus med dramatisk kurve, replikker, fortellerkunst og litterære virkemidler. Gjerne i samarbeid med teaterinstruktør, med dramaturg, musiker, lydinstallatør eller lystekniker. Men alltid fundert i kunnskap, fundert i forskning og fundert i glede for læring, og gleden i undring.

SALT har gjennom et tiår utviklet det SALTe vitenskapsteateret gjennom skoleturnéene BLÅTT:RÅTT:RABALDER og The Kelp Experience. I disse kunnskapsopplevelsene har vi med oss både en filmskaper og en musiker, og elevene utfordres til å lage sin helt egen film eller musikk. Begge turnéene har inkluderer et vitenskapsteater, om henholdsvis de blå næringene langs kysten og om tang og tare. Både kostymer, lysdesign og demonstrasjon av naturvitenskapelige forsøk er en del av forestillingen. Kulinariske opplevelser er også i fokus for The Kelp Experience, hvor elevene under veiledning av profesjonell kokk får lage og smake egne tang og tare-retter. I Plastdetektivene tar vi med elevene på en reise gjennom strandsøppel, hvor de med egne hender sorterte og identifiserer lokal marin forsøpling. I Den Blå Fortellingen får publikum en historisk fortellerstund i stemningsfull lyssetting om den svimlende lange norske kystlinjen, og menneskene og næringene som har bygget denne.

SALT formidling navigerer i et terreng som gjennom kreative prosesser utvikler tekster, fortellinger og installasjoner som er egnet til å formidle budskapet gjennom aktiv deltagelse fra publikum hvor en tar i bruk flest mulig av menneskets fem sanser. Å bli sett og invitert inn i dialog kan skape magiske øyeblikk. Så skal man skape endring som varer, mener vi formidling skal legge opp til læring som gir mellommenneskelig øye- og hjertekontakt – og kunnskap som huskes lenge gjennom rike sanseopplevelser.