Hjem

Nyheter

SALT er en av initiativtakerne til et bedriftsnettverk som skal arbeide for å forebygge og redusere marin forsøpling. Sammen med profesjonelle aktører innen oljevernberedskap og avfallshåndtering kan vi gjøre store løft for å redusere marin forsøpling nasjonalt og internasjonalt.