Forsker på turisters atferd via sosiale medier

Reiselivsforsker Elina Hutton i SALT benytter sosiale medier til å forske på turisters atferd i naturen. Les mer om hennes doktorgradsarbeid i den finske avisa Lapin Kansa. Siden artikkelen er på finsk gir vi nedenfor en oppsummering på norsk.

Dato: 01.12.2023
Est. lesetid: 2 min

I sin doktorgradsavhandling har Elina studert hvordan naturen blir presentert i innlegg på sosiale medier fra innenlandske turister i den finske naturdestinasjonen Kilpisjärvi, som ligger ved grensen til Norge. Kilpisjärvi har en lignende posisjon i den finske friluftskulturen som Jotunheimen har for nordmenn. Det sies at enhver finne bør oppleve Kilpisjärvi minst en gang i livet.

Selv om besøksundersøkelser viser at naturen er den vanligste motivasjonen for å reise til Kilpisjärvi, og at det å være i eller observere naturen er blant de vanligste aktivitetene som utføres der, så viser Elinas forskning at naturen i sosiale medier hovedsakelig blir presentert i form av bilder av storslåtte landskap. Fra Kilpisjärvi er bildene ofte av det høyeste fjellet på stedet, Saana, eller av landskapet som åpner seg fra toppen av Saana med utsikt mot de svenske og norske fjellene som ruver høyt bak grensen.

Den kvantitative studien av tusenvis av bilder analysert med kunstig intelligens viste også at turistenes bilder sjelden gir plass for det lokale hverdagslivet. I innleggene som er studert ble lokalbefolkningen kun nevnt i forbindelse med turisttjenester, og hele datamengden inneholdt ikke en eneste omtale av at stedet ligger i samenes hjemland, forteller Elina.

Med bakgrunn i studien hevder Elina i intervjuet at dette "turist blikket", som sosiale medier bidrar til å styrke i en uforutsett fart og som også er utenfor besøksforvaltningsmyndighetenes kontroll, viser en separasjon av turistene fra de lokale-, sosiale-, kulturelle- og økologiske miljøene. Noe som igjen fører til at turister for eksempel forlater stiene på jakt etter de beste fotostedene, etterlater søppel i naturen eller utviser atferd som å gå på toalettet på kirkegårder. Doktorgradsavhandlingen som ble levert til evaluering i september ved Universitet i Lappland (Finland) tilbyr derfor verktøy for å kunne bruke informasjon fra sosiale media i besøksforvaltning.

Lapin Kansa er for øvrig den ledende avisen i nord Finnland. I artikkelen intervjues også turister som besøkte Kilpisjärvi etter å har blitt inspirert av bilder de hadde sett på Instagram.

Se originalartikkelen her.