Hjem

Nyheter

Et grelt eksempel på konsekvensene av marin forsøpling. Hver dag vikler skalldyr, fisk, sjøfugl og marine pattedyr seg inn i søppel som har funnet veien fra oss mennesker til havet. Og så er det alt vi ikke ser. Mikroplast som plankton forveksler med mat og spiser - og som slik kommer inn i næringskjeden. Husk å kaste søppelet ditt der det hører hjemme: i søppelbøtta!

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/dyrene/isbjoern-kjempet-mot-170-kilo-...

SALT bygger nettverk med spennende aktører i Japan!
I går møtte den SALTe delegasjonen Japanese Fisheries Research Agency (FRA) i deres hovedkvarter i Yokohama. FRA består av 10 ulike havforskningsinstitutter som hver har sine regionale og/eller spesielle forskningsområder. FRA overvåker bl.a. havområdene utenfor Fukushima og forskerne der kunne fortelle at radioaktiviteten i mange fiskeslag og organismer nå lå på rundt 100 becquerele, noe de anså som lavt. Og selv om radioaktiviteten i havnområdet i Fukushima fortsatt er svært høy, er nivået utenfor havnen allerede redusert til kun 10 ganger pre-ulykke-nivå.

Bilde: Havnen i Yokohama, utenfor FRA-kontoret.