Hjem

Nyheter

Framtiden er lastet med kunnskap! SALT og Newtonrommet i Vesterålen forbereder pilotering av den nye barnehagemodulen 'Et BLÅTT eventyr'. Målet er som alltid: Å øke kunnskapen om havet, marine ressurser og kystens betydning i fiskeri- og kystnasjonen Norge.

SALT spår at slog, ufesk og andre vederstyggeligheter vil være en viktig del av norsk sjømat i framtiden. Både på middagsbordet hjemme og i vår blå eksportportefølje. Har du en ufesk å dele med de nordnorske kokkene som bidrar i boken "Havet. Mat, makt og meninger" som utgis på forlaget Utenfor Allfarvei? Send dem et ramsalt tips!