Hjem

Nyheter

Hva skal til for at flere kvinner blir gründere? Næringsministeren inviterte Kjersti fra SALT og femti andre gründere til å komme med sine erfaringer og innspill. Debatten ble oppsummert i fire enkle punkter:
1, Tilgang til kapital
2, Mer gründervirksomhet i bransjer der det jobber mange kvinner
3, Mer innovative offentlige innkjøp
4, En kultur der det er lov å satse - og der det er lov å feile.

SALT kunnskap fra dypdykk viser at byggeboomen i Tromsø har bidratt til marin forsøpling. https://www.itromso.no/meninger/2018/06/23/Byggeboomen-i-Troms%C3%B8-har...