Nå kan du bli trainee i SALT gjennom Look North Trainee

Har du et engasjement for havet, kysten og for en bærekraftig utvikling? Er du nyutdannet, og har lyst til å kickstarte din karriere? Vi søker etter en trainee som kan jobbe i Svolvær eller på Ramberg.

Dato: 21.02.2023
Est. lesetid: 3 min

Vår visjon er «Framtidstro for havet, kysten og folket» og vi har tre uttalte mål for vår bedrift. Vi skal gi naturen en stemme i samfunnsdebatten, bidra med konkrete løsninger på kystens utfordringer og skape arbeidsplasser langs kysten.

Vi har i overkant av 20 dyktige ansatte som arbeider i de tre fagområdene «marin forsøpling», «marin forvaltning» og «framtidsretta kystsamfunn». De fleste av våre ansatte har en mastergrad eller doktorgrad i bagasjen og samlet har vi en bred fagkompetanse som spenner fra jus og økonomi til entreprenørskap, geografi og marinbiologi. Innenfor hvert av fagområdene leverer vi forskning, formidling og rådgiving.

I SALT er det kort vei fra forskning til samfunnsnytte. Våre kunder er offentlige myndigheter, organisasjoner og private bedrifter. I tillegg deltar vi i flere forskningsprosjekter som er finansiert av private fond, Norges forskningsråd og EU.

Vi søker etter en trainee som kan jobbe i Lofoten – enten i Svolvær eller på Ramberg

Vårt hovedkontor ligger på kaikanten i Svolvær og vi har distriktskontorer i Arendal, Sandefjord, Lillehammer, Trondheim, Ramberg, Tromsø, Norreisa og Båtsfjord.

Vi ønsker et stort mangfold av SALTe ansatte med hensyn til erfaring, alder, nasjonalitet og faglig bakgrunn og derfor er denne utlysningen aktuell for mange ulike typer kandidater.

Vi ønsker spesielt å styrke vårt arbeid knyttet til følgende fagområder hvor vi har pågående prosjekter.

  • Fiskeri- og redskapsteknologi

  • Sirkulær økonomi knyttet til fiskeri- og havbruksutstyr

  • GIS og kartografi, særlig i kyst- og havområder

  • Administrasjon og økonomi

  • Reiseliv og samfunnsutvikling i kommunene og distriktene

Kandidater med relevant utdanning og erfaring som kan bidra til et eller flere av disse områdene, vil være av interesse. Relevant arbeidserfaring vil bli vektlagt og vi er også er også åpne for å rekruttere nyutdannede kandidater. Vi tar i alle tilfeller hensyn til karakterer fra høyere utdanning og kvaliteten på arbeid som er utført etter endt utdanning.

Vi ønsker å rekruttere folk som vil trives i SALT og som deler vår visjon og våre verdier. Det betyr at du må ha et engasjement for havet, kysten og for en bærekraftig utvikling. Det betyr også at du må være selvstendig og selvdreven og samtidig beherske samarbeidets kunst. Som ansatt i SALT må du være forberedt på at mye av samarbeidet med dine kollegaer vil foregå digitalt. Vi møtes på skjerm i internmøter, prosjektmøter og til en digital kopp kaffe i ny og ne. Du må også være forberedt på noen reiser til møter, feltarbeid og SALTe samlinger.

Som trainee i SALT vil du få nødvendig opplæring for å kunne bidra i våre prosjekter. Vi kan tilby en spennende arbeidsplass med krevende og utfordrende oppgaver og med et svært godt arbeidsmiljø.


Søk stillingen her →