Marin forsøpling i Europa

04.07.2022 - 0 min lesetid
Av Vilma Havas
Nærings-ph.d.

Plastforsøpling i havet har i vitenskapelig litteratur vært pekt på som en miljøtrussel så langt tilbake som i 1956. Allerede under Ra ekspedisjonen på 60-tallet rapporterte Thor Heyerdahl om funn av marint plastavfall. Femti år senere er den marine forsøplingen fortsatt et tema som opptar forskere, og som gjenstår å løse. De siste fem årene har forskningen på marin forsøpling skutt fart, men fortsatt finnes det store kunnskapshull. Sammen med danske DCEA og Aalborg Universitet, har SALTs Vilma Havas gjennomgått den vitenskapelige diskusjonen om marin forsøpling i Europa, med særlig fokus på de to nordiske landene Danmark og Norge. Last ned og les artikkelen publisert på Sustainability, her