Hjem

Nyheter

SALTe dager i Brussel!

SALT var forrige uke tilstede på infouke om det nye arbeidsprogrammet Societal Challenges 2 (SC2) i EUs store og internasjonale forskningsprogram Horizon 2020. Blå (marin)vekst, distriktsutvikling, digitalisering og den nye bioøkonomien er sentrale temaer i SC2.

I løpet av infouken har vi hørt på spennende foredrag og knyttet mange nye kontakter fra ulike deler av Europa. Vi har deltatt i Horizon 2020 før og ønsker å bidra med SALT kunnskap også i kommende prosjekter. Det SALTe perspektivet innen formidling av, samt forskning på, temaer om marin ressursforvaltning, distriktsutvikling og marin forsøpling er høyst relevant i europeisk sammenheng.

NHO Nordland var også tilstede på infouken. NHO Nordland er en viktig SALT støttespiller. Sammen bidrar vi til å sette Nord-Norge og arktiske problemstillinger på agendaen i Europa.

I dag har SALT deltatt på avslutningsseminar for forskningsprogrammet LoVe MarinEco i Tromsø. Her presenterte involverte forskere sine resultater og SALT fikk anledning til å snakke om sitt bidrag i programmet - blå kunnskapsformidling rettet mot ungdom.

LoVe MarinEco er et femårig forskningsprogram initiert og finansiert av Statoil. Programmets målsetning er å bidra til økt kunnskap om det marine miljø i Lofoten-Vesterålen-regionen.