Hjem

Nyheter

Kronprinsparet engasjerer seg i kampen for et renere hav! I dag ble SALT og flere bedrifter og organisasjoner invitert på lunsj for å diskutere løsninger. Hva kan hver enkelt borger gjøre for å redusere marin forsøpling? Hva kan næringslivet gjøre? Og hva må løses av politikere?

SALT takker for invitasjonen og for inspirasjonen til å fortsette arbeidet mot marin forsøpling!

Det er fortsatt mulig å søke forskningsrådet om stipend til å delta i januar på Arctic Frontiers Emerging Leaders 2018! Send motivasjonsbrev, anbefalingsbrev og CV til laura@salt.nu

https://www.forskningsradet.no/prognett-polarforskning/Nyheter/Emerging_...