Brage Jorunnson Heill
Rådgiver

Allsidige Brage er rådgiver ved vårt kontor i Tromsø. Med en bachelor i friluftsliv og naturbasert reiseliv, og master i idrettsvitenskap med fokus på friluftspedagogikk og beslutningstaking i risikofylte områder, bidrar Brage med viktig kunnskap i prosjekter rettet mot bærekraftig og naturbasert reisemålsutvikling. Med i tillegg solide GIS kunnskaper, bistår han også gjerne i datainnsamling, sammenfatning av data, og fremstilling av kunnskap digitalt og i kartformat.

Brage har valgt å jobbe i SALT fordi han ønsker å arbeide med ting som betyr noe. Som en del av vårt fagområde Framtidsretta kystsamfunn hjelper han små og store oppdragsgivere med å utvikle gode lokalsamfunn, bygge klima- og bærekraftsstrategier for framtiden, og utløse kystens verdiskapningspotensiale.