EU taksonomi og Nord-Norge

08.06.2021 - 2 min lesetid
Av Brita Staal
Seniorrådgiver, internasjonalt ansvarlig

Hva vil EU-taksonomien bety for Nord-Norge, og hvordan forholder næringslivet i regionen seg til de kommende endringene? SALT har skrevet om EUs nye veikart for bærekraft for Kunnskapsbanken, Sparebank1 Nord-Norge.


Artikkelen ble først publisert på kbnn.no 21.05.2021 og kan leses i sin helhet her →


EUs taksonomi er et klassifiseringssystem for "bærekraftige økonomiske aktiviteter", som skal gi en endelig felles definisjon av hva som kan betegnes bærekraftig, klima- eller miljøvennlig. 

Taksonomien skal gjøre det enklere for investorer å forstå hvordan bedrifter jobber med klima- og bærekraft, og systemet forventes å endre kapitalstrømmene i Europa. 


Taksonomien har som utgangspunkt at økonomisk aktivitet må bidra til ett av seks overordnede mål:

  1. Begrensing av klimaendringer.

  2. Klimatilpasning.

  3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann og marine ressurser.

  4. Overgang til en sirkulær økonomi.

  5. Forurensingsforebygging eller -kontroll.

  6. Beskyttelse eller oppbygging av sunne økosystemer.⠀


For at en økonomisk aktivitet skal kunne defineres som bærekraftig, må den bidra vesentlig til minst ett av målene, og ikke bidra til skade for resterende mål. 

For å kunne bekrefte dette vil aktiviteten vurderes i henhold til tekniske kriterier og minimumskriterier for sosiale forhold og styring. 

De tekniske kriteriene til de to første målene er allerede beskrevet for sektorene inkludert i taksonomien per nå, de resterende vil stå ferdig ved slutten av 2021.

Klassifiseringssystemet vil skape oversikt over hvilke aktiviteter som er bærekraftige, og hva bedrifter foretar seg som er i tråd med globale klima- og bærekraftsmål.

EU-taksonomien er blitt omtalt som et veikart hvor ethvert selskap kan bedømme, justere retning og finne veien til å bli definert som framtidsrettet i internasjonal målestokk (Ringstad, 2021).

Taksonomien er i hovedsak rettet mot kapitalmarkedsaktører og skal gi investorer og banker bedre oversikt over selskapers bidrag til miljø- og bærekraftsmål. Analytikere ser at taksonomien allerede bidrar til å påvirke omstilling i politikk, regulering og investeringer både statlig og privat (Finans Norge 2021, Holter 2020).