Du er her

Nyheter

Ikke for å skryte altså, men Marthe i SALT har faktisk fått gullmedalje for fremragende forskning på hummer i Canada. Gratulerer så mye Marthe!
https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=63913

Ligg framtida under havoverflata?

SALT klappa til kai i Guanabara bay i Rio de Janeiro
for å delta på konferansen Sustainable Oceans: a wave of innovation. Norske og brasilianske bedrifter presenterte teknologi og innovasjon for bærekraftig bruk av havet.

Temaene spant frå marin forsøpling, havet som matfat til fornybar blå energi.

UiT Norges arktiske universitet fortalte korleis mikroalgar dyrka på tank i Finnfjord kan bidra til å utvide fiskens matfat, Scan-Shipping presenterte nullutslippsferger, Equinor delte visjonen om vindmøller til havs for å få rein energi og SALT presenterte løysingar for å rydde strender og havbotn på ein kunnskapsbasert og effektiv måte.

Tusen takk til Innovasjon Norge, Real Consulado Geral da Noruega - Rio de Janeiro, Museu do Amanhã, AquaRio - Aquário Marinho do Rio de Janeiro og Marinha do Brasil for ein innholdsrik og framtidsretta konferanse.

Har vi kunnskapen vi trenger for å rydde havene for plast? Det forsøker forskerne i SALT å svare på. I iveren etter å ordne opp i plastproblemet, må vi ikke glemme potensielle negative konsekvenser av bruk av teknologi for å rydde plast fra vannmassene.

I forrige uke var SALT i Indonesia sammen med Innovasjon Norge for å finne løsninger på marin forsøpling. Indonesia er verdens nest største bidragsyter til marin forsøpling, men har også et ambisøst mål om å redusere marin forsøpling med 70 prosent innen 2025, samt minimere avfallsmengden med 30 prosent.

Om de fire største utslippslandene av plast til havet klarte å redusere sine utslipp med 70 prosent vil verdens plastutslipp reduseres med 40 prosent.

Music: Joakim Karud - https://soundcloud.com/joakimkarud

SALT på Finalefest for 71 grader nord! For en fin og sammensveiset gjeng! I går ble Anine kåret, men alle var vinnere! Og SALT var så heldig å få tildelt gavesjekk på 300.000,- fra hovedsponsoren Rema 1000. Takk for at dere, både Rema 1000 og 71 grader nord, viser stort samfunnsengasjement. Sammen skal vi øke kunnskapen om det marine miljø rundt 71 grader nord!

SALT har vært redaktør for «Vi og havet» - en nettpublikasjon som ble publisert i dag under åpningen av Agenda Nord-Norge. Her er en smakebit der vi møter den voksne Hedda i 2050 og tegner opp fire ulike framtidsscenarier for Nord-Norge.

Vi takker Menon Business Economics og Bedriftskompetanse for samarbeidet og Agenda Nord-Norge for oppdraget!

http://kbnn.no/artikkel/havet-og-nord-norge-i-2050-fire-fremtidsbilder

Norge og Russland samarbeider for å redusere marin forsøpling!

Denne uka inviterte Klima- og miljødepartementet og det russiske Naturressursministeriet til seminar om marin forsøpling i Moskva. Ny forskning fra Barentshavet ble presentert og kunnskapshull ble avdekket. Delegatene fra begge land er enige om å arbeide sammen for å redusere dette globale problemet. Det er en viktig milepæl i arbeidet mot marin forsøpling!

Lofoten var godt representert med Ragnhild Nyland og Ann-Helen Erntsen fra Senter for oljevern og marint miljø, Monica Kleffelgård Hartvigsen fra Lofoten avfallsselskap og Kjersti fra SALT.

SALT klappa til kai på Hankø i går for å delta på konferansen "Sammen om et rent Skagerak" i regi av Ren Kustlinje.

Tora heldt eit SALT foredrag om tapte fiskeredskap der ho delte erfaringar frå Fishing for Litter, Norway, Dypdykk og forskningsprosjektet Re-d-Use. Desse tre prosjekta har alle gitt oss kunnskap om korleis ein kan jobbe for å hindre at fiskeredskap kjem på avvege.

Tusen takk for ein flott konferanse, som viste at me har mange gode samarbeidsprosjekt på tvers av landegrensene her i nord.

Vi presenterer stolt våre nye SALTe matroser! Ta vel imot fiskerikandidat og finnmarking Eskil Dahl Olaussen, miljøadvokat og søring Malin Jacob, dressurrytter og revisor Liz LaMora, miljøpsykolog og surfer Ane Oline Roland og torskeggvokter og samfunnsgeograf Emil Røthe Johannessen!

Foto: Espen Mortensen

I forrige veke gjennomførte SALT plukkanalyse av Fishing for Litter, Norway-avfallet som har blitt levert over kai i Ålesund og på Karmøy. Med god hjelp frå Sunn-Trans og Åkrehamn Trålbøteri As gjekk me gjennom 8791 kilo oppfiska avfall.
Analysen viser at majoriteten av avfallet er tapte fiskeredskap, deriblant garn, line, snurrevad, trålpose og trålgir fra bunntrål.

Me fekk óg mulighet til å helse på mannskapet på båten Håflu som er med i Fishing For litter. Dei hadde nettopp kome tilbake frå brisling-fiske med bra fangst både på brisling og søppel.

Takk til Handelshøyskolen i Tromsø og DTLab for spennende workshop om hvordan entreprenører og forskningsmiljøer i nord kan samarbeide om nye forretningsaktiviteter i nord. Vi trenger hverandre og vi må nå ut til alle kriker og kroker i landsdelen. Ikke dumt med en innovasjonsturne med buss for å skape nye nettverk og ideer!

Forrige uke hadde de SALTe formidlingsmatrosene gleden av å møte den kanskje mest spennende målgruppen for havformidling: nemlig ungdommer. Vi reiste på skoleturnéen The Kelp Experience - et todagersopplegg hvor elevene gjennom vitenskapsteater, hinderløype, labaktiviteter, tur i fjæra, filmskaping med Fjellfrosk Media, kokkelering med Einar Hallstensen og konkurransen "The Masters of Kelp", lærte masse nytt om våre fantastiske tareskoger. Turen gikk til Vega og til Frøya - i disse vakre øyrikene er nemlig tareskogene spesielt mangfoldig og omfangsrik.

Elevene fikk se, lukte, lære og smake på det utrolige mangfoldet en av framtidas kanskje mest spennende, blå ressurser rommer. Hele opplegget kulminerte i en Food Court hvor elevene lagde fem retter hvor tang og tare inngikk som ingrediens i alle, samt verdenspremiere på elevenes egen film. Å lære mer om de fantastiske regnskogene under vann, hvorfor de er verdt å bevare, og det utrolige mangfoldet av bærekraftige næringsmuligheter tang og tare rommer er svært viktig å formidle til framtidas arbeidstakere midt i det grønne skiftet.

The Kelp Experience er del av det større tang & tare-forskningsprosjektet OPTIMAKELP, som over de neste tre årene skal gå tverrfaglig til verks for å best forstå hvor mye tareskog som finnes i Norge, hvordan vi har brukt denne ressursen gjennom alle tider, hvordan andre land forvalter ressursen, og hvordan tareskogene her i Norge kan forvaltes mest mulig bærekraftig. Vi takker NIVA for det spennende oppdraget!

Prosjekt Havplast er i gang! SALT og Nordlandsforskning på felles befaring på oppdrettsanlegg i Skjerstadfjorden i nydelig høstvær, for økt kunnskap om plastutslipp fra fiskeri og havbruk. Takk til Edelfarm og Akva Group som delte av sine erfaringer!

SALT leder HAVPLAST - et av fire nye prosjekter i regi av Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) for økt kunnskap om plastutslipp til det marine miljø fra fiskeri og havbruk. Målet er mindre plast på avveie, mer kunnskap om kilder og årsakssammenhenger, og økt fokus på forebygging! Med oss på laget har vi Nordlandsforskning og engasjerte næringsaktører innen fiskeri og havbruk.

Kva er dei største kjeldene til marin forsøpling i Oslofjorden?

Denne veka har den SALTe skuta lagt til i Oslofjorden, der me har arrangert «dypdykk» i strandsøppel saman med Oslofjordens Friluftsråd
Med representantar frå næringsliv og forvalting har me kartlagt, diskutert og fått lærdom om kva som er dei største kjeldene til marin forsøpling i Indre og Ytre Oslofjord. Funna er mange og komplekse, og ein ser at det er store lokale skilnader.
Med denne kunnskapen er me eit steg nærmare det foreløpige mest kostnadseffektive tiltaket mot marin forsøpling: å stoppe tilførselen av avfall til fjorden.

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet.

SALT stemningsrapport fra Finnsnes!

Denne uken har SALT og SISU Design Lab vært og sett det ferdigstilte visningssenteret til SalMar Farming AS, Avdeling Nord i Næringsparken på Finnsnes. SALT har ledet prosjektet i tett samarbeid med SISU Design Lab. Her tas publikum med på en sansereise hvor de kan høste kunnskap om oppdrettsnæringen gjennom ulike installasjoner.

Takk til alle underleverandører som har bidratt i prosjektet og ikke minst takk til SalMar for tilliten og godt samarbeid. Vi ønsker dere masse lykke til videre!

Den nye lyden av natur – The new sound of nature

Lyden dere hører er fra plastflasker som ligger under gresset. Noen av dem er så sprø på grunn av påvirkning fra sollys at de går i oppløsning for hvert steg. SALT er på Smøla denne uka i anledning Proof Clean Smøla, som er en ryddeaksjon finansiert av Miljødirektoratet for å forsøke å redusere mengden marint avfall på Smøla – ett av stedene i Norge som er hardest rammet av marin forsøpling. Dette er ingen uvanlig lyd å høre når man går i lyngen eller gresset i området ovenfor fjæra. Marint avfall fra hele Europa ender opp på strendene på denne idylliske øya og skjærgården rundt. Derfor burde folk fra hele Europa komme hit og hjelpe til med å rydde opp i det rotet deres forsøpling har bidratt til. Eller bedre – slutte å forsøple havet.

The sound you hear is from plastic bottles covered by the vegetation. Some of them are so brittle due to the influence of sunlight that they disintegrate with each step. SALT is on the island of Smøla this week to lead Proof Clean Smøla, a clean-up campaign to reduce the amount of marine litter on Smøla – one of the most severely affected areas by marine litter in Norway. This is not an uncommon sound to hear when you walk around in the vegetation in the area above the littoral zone. Here the term littoral zone has a double meaning. Litter from all over Europe end up on this idyllic island and its surrounding archipelago. Because of this, people from all European countries really should come here to help clean up the mess caused by their littering. Or even better – stop polluting the oceans.

Fem SALTe matroser startet uken med en tur til Horseidstranda i Moskenes for å kartlegge marin forsøpling i prosjektet 'Marine debris Action Planner' (MAP).
MAP er et samarbeidsprosjekt mellom GRID-Arendal og SALT, og skal bidra til effektivisering av strandrydding.

Les mer om prosjektet her: goo.gl/M77CP7

Tusen takk til REMA 1000 som satser på bærekraft, miljø og SALT! Som annonsert i beste sendetid på TV Norge under 71grader nord ble SALT tildelt midler til videre miljøarbeid i nord. Dette blir det Blått:Rått:Rabalder av!

I dag har vi (Erlend fra SALT og Sivert Holberg og Mona Hegglund fra Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal) vært ute og fått litt overblikk over mengdene av marint avfall rundt øya Smøla på Nordmøre og i skjærgården utenfor.
SALT og Friluftsrådet organiserer sammen med Smøla kommune en stor ryddeaksjon på Smøla i neste uke, finansiert av Miljødirektoratet. Vi håper på fint vær og på mange ivrige, frivillige ryddere. Bor du på eller i nærheten av Smøla, ta turen ut i Skjærgården i neste uke (uke 38) for å hjelpe til!
Torsdag denne uken (13. september kl 18) holder vi foredrag om marin forsøpling på den nye barne og ungdomsskolen på Hopen. Foredraget er åpent for alle som vil komme.
Ta gjerne turen innom Facebooksiden som er satt opp i anledning aksjonen for mer informasjon. https://www.facebook.com/Plastjegerne-2140786149535183/

SALT is really impressed about the clean-up efforts of AECO members and look forward to future cooperations to keep the Arctic Clean.

SALT and the Svalbard Beach Litter Deep Dive project are very grateful to all the volunteers that have helped collecting and analysing beach litter from Svalbard. Hopefully Svalbard will be much cleaner in the future.

Denne uken har SALTe forskere forvandlet strandsøppel samlet av frivillige på Svalbard til data som kan si noe om kilden til søppelet. Gjennom prosjektet Strandsøppel Dypdykk Svalbard, finansiert av Svalbards Miljøvernfond, har forskere og frivillige fra blant annet Wageningen Economic Research, Norges Fiskerihøgskole, Norsk Polarinstitutt, AECO, Svalbard Science Forum og Aktiv i Friluft, analysert søppel fra Clean-up Svalbard. Det er ting som tyder på at bedre søppelhåndtering til havs i området kan redusere forsøplingen betydelig. Nå skal vi analysere dataene videre og inviterer til dialogmøte under Arctic Frontiers i januar.

SALT stemningsrapport fra Kystverkets konferanse KYST 2018 i Svolvær. Tema som innovasjon, samhandling og verktøy for framtida diskuteres over tre dager i Lofoten Kulturhus. Men akkurat nå koser 280 deltakere fra hele Norge seg på tur i sola med XXLofoten. Vi fortsetter med SALT formidlingsmagi i morgen. God tur.

Proof Clean Bunesstranda er i gang! Med støtte fra Miljødirektoratet skal SALT rydde tunge og synlige gjenstander fra en stor og utilgjengelig strand på yttersida av Lofoten. Minigraver og minihjullaster fra Byggsystemer er fraktet inn av Heliteam. Aksjonen gjøres med tillatelse fra fylkesmannen, Moskenes kommune og grunneiere. Nå gleder vi oss til å gå igang med arbeidet og å se hvordan maskinene kan hjelpe oss med å fjerne marin forsøpling fra denne naturperlen.

Teknisk ukeblad setter fokus på marin forsøpling. SALT og Grid-Arendals modell over strandsøppel langs kysten er behørig omtalt. Det samme er Marine Recycling Network som består av kommersielle aktører som leverer produkter og tjester rettet mit opprydding og gjenvinning av marint avfall.

https://www.tu.no/artikler/de-har-snart-kartlagt-hele-norskekysten-pa-de...

Vi ønsker Ane og Emil velkommen ombord på den SALTe skute! Ane har studert psykologi og interesserer seg for forholdet mellom menneske og natur. Emil er samfunnsgeograf og har fordypet seg i den maritime klyngen på nordvestlandet. Begge vil bo i Nord-Norge og bidra til utviklingen i kystsamfunn i nord. Hva er vel bedre enn at de mønstrer på den SALTe skute med storhavet som nærmeste nabo?

https://www.lofotposten.no/salt/ramberg/flakstad/salt-lofoten-utvider-pa...

Dei SALTe matrosane har hatt storfint besøk på Ekebergsletta dei siste dagane!

Statsminister Erna Solberg og kulturminister Trine Skei Grande var innom standen vår og fekk prøve seg på «plast i havhest»-aktiviteten, der dei skulle måle opp 32 gram plast på kjøkkenvekta.
32 gram plast tilsvarer mengden plast eit menneske på 80 kilo hadde hatt i magen dersom den åt som havhesten. (Ein havhest 750 gram har i følge OSPAR gjennomsnitt 0,31 gram plast i magen).

SALTe matroser strålar om kapp med sola (og smelter vekk) på Ekebergsletta denne veka.
SALT samarbeider med Norway Cup - world's largest youth soccer tournament i prosjektet Blue Goals, finansiert av Miljødirektoratet.
I Blue Goals arrangerer Norway Cup strandryddekonkurranse for alle påmeldte lag, og SALT står for spenstig formidling om marin forsøpling.

Kom innom på besøk og mål opp kor mykje plast i magen du hadde hatt om du var ein havhest eller prøv deg på den nervepirrande «kjenneboksen". :-)

SALT går til tareskogen! Det store forskningsprosjektet OPTIMAKELP, som ledes av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) skal undersøke forekomstene av den norske tareskogen, hvordan det står til med de skogene som har hatt mye kråkebollepredasjon, og hvordan tareskogen best kan forvaltes i den blå, bærekraftige fremtida med stadig større potensial for kommersiell bruk. SALT skal i forbindelse med dette lage vitenskapsteatret The Kelp Experience som heldige ungdomsskoleelever på Vega og Frøya får oppleve til høsten.

Vi fikk være med marinbiologene i NIVA på feltarbeid på Nesna forrige uke, og hadde fantastiske dager på sjøen i Helgelands skjærgård for å observere den vakre tareskogen under overflaten. Det er fremdeles store partier her som ligger brakk etter kråkebollenedbeitingen som startet på 1970-tallet, men heldigvis observerte teamet også flere områder med tilbakevekst. Vi ser stort frem til å lære mer om dette fantastiske habitatet under vann - havets egen, SALTe regnskog!

SALTe matroser gjer eit dypdykk i marint søppel fra Ytre Oslofjord!

I sommar og haust identifiserer SALT og Oslofjordens Friluftsråd dei største kjeldene til marin forsøpling i indre og ytre Oslofjord. Dypdykket frå Holmestrand gir Ingen entydige svar, men viser at kjeldene er mange og samansette. Me ser fram til å dykke djupare og bidra med meir kunnskap til alle!

Takk til Anja Stokkan - Oslo kommunes nye plastkoordinator for at du var med og hjalp til denne dagen. Det er viktig at kommunane får kunnskap om kor avfallet i fjorden vår kjem frå. :-)

Hva skal til for at flere kvinner blir gründere? Næringsministeren inviterte Kjersti fra SALT og femti andre gründere til å komme med sine erfaringer og innspill. Debatten ble oppsummert i fire enkle punkter:
1, Tilgang til kapital
2, Mer gründervirksomhet i bransjer der det jobber mange kvinner
3, Mer innovative offentlige innkjøp
4, En kultur der det er lov å satse - og der det er lov å feile.

SALT kunnskap fra dypdykk viser at byggeboomen i Tromsø har bidratt til marin forsøpling. https://www.itromso.no/meninger/2018/06/23/Byggeboomen-i-Troms%C3%B8-har...

SALTe matroser i Vardø og registrerer marint søppel samlet inn av Varangerfjæras venneforening. Her er mye fiskerirelatert avfall som f.eks. store mengder avkapp av tau, samt norsk og russisk husholdningsavfall.

Det er kunnskapen vår som er på avveie, ikke plasten.

Det var konklusjon då resultatet etter 6 månader med intens jobbing gjennom Floke blei lansert forrige onsdag hjå navnesøstra vår SALT Art - Music på Havnepromenaden i Oslo.

Det siste halvåret har nemlig det SALTe Oslo-kontoret delteke i Engangsfloken - der me har hatt som mål å skape nye innovasjonsmulegheiter med utgangspunkt i plast på avveie.
Viss me skal løyse utfordringa med plast i havet må me tenke nytt om korleis me produserer, brukar og brukar om att produkta me me omgir oss med.

Her kan du lese meir om Oslokoppen, Zerowastefest, Alt på pant, 448C, Materialbørsen, Norwegian Trash, Plastkrypto og Trashaton: https://plastvett.no

Tusen takk til alle som kom og til alle dei fantastiske aktørane me har blitt kjent med og som tek verkeleg ønskjer å få til noko som gagnar oss alle:. Orkla Norge Flokk Sildr Æra Strategic Innovation Norway Cup - world's largest youth soccer tournament Naturvernforbundet Nordic Ocean Watch
Swedish Match Holmenkollen Skifestival Umoe Restaurant Group LOOP Miljøskole ROAF Infinitum Snøhetta AS Coca-Cola Norge

SALTe matoser rydder strender i samarbeid med Zing Ocean Conservancy og konstanterer at byggeboomen i Tromsø har satt et trist preg på Nipøya. Takk til Miljødirektoratet for finansiering av rydding og dokumentasjon slik at folk og fugl i fremtiden vil kunne nyte en plastfri øy.

Har du lyst til å jobbe sammen med oss for et renere hav og for en bærekraftig framtid langs kysten? Har du sans for økonomi og struktur? Trives du med utfordringer og lar deg ikke vippe av pinnen av moms og revisjon? Da oppfordrer vi deg til å søke stillingen som SALT administrator innen 15. juni. Arbeidssted: Svolvær i Lofoten.

https://karriere.no/jobb/salt-administrator-785855.html

Hele det SALTe kvinn- og mannskapet hedret fredagens World Ocean Day på best tenkelig vis: gjennom kunnskapsinnhenting ytterst i havgapet, ærbødig over havets størrelse, muligheter og livskraft. Ute på Røst gjennomførte vi en strandrydding med to datainnsamlinger: Dypdykk og feltregistrering gjennom MAP-metoden for både å kunne si noe om avfallets opprinnelse og kunne utvikle en metode som forutser hvor strandsøppel akkumuleres. På en formiddag samlet vi over 7 fulle sekker selv her så langt fra land og menneskelig aktivitet - nok et vitnesbyrd på at nesten ingen havområder lengre er forskånet fra marin forsøpling.

Røst er et mytisk, livskraftig samfunn som har drevet tørrfiskeksport i over 300 år, og den unike fagkunnskapen lever i beste velgående her ute. I 2017 eksporterte Norge tørkede hvitfiskprodukter for over 900 millioner kroner, mye av dette kommer fra nettopp Røst, Værøy og Lofoten. Røst plasseres også trygt på havkartet gjennom å være stedet man finner verdens største kjente kaldtvannskorallrev; nemlig Røstrevet. Revet ligger omlag 100 km vest for Røstøyene, på ca 300 meters dyp, er 35 km i utstrekning og er et fascinerende habitat som er foreløpig lite utforsket. Den sene veksten - noen koraller kan bli opptil 10.000 år gamle! - og skjøre strukturen til disse fantastiske korallene gjør de sårbare for menneskelig påvirkning. Som så mye annet i havet har vi bare såvidt begynt å forstå disse komplekse livsformenes betydning for det marine økosystemet.

Hva betyr havet for deg? Og hva er viktig for deg i havet? Vi i SALT reflekterte over nettopp dette midt ute i havgapet. Svarene kan du se i bildeserien under. Vi er ærbødige og takknemlige for havet og vil fortsette å jobbe hver dag for en bærekraftig, ramSALT fremtid!

SALT + RØST = SANT ❤️

Mens søringene sliter med tørke og tropenetter, har den SALTe skute klappet til kai der mannskapet trives aller best: Ytterst i havgapet i frisk sjøluft. Sammen har vi staket ut kursen for neste etappe på den SALTe seilasen. Målet er klart: Vi jobber for en bærekraftig framtid langs kysten og for havet!

Denne uken har Svolvær-kontoret nytt storstilt besøk fra både Russland og Canada, i tillegg til mer regional representasjon fra Bodø og Tromsø.

Vi* har sluttet oss sammen i kampen mot marin forsøpling, og gjennom forskningsprosjektet Re-D-Use kartlegger vi norske fiskeres erfaringer, synspunkter og holdninger til plast og annet avfall til sjøs. Resultatene skal bl.a. brukes til å utvikle en egen undervisningsmodul til bruk i de obligatoriske sikkerhetskursene for fiskere. Kombinert med vgs-modulen "Blått ansvar" vil viktig, holdningsskapende og inspirerende blå kunnskap nå stadig lenger og gjøre en viktig forskjell for havet vårt. Kudos til Klima- og miljødepartementet som så potensialet i dette prosjektet!

Vi avsluttet uken med besøk til Lofoten maritime fagskole og RIB-tur med strandrydding på Lillemolla.

Med takknemlige hjerter, salt i håret og sekkene fulle av marint avfall tar vi nå helg med god samvittighet!

*Nordlandsforskning
*Norut
*Nordland fylkes fiskarlag
*Norges kystfiskarlag
*Fiskebåt
*Fishing Industry Union of the North (Murmansk)
*Kola Science Centre (Luzin)
*Memorial University Newfoundland
*Bodin vgs
*Vest-Lofoten vgs
*Nordkapp vgs
*Bedriftsnettverk for marin gjenvinning
*Norges fiskarlag
*SALT

Har du lyst til å jobbe i SALT? Har du sans for økonomi og struktur og samtidig et ønske om å jobbe for en levende kyst og et renere hav? Trives du med høyt tempo, krevende arbeidsoppgaver og dyktige medarbeider? Da kan dette være drømmejobben din! Vi inviterer både erfarne administratorer og dyktige nyutdannede kandidater til å søke på stillingen som SALT administrator:

Snøen har smeltet fra strendene og ryddesesongen er i gang i nord! ☀️

Fire SALTe matroser (og to SALTe hunder) har i strålende vårsol brukt de siste to dagene til å rydde to strender; Vikten og Årstranda. I tillegg har vi sortert, telt, og veid alt av søppelet vi fant i fjæra for å finne ut mer om hvorfor søppel havner i naturen, og hvor det ender opp.

Vi har jobbet med tre forskjellige prosjekter under feltarbeidet; MAP (Marine debris Action Planner), finansiert av Innovasjon Norge, strandsøppel dypdykk, finansiert av Miljødirektoratet, og utvikling av en standard operasjonsprosedyre for kartlegging av marint søppel med undervannsdrone, finansiert av Plastreturs Miljøprosjekt.

I MAP telte vi 7570 søppelbiter med totalvekt på 182 kg, kun fra Vikten,
mens i prosjektet Strandsøppel dypdykk fant vi bla. 726 biter av tau som tydelig hadde blitt kappet av. I tillegg fant vi en del patronhylser og relativt mye brent plast. Vi fikk også kikket under vann med undervannsdronen ved Årstranda, og fant (heldigvis) ingen søppel på havbunnen!

SALT X S/S Vega del 2

Seilende langs vår sør-østlige kyst benyttet SALT tiden til å teste datainnsamling til forskningsprosjektet MAP (Marine debris Action Planner), som vi har sammen med GRID-Arendal. I MAP er målet å utvikle en modell som i fremtiden skal forutse hvor de høyeste forekomstene av marin forsøpling befinner seg - slik at vi kan rydde mer effektivt.

Tusen takk til Hold Norge Rent og S/S Vega for en fantastisk tur i nye farvann.

SALT X S/S Vega del 1

Denne uken hadde SALT den store gleden av å mønstre på S/S Vega sammen med Hold Norge Rent fra Risør til Oslo. Vega har sammen med HNR seilt Oslo-Runde-Oslo siden 18.april med formål om å oppmuntre til strandrydding i havnene langs kysten. For de som har fulgt med vet vi at de lykkes med det.

I Risør fikk vi storfint besøk av Kronprinsparet ombord, der vi snakket om marin forsøpling og hvilke løsninger som må til for å få bukt med plasten i havet. Kronprinsparet ønsker selv å bidra i kampen mot marin forsøpling.

Besøket ble avsluttet med en strandrydding samen med fjerdeklasse fra Risør barneskole.

Det er DU som er Lofoten, hva er Lofoten for deg?

Hvordan kan vi styrke Lofoten som bo- og arbeidssted? Det skal stedsmerkevareprosjektet Jakten på Lofoten finne ut av gjennom å snakke med menneskene som bor her. SALT leder prosjektet som sammen med TIND Arkitektur og SISU Design Lab skal reise rundt i Lofoten for å møte innbyggerne og bli bedre kjent med deres historier om stedet de bor på.

Prosjektet eies av Destination Lofoten og er finansiert av Innovasjon Norge, Sparebank1 Nord-Norge og Lofoten Sparebank.

Følg og delta i jakten på jaktenpalofoten.no

Alle de kloke valgene vi tar i dag, vil gjøre kloden vår til et bedre sted i framtida. Det var budskapet da Kjersti fra SALT og Mimmi Throne-Holst fra SINTEF Ocean ledet en sesjon om Rent hav under årets Ocean Week i Trondheim.

Små feltassistenter på SALT oppdrag i store omgivelser!

Hva blir den neste store bølgen? Fremtidens innovasjoner i fiskeri- og havbruksnæringen på dagsorden under The Next Wave 2018 på Giske i dag, hvor SALT presenterte Fishing For Litter.

Nå har vi den store glede av å utlyse årets SALTe drømmesommerjobber! Dette er jobben for deg som ønsker å forske på løsninger mot marin forsøpling. Våre dyktige sommermatroser vil ha sin base i Tromsø i juni og i Lofoten i juli. Mye av arbeidet vil foregå utendørs, men du vil også få bryne deg på spennende arbeid med tak over hodet.

Søknadsfrist: 11. mai.

Vi teller ned til kveldens episode av Planet Plast der Line og Kriss drar på mikroplastjakt i Lofoten. Episoden sendes på ekte TV klokken 19:45!

https://tv.nrk.no/serie/planet-plast

Circular Ocean Conference er i gang på andre dagen i Ålesund, og SALT sin trønderske skute har navigert ned til Ålesund både for å levere og fangste kunnskap. Konferansen tar for seg marin forsøpling, spesielt den delen av problemet som har med fiskeri å gjøre. Hovedutfordringen er å finne en trygg led mellom holmer og skjær som står i veien for en sirkulær økonomi for marint avfall – det vil si å ta vare på ressursene i produkter og avfall, slik at de kan brukes til å lage nye produkter i stedet for at de blir et avfalls- eller miljøproblem. Konferansen studerer dette fra alle bauger og kanter - ta gjerne en titt på draftet for konferansen: https://www.webgate.no/backendcache/wg3.wsc/xw-blob?BlobNo=140095&Sec=ii...

Den 17. april arrangerte det SALTe tromsøkontoret et partnermøte i samarbeid med ASKO Nord i forbindelse med Klimapartnere Troms prosjektet, som SALT leder.

Møtet begynte med en introduksjon til klima – og miljøløsninger som ASKO Nord jobber med; ASKO har bla. som mål å redusere energiforbruket med 20%, produsere fornybar energi tilsvarende av 100% av ASKOs forbruk, og kjøre med 100% fornybar drivstoff innen 2020!

Presentasjonene ble fulgt av en rundtur, der partnere fikk se og høre hvordan løsningene ASKO har allerede implementert fungerer i praksis.

Møtet ble avsluttet med workshoper og lunsj med utsikt over Breivikeidet og Ramfjorden som badet i vårsol ☀️

Mer informasjon om Klimapartnere Troms: https://www.klimapartnere.no/troms/2018/04/18/partnermote-ved-asko-nord/

Klimapartnere Tromsø kommuneFylkesmannen i Troms

Forrige uke hadde SALT gleden av å snakke om hav og kyst og fisk hele dagen sammen med Passion for Ocean og 90 media-elever fra Elvebakken Videregående Skole : en ramSALT havdag midt i Oslo-gryta! SALT hadde vitenskapsshow om kystens og havets muligheter, og elevene fikk ellers boltre seg i foredrag om havets fysikk og biologi, havet i litteraturen, og ikke minst: få brette opp ermene og få den herlige lukta av fiskeslo i neseborene da de ble loset gjennom disseksjon av akkar, uer, breiflabb og knurr av marinbiolog Pia Ve Dahlen. Å få mer hav og kyst inn i skolen er viktig for unge både i by og land!

SALT testing av ny teknologi for kartlegging av marin forsøpling. Vi ble fort glad i den lille undervannsdronen!

SalMar Nord har utfordret SALT og Sisu Design lab til å utvikle et spennende og innholdsrikt visningssenter i Troms. Det har vi gjort! Nå gjenstår bare siste finpuss før senteret fylles av skoleelever, turister og kunnskapstørste finnsnesværinger.

Her er en liten smakebit fra utstillingen:

Det er dette det egentlig handler om: kysten og havet! Nyt disse bildene fra en kystvandring i California. #Tavaha

I dag har SALT hatt gleden av å følge en paneldiskusjon organisert av bevegelsen #breakfreefromplastic.

Hvem skal ta ansvaret for plastforsøplingen i verden? Er det forbrukerne? Er det små og store byer? Er det landene i Sørøst-Asia? Eller er det først og fremst de store selskapene som pakker inn hvert eneste produkt i solid plastemballasje?

"We know that beach cleanups are not the solution, but at Hawaii we have no choice" sa Kahi Pacarro fra @sustanablecoastlineshawaii - en organisasjon av frivillige strandryddere midt i Stillehavet.

I dag har vi fått øyevitneberetninger fra de store gyrene i Stillehavet og Atlanterhavet. Vi har møtt forskere fra Azorene, Hawaii, Australia, Sri Lanka og Vietnam. Alle forteller den samme historien om plastforsøpling på sine strender og i sine havområder.

Samtidig lar vi oss begeistre av engasjementet som sprer seg fra kyst til kyst, der stadig nye mennesker mobiliserer i kampen mot marin forsøpling. Det er håp for havet!

#6IMDC, San Diego, California

Denne helgen satte to SALTe matroser anker og tok turen opp på land til Holmenkollen Skifestival for å være prosjektledere i Markaeksperimentet. Eksperimentet ble engasjert av Holmenkollen skifestival og gjennomført i samarbeid med Infinitum , Coca-Cola European Partners Norge , Æra Strategic Innovation og Norsk Gjenvinning. Eksperimentet gikk ut på å utstyre tre skisupporter-camper i marka med et enkelt avfallshåndterings-kit for slik å undersøke om dette genererte mindre avfall på avveie, som på sikt kan havne i elvene og havet vårt.

Vi lærte mye av eksperimentet - først og fremst at det er en stor utfordring å få på plass en god, logistisk søppelhåndtering når 100.000 mennesker samles i løssnøen i marka. Og at mange dessverre etterlater seg enorme mengder avfall, og fullt brukbart turutstyr og mat. Vi gir en stor honnør til de frivillige som rydder opp etter helgas folkefest, og til de av gjestene som har fulgt idealet om sporløst ferdsel i marka - det var heldigvis også mange som tok med seg søppelet sitt!

Jannike var første kvinne ut fra SALT på den internasjonale konferanse om marin forsøpling i San Diego, California. Her forteller hun om hvordan data fra strandryddiger fra hele landet kan brukes i forskningen på marin forsøpling.

DER gikk startskuddet for den sjette internasjonale konferansen om marin forsøpling! SALT har krysset Atlanterhavet, USA og ni tidssoner for å møte 700 engasjerte deltakere fra 50 land. I løpet av fem intense dager skal vi utveksle kunnskap, dele erfaringer og sammen gjøre det vi kan for at havet går en renere framtid i møte.

Fiskeriminister Per Sandberg besøkte i går Fishing for Litter, Norway sitt mottak i Ålesund, som SALT administrerer på vegne av Miljødirektoratet.

Sunn-Trans, ansvarlig for avfallshåndtering av det marine avfallet som kommer inn til FFL-mottaket i Ålesund, tok i mot ministeren og viste frem siste leveranse for å gi et innblikk i hva den havgående flåten i Ålesund får av marint avfall som bifangst.

Ministeren vil videreføre Nærings- og fiskeridepartementet (Norge) andel til prosjektfinansieringen i 2018.

Det handlet om kysthistorie, kunnskapsformidling og marin forsøpling da 30 nordnorske redaktører troppet opp i SALTs hovedkvarter på morgenkvisten i dag.

"Kysten 2018 - slagmark eller samarbeidsarena?". Dette spørsmålet stilte SALT til håpefulle haventusiaster i Tromsø.

Nok en gang har studentene ved UiT, Norges Arktiske Universitet vist at de kan arrangere konferanser. Takk for et flott arrangment! #EnSamletNæring #Haapihavet

I dag finner du våre SALTe studenter på yrkes- og utdanningsmessen i Svolvær, hvor de sprer av sin kunnskap om spennende utdanningsmuligheter. Therese skriver masteroppgave med tema marin kystutvikling i samarbeid med SALT. Kristina studerer international business ved Linné universitetet i Kalmar, og er for tiden i praksis hos SALT.

Vi slår SALTomortale, og ønsker enda flere kunnskapsrike studenter velkommen ombord.

#strandrydding #officelife #lofoten #tavaha

På torsdag innviet SALT sitt flunke nye distriktskontor i Oslo i Forskningsparken med å stå på stand på åpen dag. Våre to SALTe Oslofjord-skippere loser seg gjennom arbeidshverdagen sammen med 2400 inspirerende ansatte i Forskningsparken fra omtrent 240 bedrifter som jobber innenfor forskning, innovasjon og teknologi. På åpen dag stod vi for en ramSALT stand og en pitch i havblå signatur. Vi gleder oss stort til seilas også i Oslos farvann!

Det SALTe Oslo-kontoret ønskjer å takke Norsk vannforening for flott og opplysande seminar om oppfølging og tiltak mot mikroplast på måndag denne veka. Sjølv hadde me gleda av å halde eit innlegg om tiltaket Fishing for Litter, Norway, som me administrerer på vegne av Miljødirektoratet. Fishing for Litter involverer fiskeriflåta i oppryddinga av marint avfall, der "uønskt bifangst" blir tatt med til land og sendt til gjenvinning avgiftsfritt. Takk for eit lærerikt seminar!

Med kunnskap, nysgjerrighet og eventyrlyst i bagasjen, har studenter fra Tromsø og Narvik tatt turen til merdkanten. De har fått et unikt innblikk i oppdrettsnæringen gjennom besøk på settefiskanlegg, matfiskanlegg og slakteri. De har møtt ledelsen i Gratanglaks, Salaks og Kleiva fiskefarm. Sammen har de klekket ut nye ideer og har presentert dem for oppdrettere og ordførere. Takk for tre inspirerende og innholdsrike dager! #Entreprenørskappåmerdkanten

Takk for oppdraget!

Utstillingen Blue Vision på Kystens Hus i Tromsø er offisielt åpnet! SALT har hatt den store glede av å være innholdsleverandør til utstillingen. Vi har samarbeidet tett og godt med Sisu Design Lab og Funn og fotograf Espen Mortensen har tatt mange av de flotte bildene i utstillingen.

Vi takker våre oppdragsgivere Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm for et svært spennende og utfordrende oppdrag! Takk for godt og nært samarbeid, Monica Lundberg, Monica Eide Hermannsen, Stian Berg Johannessen, Fride Tonning, Espen Mortensen og Jarle Frivold!

Utstillingen er åpen for alle og er tilgjengelig i vanlig arbeidstid i andre etasje på Kystens Hus. Velkommen!

SALT tar i bruk ny teknologi i kampen mot marin forsøpling. De siste ukene har SALT testet BluEye Robotics undervannsdrone i Lofoten for å kartlegge marint avfall, og utvikle nye metoder for registrering. Dette gjennom prosjektet Marin Forsøpling i Arktis som er finansiert av Miljødirektoratet. https://www.blueye.no

Tromsø sitt SALTe kontor takker Fylkesmannen i Troms for fantastisk seminar om marin forsøpling på Kystens hus. Masse engasjerte tilhørere gir håp om plastfrie hav og Ordfører i Tromsø - Kristin Røymo sin visjon om Tromsø som plastfri by støtter vi av hele vårt SALTe hjerte!

Så glad blir en SALT søppelkriger på feltarbeid i mørketidslandet når Innovasjon Norge gir oss og havet årets julegave! På selveste solsnudagen, fikk nemlig SALT og GRID Arendal beskjed om at vi får flere millioner i støtte for å videreutvikle og klargjøre vårt søppelkart MAP (Marine Debris Action Planner) for bruk langs den globale kystlinjen i årene som kommer. Vi har arbeidet hardt i den første fasen av MAP og gleder oss til å brette opp ermene for et renere hav i årene også i fortsettelsen. Nå tar vi oss en velfortjent hvil og ønsker alle havelskere og kystentusiaster en fredfull jul og et nytt år fylt med muligheter!

Prototypen av undervannsdronen til Blueye Robotics, Pioneer, har lagt til ved SALTs uthavn på Ramberg.

SALT er så heldig at vi har fått låne en prototype av undervannsdronen Blueye som er utviklet av det marine forskningsmiljøet ved NTNU. SALTs prosjektleder Marthe Larsen Haarr skal sammen med Vilma Havas bruke dronen til kartlegging av marint avfall på havbunnen.

Prosjektet Marin forsøpling i Arktis er et samarbeid mellom SALT og Nordic Ocean Watch med tilskudd fra Miljødirektoratet. I prosjektet skal vi undersøke potensialet for bruk av undervannsdrone for kartlegging og opprydding av marint avfall på havbunnen.

https://www.blueye.no

SALT startet uken med vår tradisjonsrike julesamling! Denne gangen ble turen lagt til Hattvika Lodge på Ballstad, der SALTe minner, framtidsønsker og utsøkte måltider ble delt mellom disse fabelaktige menneskene. Og Benedikte, Guri og Jannike var med oss i tankene. Vi ønsker dere alle en SALTastisk førjulstid fra Lofoten!

Workshop om marin forsøpling arrangert av Team Norway og Sustainable Seas Trust i Pretoria. SALT ledet diskusjonen om kilder fra sjøen. Inspirerende og lærerik dag for alle.

Velkommen ombord! SALT er veldig glade for at Jannike Falk-Andersson har mønstret på den SALTe skute. I skipssekken har Jannike en tverrfaglig doktorgrad med fokus på marin forvaltning, kompetanse på økosystemtjenester og forskererfaring innenfor feltet marin forsøpling. Akkurat nå representerer Jannike SALT under South Africa - Norway Science Week 2017, der man setter fokus på løsninger for å redusere marin forsøpling. Med Jannike på laget forsterker vi det SALTe teamet som jobber for et renere hav!

SALT har hatt nok en fantastisk uke på veien med skoleturnéen Blått:Rått:Rabalder! Denne uka stod vakre øst-Finnmark for tur, og vi hadde SALT seilas gjennom både land og vann. Vi hadde den store gleden av å besøke ungdomsskolene i Pasvik, Kirkenes, Vardø, Båtsfjord, Tana og Nesseby. Totalt 39 flunkende nye idéer til lokale bedrifter har blitt klekket ut av alle disse herlige ungdommene langs øst-Finnmarks blå tråd, 5 fantastiske selvlagde filmer med tilhørende, nyskapende musikk har hatt verdenspremiére - og tårn av marshmallows og spaghetti har nådd nye høyder: ny rekord på 102 cm ble satt i Båtsfjord!

Vi i BRR-crewet takker for et Finnmarkseventyr uten like, og ser stort frem til å fortsette ferden sammen med unge, kloke hoder i Troms fra og med i morgen!

Det er tid for alt - og nå er tiden inne for at én av våre SALTe kapteiner kaster loss og setter kursen for nye utfordringer. På nyåret tiltrer Kriss Rokkan Iversen i stillingen som viserektor for UiT Sør-Troms og Nordland. Kriss vil der få bruke sin SALTe kompetanse på et annet nordvendt lerret. SALT nærmer seg slutten på et historisk godt år, med hele 15 matroser ombord. Vi er rigget for en stabil seilas videre og ønsker kaptein Kriss god bør på sin nye skute!

SALT har besøkt Blue Vision, Gratanglaks’ visningssenter på Kystens Hus i Tromsø. Her har det vært full rulle med skoleklasser, fiskekaker og entusiastisk læring. Elevene har, gjennom et blått oppdrag, fått utforske laksens livssyklus, merda, fôret, og høydepunktet, kontrollsenteret med live overføring fra merda. Etter å ha styrt showet i dag, overlater SALT tøylene i Monicas kompetente hender. Vi gleder oss stort over all kunnskapen som nå vil nå ut til regionens skoleelever!

Elektrifisering av kystflåten og grønn framtid i fiskerinæringen. Spennende salte tema på dagsordenen under seminar om klimavennlig kystfiske i regi av Flakstad kommune, Bellona, Elektroforeningen og Nelfo på Ramberg i dag. SALT skal nå bidra i forprosjekt om utredning av klimasatsing i kystfiskehavner. Vi gleder oss til nye SALTe utfordringer!

SALTe dager i Brussel!

SALT var forrige uke tilstede på infouke om det nye arbeidsprogrammet Societal Challenges 2 (SC2) i EUs store og internasjonale forskningsprogram Horizon 2020. Blå (marin)vekst, distriktsutvikling, digitalisering og den nye bioøkonomien er sentrale temaer i SC2.

I løpet av infouken har vi hørt på spennende foredrag og knyttet mange nye kontakter fra ulike deler av Europa. Vi har deltatt i Horizon 2020 før og ønsker å bidra med SALT kunnskap også i kommende prosjekter. Det SALTe perspektivet innen formidling av, samt forskning på, temaer om marin ressursforvaltning, distriktsutvikling og marin forsøpling er høyst relevant i europeisk sammenheng.

NHO Nordland var også tilstede på infouken. NHO Nordland er en viktig SALT støttespiller. Sammen bidrar vi til å sette Nord-Norge og arktiske problemstillinger på agendaen i Europa.

I dag har SALT deltatt på avslutningsseminar for forskningsprogrammet LoVe MarinEco i Tromsø. Her presenterte involverte forskere sine resultater og SALT fikk anledning til å snakke om sitt bidrag i programmet - blå kunnskapsformidling rettet mot ungdom.

LoVe MarinEco er et femårig forskningsprogram initiert og finansiert av Statoil. Programmets målsetning er å bidra til økt kunnskap om det marine miljø i Lofoten-Vesterålen-regionen.

Internasjonalt miljøsamarbeid! Etter invitasjon fra det norske generalkonsulatet har SALT denne uken presentert den norske prøveordningen Fishing For Litter på seminar om konsekvenser og løsninger mot marin forsøpling i Murmansk. Seminaret samlet forskere, forvaltning og fiskeriorganisasjoner fra Norge og Russland. Det er oppløftende å erfare at aktørene i de to nabolandene står sammen i innsatsen for et renere havmiljø! Og at marin forsøpling som problem blir viet stor oppmerksomhet også i Russland.

SALT koblingstid! Mandag og tirsdag denne uken har SALT vært tilstede på Agenda Nord-Norge i Mo i Rana. G.U.D - globalisering, urbanisering og digitalisering har vært tema for interessante foredrag, og nyttige diskusjoner om et fremtidsrettet Nord-Norge.

Våre SALTe havblå hjerter banker for havet og kysten, derfor er det ekstra stas å vite at neste års utgave av Agenda Nord-Norge finner sted i Svolvær, med havet og det grønne skiftet som tema.
Vi gleder oss allerede.

I går gjennomførte den SALTe delegasjonen tredje og siste workshop i forprosjektet "Kyst-Norge" i forbindelse med nyåpningen av den tradisjonsrike Båthallen på Norsk Maritimt Museum i 2019. SALT har bidratt med sin havblå kompetanse i utarbeidelsen av mulig innhold i utstillingen, i godt samarbeid med de svært kunnskapsrike ansatte på museet. Rehabilitering av bygget, sammen med fortellingen om hele Norges stolte kysthistorie og mange flotte historiske båter skal sammen danne en fantastisk utstilling i løpet av 2019. SALT takker for det spennende prosjektet!

Tirsdag og onsdag denne uken deltok SALT på høstsamling i Nettverk fjord- og kystkommuner(NFKK). Rundt 40 kommuner langs vår SALTe kyst fikk ta del i engasjererende foredrag og debatter om viktige kystutfordringer i årene framover. Blant annet var det en debatt med høy temperatur om produksjonsavgift i oppdrettsnæringen med stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen (H), Ruth Grung ( AP,) Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Steinar Reiten (KrF ) og Geir Pollestad (SP). Fiskeriminister Per Sandberg deltok også. Marin forvaltning, bærekraftig reiseliv og marin forsøpling var noen av de andre, SALTe temaene på konferansen.

Til det som gjelder havbrukssektoren er kommunene enig om at en større andel av næringens verdiskaping må bli liggende igjen i kystsamfunnene, og at tilgangen til egnet areal er den største knapphetsfaktoren for å utløse den forventede veksten i næringa. Det blir interessant å følge med på den videre politiske diskusjonen om en eventuell produksjonsavgift/arealavgift i oppdrettsnæringen.

SALT takker for at vi fikk bli med på en inspirerende og lærerik samling. Vi fikk snakket med mange kunnskapsrike ordførere og kommuneansatte, og fikk et innblikk i kystsamfunnenes hjertesaker.

Endelig er Blått:Rått:Rabalder på tur igjen. Denne gangen er vi på Helgeland, og første dagen ble lagt til Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

Førti fine elever på 9. trinn var lydhøre og ivrige under vår presentasjon av marine næringer i nord. Dette var næringer som de kjente godt til fra før. Og dét er inspirerende, fordi nettopp her eksisterer alle Norges viktigste kystnæringer som fiskeri, petroleum og akvakultur i ett og samme nære havområde.

Men ungdommen ville mer. De ville utnytte det blå mulighetsrommet bedre. Derfor lagde de utkast til ni bedrifter som alle kunne drives i Brønnøysund! Bedriften ”Fast fish” skulle servere lokal sjømat fra ei matvogn i Brønnøysund. Og bedriften skulle drives av ungdom og for ungdom. En annen bedriftsidé som ble godt mottatt var ”TIFA – Turistinformasjonen for alle”. Denne skulle rigge opp en kul ungdomsbar med musikk og aktiviteter i tillegg til turistinfodrift. "Brønnøy Spinner AS" var løsningen på elevenes behov for mer gøy i skolegården. De foreslo like gjerne å bygge en karusell i skolegården og drive den på vindkraft fra ei vindmølle på samme sted. Hvorfor ikke?

Brønnøysund barne- og ungdomsskole viste seg fra sin beste side og var virkelig en inspirerende gruppe 9.klassinger med mange idéer og viktige kompetanse. Ikke noe å vente på! Disse bedriftsidéene kan like godt realiseres først som sist. Takk for en fin dag i Brønnøysund. Dag nummer to legger Blått:Rått:Rabalder til på Nesna!

Hvor er SALT på vei når kisten lastes med torskeegg, pumpe, krem og kakebunn?

På fredag hadde SALT gleden av å delta i en workshop i regi av Norsk Maritimt Museum (NMM). I 2019 skal den sagnomsuste Båthallen gjenåpnes, og SALT er med i et forprosjekt hvor vi er med på å stake ut kursen for innhold i utstillingen «Kyst-Norge». Den SALTe delegasjon har fått i oppdrag å presentere mulige vinklinger for dagens utfordringer langsmed vår blå kyst. Langs den mangfoldige kysten vår som er 2.5 ganger lengden til Ekvator finnes fantastiske, SALTe eventyr og hemmeligheter - og noen av disse vil formidles gjennom den nyskapende åpningen av Båthallen i 2019!

Kronprinsparet engasjerer seg i kampen for et renere hav! I dag ble SALT og flere bedrifter og organisasjoner invitert på lunsj for å diskutere løsninger. Hva kan hver enkelt borger gjøre for å redusere marin forsøpling? Hva kan næringslivet gjøre? Og hva må løses av politikere?

SALT takker for invitasjonen og for inspirasjonen til å fortsette arbeidet mot marin forsøpling!

Det er fortsatt mulig å søke forskningsrådet om stipend til å delta i januar på Arctic Frontiers Emerging Leaders 2018! Send motivasjonsbrev, anbefalingsbrev og CV til laura@salt.nu

https://www.forskningsradet.no/prognett-polarforskning/Nyheter/Emerging_...

SALTe representanter troppet engasjert opp på Kystnæringskonferansen 2017 i søken etter avgjørende svar på store spørsmål. Hvilke muligheter har vi i Lofoten, og enda viktigere, bør vi benytte oss av dem?

Besøket i Teriberka har gjort inntrykk. Her kan du lese SALTs gjestekommentar i FiskeribladetFiskaren:

https://fiskeribladet.no/nyheter/?artikkel=55961

Med kystnaturen som guide! Første kull av UiTs nye naturguidestudium i Lofoten er på plass. SALT har hatt studentene med på en kunnskapsreise fra det marine økosystemet til kystsamfunn. Takk for to spennende dager - og god seilas videre!

Våre SALTe matroser har mønstret av MS Hasse og med 4 dager rydding på Barøya samlet vi 2,5 tonn marint avfall.

Med lettbåt ble ryddemannskapet satt i land på strender med høy tetthet av marint avfall. Parallelt med ryddingen rekognoserte vi andre strender og Dykkerkompaniets mannskap hentet ut og lastet opp avfall fra strendene vi ryddet.

I Proof Clean tester vi ulike konsepter for strandrydding. Prosjektet er et samarbeid mellom SALT og Maritimt Forum Nord, med tilskudd fra Miljødirektoratets tilskuddordning.

SALT takker Dykkerkompaniet for et godt samarbeid.

Teriberka ❤️

Et sted som tida har gått i fra? Eller et kystsamfunn med med håp for framtida?

Nord på Kolahalvøya ligger kystfiskesamfunnet Teriberka. Vendt ut mot Barentshavet ligger fiskefeltene rett ut fra kaia. Likevel har befolkningstallet stupt fra 10 000 mennesker til 1 000 i dag. Slik er det også andre steder langs Russlands Barentshavskyst. Hvorfor er det slik? Svarene er helt sikkert mange. Ett av dem er at kystflåten i Russland får tilgang på en forsvinnende liten del av totalkvotene og dermed forsvinner arbeidsplassene fra steder som Teriberka.

Befolkningsnedgangen til tross. Noen har tro på en framtid i dette kystsamfunnet. Naturen er slående vakker. Nylig har turistene fått lov til å ta del i gledene på havet. Her kan de oppleve dansende niser og fisk som biter på kroken. Her er en sandstrand vakrere enn de beste i syden. Kanskje kan nye næringer bringe nytt håp til Teriberka?

Og ja: Pøbel var her før oss.

#MARP3

Det nytter!

For ett år siden møttes forskere fra og fiskere i Longyearbyen for å studere strandsøppel fra Svalbard. Forskerene deltar i forskningsprosjektet MARP3. Fiskerne kom fra Island, Norge og Russland. Vi ble alle overveldet over å se hvor mye søppel som på strender langt, langt fra nærmeste bosetning.

I dag, ett år etter, møtes vi på nytt. Denne gangen i Murmansk. Siden den gang har norske, islandske og russiske fiskeriorganisasjoner gått sammen i kampen mot marin forsøpling. Her i Murmansk har Fiskeriunion Nord innført søppelrapportering for sine fartøyer. I tillegg er det hengt opp oppslag om marin forsøpling i alle deres båter (i praksis alle russiske Barentshavstrålere). Det gir håp og inspirasjon for å jobbe videre for å stanse marin forsøpling!

Alle barn, voksne og familier inviteres til en uhøytidelig Fredvang Kloppefestival i Torsfjorden, hvor vi feirer storstilt dugnadsinnsats for et bærekraftig friluftsliv.

På to effektive søndager har dugnadsgjengen lagt mer enn hundre meter solide klopper med en nydelig og praktisk anlagt rasteplass helt i starten av løypa. Dette må feires.

Fredvang Kloppefestival stiller med LAVVO og bålpanne fra Lofoten Friluftsråd med muligheter for overnatting til lørdag, på eget ansvar.

Hoop ’n hike, altså «Ho Rockeringdama» Elisabeth Færøy Lund kommer for å gi oss et DANSESHOW MED ROCKERING PÅ KLOPPENE.

Flakstad musikkskole UNDERHOLDER og støtter slik opp om bygdas gode innsats.

SALT arrangerer REBUSLØP OM BÆREKRAFTIG FRILUFTSLIV langs kloppene for alle barn og familier.

Matfag ved Vest-Lofoten vgs. har lagd ÅRETS BESTE FÅRIKÅL som kan kjøpes fra kl 17 på stedet for 100 kr per porsjon. Vi kommer til å trenge hjelp fra noen ansvarlig voksne til å tenne og holde bål. Denne kan gjerne være deg.

Hjertelig velkomne til Fredvangs første Kloppefestival i nydelig kloppelagte omgivelser.

Strandrydding er sannsynligvis den mest effektive måten å fjerne søppel fra havet på. Gjennom prosjektet ProofClean ønsker SALT og Maritimt Forum Nord å teste hvordan profesjonell strandrydding kan være et supplement til de frivillige aksjoner som foregår langs hele kysten. I dag legger Fredrik og hans team ut på strandtokt med Dykkerkompaniets båt som base. God seilas!

ProofClean er finansiert gjennom Miljødirektoratets tilskuddsordning.

15 effektive kloppemajorer deltok på Klopp 'till you drop i dag. En fabelaktig innsats i regn og fint vær. Tusen takk til alle som bidra til at vi fikk kloppa 80 meter fra Torsfjorden oppover løypa. Og en spesiell takk til Gunn som satte helse og negler på spill. Takk for avgjørende innsats fra Hans Fredrik Sørdahl og Marius Løken. Håper på en gjentakelse neste søndag!

Brede smil! I dag ble evalueringen av norsk polarforskning lansert hos Norges Forskningsråd. Som sekretariat, har SALT fasilitert den internasjonale komitéens arbeid og bidratt til utformingen av rapporten. SALT takker Norges Forskningsråd for tilliten og evalueringskomitéen for godt samarbeid og spennende tanker!

Hei, fine folke på Flakstad!

SALT kaller inn til effektiv dugnadsinnsats for å tilrettelegge for et raskt økende friluftsliv i og rundt Kvalvika. Vi møtes kl 11 ved starten av stien fra Torsfjorden og legger opp til en hyggelig arbeidsinnsats.

Hvem kommer?
Hans Fredrik Sørdahl (Flakstad kommune) stiller med motivasjon og retningssans mens han staker ut kloppekursen.

Marius Løken (Lofoten Turlag) stiller veileder i kloppeteknikk med ferske erfaringer fra turlagets klopping i Svolværmarka.

Peter Andresen (Lofoten Friluftsråd) stiller med ambisjoner for et aktivt og skånsomt friluftsliv i Lofoten.

Ellers stiller vi kvinnsterke med muskelkraft, innsatsvilje og helhetsforståelse ved Siv Nygård og Gunn Johannessen Nygård, og meg selv. KOMMER DU?

Hva trengs av verktøy?
- 18 volts skrumaskin som tåler litt ekstra kraft
- Slegge og grov fil
- Stikksag, bajonettsag eller liten motorsag som kan kutte staur på 8 cm diameter
- Det kan være en fordel å ha bil med henger tilgjengelig for evt. frakt.
- Håndholdt stolpehammer hvis mulig (Turlaget)

Alle må ta med?
- Det du trenger av turklær etter vær
- Arbeidshansker
- Matpakke og drikke etter behov
- 18 volts skrumaskin som tåler litt ekstra kraft

Kloppematerialer:
- Vi har tilstrekkelig med dekkbord etter at Lofoten Turlag har gitt en haug trykkimpregnert materialer á 2”6” til dette kloppeprosjektet
- SALT bestiller 75 staur á 8 cm diameter x 175 cm lengde (XL-bygg med frakt til Fredvang/Torsfjorden torsdag)
- SALT bestiller noen lengder i 2”4” som kan brukes til traverser (XL-bygg)
- SALT tar med 500 stk. skruer (galvaniserte franske treskruer), runde stoppskiver og bits/umbraco som passer skruene.

Utfordringer:
- De første partiet er bratt og trenger en trappelignende kloppeløsning
- Stien fra Torsfjorden til Kvalvika er såpass populær at vi bør legge tilrette for en og annen møteplass langs stiene.

Kan de av dere med (best) oversikt og (mest) erfaring kontrollere at vi har tilstrekkelig materialer og utstyr til å kloppe 600 meters stilengde.

Har jeg glemt noe?

Beste hilsen fra friluftsengasjerte SALT
ved Laura Johanne Olsen (90 75 12 75 / laura@salt.nu) og andre kloppmajorer

SALT og Fredrik har akutt behov for å utvide teamet for søppeljakt i Vestfjorden! I PROOF CLEAN skal SALT og Maritimt Forum utvikle og teste ut et konsept for profesjonell opprydning av kystlinjen. Vi er på utkikk etter to personer som egner seg for ukesbasert arbeid ved havet - fortrinnsvis i seks uker fra førstkommende mandag. Har du lyst og mulighet? Ta kontakt med oss sporenstreks!

I dag møttes små og store fyrtårn i arbeidet mot marin forsøpling. Arbeidet har skutt fart, takket være stor oppmerksomhet og betydelige bevilgninger over statsbudsjettet. Strender blir ryddet av frivillige langs hele kysten. Kildene til marin forsøplig identifiseres én etter én. Noen tilførsler strupes igjen. Kanskje er vi i Norge i ferd med å nå et punkt der vi rydder mer søppel enn vi slipper ut?

Joan Fabres fra GRID-Arendal og Kjersti fra SALT presenterte MAP (Marine debris Action Planner). Et verktøy som vi håper vil få stor betydning i det videre arbeidet mot marin forsøpling.

Takk til Hold Norge Rent for et flott arrangement!

Aqua Nor.

Denne uka seiler halve kysten under SALT flagg. Benedikte styrer fellesstandene "Arktisk kunnskap" og "Det marine Vestlandet" med stø hånd. Vi takker våre oppdragsgivere for tilliten og våre underlverandører Sisu Design Lab, Einar Hallstensen og Messetjenester for solid arbeid!

Nordisk havmiljø på dagsordenen! SALT på Clean Nordic Oceans workshop i København i dag.

Ukens SALTe bokstav er A! Denne uken finner du oss både på Aqua Nor og på Arendalsuka. Der skal vi drive med det SALT driver med - å hente inn og spre ut kunnskap om havet og kysten!

I dag har SALT hatt æren av å åpne det femte Fishing for Litter-anlegget i Norge i Utgårdskilen i Hvaler sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Åpningen var også i godt samarbeid med Egersund Group ved Geir Magne Skjelbred, Hvaler kommune representert ved ordfører Eivind Norman Borge, Sandbakken miljøstasjon, og med støtte fra Fiskarlaget Sør, representert ved skipper ombord i M/S Baluba, Hans Olav Helgesen.

I god tverrpolitisk ånd, utførte statsråden en alternativ snorklipp da han og stortingsrepresentantene Ola Elvestuen (V) og Line Henriette Hjemdal (KrF) dro opp et fortøyningstau fra kaikanten med autentisk marint avfall hentet opp fra skjærgården i Østfold.

I tillegg fikk politikerne og de andre besøkende omvisning i reketråleren Baluba til skipper Helgesen. Her fikk vi en solid innføring i fiskernes erfaringer og fremtidstanker omkring marin forsøpling, fra en rekefisker med over 30 års fartstid.

Vi takker alle aktører - og spesielt til alle fiskere som deltar på frivillig basis i Fishing for Litter-ordningen - for den gode miljødugnaden som fortsetter i SALT ånd!

Sammen skaper vi historie! Denne uken tok Guri Hjallen Eriksen fatt på sin nærings-PhD hos SALT og Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Guri skal i sin forskning fokusere på lovgivning knyttet til fiskeri og havbruk. Hun er tilknyttet naturressursgruppen og forskningsgruppen for rett, økonomi og forvaltning, der hun skal veiledes av professor Inger Johanne Sand ved Institutt for offentlig rett. Universitetslektor Jon Christian Fløysvik Nordrum, som er tilknyttet samme institutt, er også med i prosjektet. SALT er stolte over at denne viktige forskningen nå kan finne sted fra kaikanten i Lofoten!

To glade Norway Cup-gutter kåres som vinnere fra vår siste formidlingsdag med SALTe konkurranser og aktiviteter på Ekebergsletta for i år. 100% nedbrytbar og spiselig Biotrem engangstallerken av hvetekli fra Tynecka & Pedersen. Tusen takk for sponsing av flotte premier - alternativer til plast er en viktig del av løsningen for reinere hav. Vi sees til neste år, Norway Cup!

I går var klima- og miljøminister Vidar Helgesen innom global goals arena og vår SALTe formidlingsstand om livet i havet og marin forsøpling på Norway Cup. Han møtte noen av de dyktige strandrydderne fra Bokn IL som vant det største miljøstipendet, og ble imponert over deres innsats for havet.

I dag fikk vi besøk av statsminister Erna Solberg og assisterende generalsekretær i FN, Thomas Gass. Erna heiet frem spillerne fra Øystese IL og Bjerkvik IF, som konkurrerte i miljøkampen, og fikk med seg SALT kunnskap på veien av vår dyktige prosjektleder Laura Johanne Olsen.

Nå begynner det gode SALTe formidlingslivet på #Norwaycup

SALT og #NorwayCup takker for imponerende innsats i den aller første strandryddekonkurransen. Gratulerer til KIL/Hemne Fotball, Gandal IL , Øystese Idrettslag med hvert sitt Miljøstipend på 10.000 kr! GRATULERER TIL BOKN IL med det aller gjeveste Miljøstipendet på 30.000 kr!! Bokngutta har rydda over 6 tonn søppel fra det vakre øyriket sitt! WOW - for en innsats! Tusen takk til Lerøy , Mo Industripark AS , Nergård Senja og Nergård Sild og Miljødirektoratet for viktige Miljøstipend.

Tora - the Kahoot master - kjører konkurranse i bærekraftsteltet #NorwayCup. SALT utfordrer til marin kunnskapskamp.

Og der er SnekkerYngve og assistent i gang med bygging av sjelden firearmet sjøstjerne på Ekeberg som skal fylles med spenstig grafikk og solide SALTe fortellinger om livet under vann. #NorwayCup

På en SALT sommerseilas må vi alltid ta med skipskista full av marine skatter. Nytt er det derimot å seile til Oslo med en sekk full av forkasta torskegarn. Men når vi skal formidle marin forsøpling og livet under vann på verdens største fotballturnering for barn, pakker vi også med oss havets dystre hemmeligheter. Hei, Norway Cup, hør her: Kanskje så mye som 12 millioner tonn søppel ender opp i havet hvert år. Dette skal vi gjøre noe med. SALT forteller om hvorfor og hvordan på Global Goals Arena, Norway Cup!

Havrommet gir også rom for transport. Denne gangen til vakre Midsund utenfor Molde, og SALT presentasjon av "Sjømat i Nord" for Konjunkturbarometer Nord-Norge under konferansen Havblikk 2017. Et spennende møtested mellom forskning og næring som setter ressursforskning, forvaltning, eierskap og fordeling under lupen.

Den SALTe kunnskapsskuta har lagt til i Oslo. Ingrid Wester Amundsen mønstret på i går og rigger nå for videre SALT seilas med Rannveig Sundelin og Norway Cup, verdens største fotballturnering for barn.

Skip o'hoi, fremtidas miljø- og fotballhelter i sikte!

Emergency!

SALT tar i bruk nye hjelpemidler i arbeidet mot marin forsøpling. Denne gangen var det et nødpass som skulle til for å sende Kjersti til generalkonsulatet i Murmansk. Her ble deres satsing på havsøppel sparket i gang med en god dose SALT kunnskap om hva som skal til for å få et renere hav i framtida!

Ingenting går til spille når laksen slaktes på Innovamar på Frøya. Fileeter, hoder, rygger og slog; alt foredles til verdifull mat eller foringredienser. SALT og Sisu Design Lab har vært på en opplevelsesrik reise i Salmars rike.

Et renere hav krever innsats både lokalt og globalt! Derfor deltok SALT denne uken i den norske delegasjonen til FNs Ocean Conference i New York.

En overveldende opplevelse, med sterke inntrykk. Fra nedstemmende vitnesbyrd om marin forsøpling fra hele verden til håp og tro på løsning gjennom engasjement fra nord, sør, vest og øst.

SALT fikk møtt mange av de store drivkreftene innenfor dette arbeidet internasjonalt, inkludert menneskene bak Parley for the Oceans og Ocean Cleanup. Størst inntrykk gjorde likevel jentene fra Bali som egenhendig har startet grasrotorganisasjonen "Bye, Bye Plastics" som nå sprer seg blant barn og unge verden over!

Vi må aldri glemme at det nytter å engasjere seg! Når vi alle er en del av årsaken til verdensproblemet marin forsøpling, er vi alle nemlig også en del av løsningen!

Hold Norge Rent, GRID-Arendal og SALT markerer verdens havdag ved selveste Vestfjorden. Vi jobber hver eneste dag for et renere hav! I dette arbeidet er det behov for profesjonell innsats og opprydding, dugnadsarbeid fra tusenvis av strandryddere og oppdatert kunnskap om kilder og distribusjon av marint avfall. Gjennom samarbeid ønsker vi å videreutvikle gode tiltak og metoder for å redusere utslipp av søppel i havet og å bidra til effektiv opprydding av marint avfall.

Norway Cup og SALT lanserer med dette konkurranse i strandrydding for fotballag som deltar på årets Norway Cup i Oslo. Ta med deg fotballaget og rydd ei strand nær dere. Kanskje blir det nettopp DITT FOTBALLAG som vinner 10.000 kroner! https://youtu.be/qyvTAU7jRMo

Blå barn - grønne gleder! Endelig er det tid for å la vinterens lunsjkompost få et sirkulært liv som jord for sommerens salater. Såingen fant sted i majestetisk selskap.

Bor du i Oslo?
Vil du jobbe for et renere hav?
Har du lyst til å jobbe for SALT og med Norway Cup for å sette marin forsøpling på den internasjonale agendaen?

Da kan denne jobben være noe for deg!

Kjenner du noen i Oslo som bør vite om denne jobben? Tips dem gjerne om denne stillingen.

https://karriere.no/positions/08667cf2-aec7-47a0-bcf5-1f3d91446f6b.html

SALT, Miljøagentene og Familieturlaget inviterer til Barnas Miljødag på Fredvang og strandrydding i Kvalvika 2.pinsedag (mandag 5.juni)

Kom! Bli med på Miljødag og la barna lære mer om havstrømmer, livet i fjæra og marin forsøpling! I forbindelse med Verdens Miljødag arrangerer SALT Barnas Miljødag på Fredvang. Sammen med Miljøagentene inviterer vi også til strandrydding i Kvalvika med påfølgende grilling. Vi møtes til Miljøaktiviteter på Fredvang (nærmere opplysninger om sted kommer) kl 11 og forventer å avslutte i Kvalvika innen kl 17.

Program for Barnas Miljødag på Fredvang og strandrydding med grilling i Kvalvika
kl 11:00 Barnas Miljødag på Fredvang. Marine miljøaktiviteter for barn og unge
kl 12:00 Miljøagentene inviterer til felles utmarsj fra Torsfjorden til Kvalvika
kl 13:00 Skattejakt og konkurranser i strandsonen på Fredvang og i Kvalvika

Barn i alle aldre er velkomne til å feire Barnas Miljødag sammen med oss.
Takk til LAS for å organisere henting av søppel og takk til Nordland Fylkeskommune for mulighetene til å arrangere Barnas Miljødag.

Alle er hjertelig velkomne!
Hilsen Familieturlaget, Miljøagentene og SALT.

SALT kjører på! Vi utvider vår stab på marin forsøpling med umiddelbar virkning og utlyser nå tre prosjektstillinger på tre steder!

Vil du bruke din hjernekraft i kampen mot marin forsøpling? Tør du kaste anker og bli med på SALT kunnskapsseilas på Ramberg, i Svolvær eller i Oslo? Og har du anledning til å mønstre på den SALTe skuta med det aller første?

Send oss din søknad innen fristen 1. juni.

SALT ansetter! Drømmer du om en nordnorsk sommer der du samtidig kan hjelpe havet? Da er denne utlysningen skrevet akkurat for deg. Nå ansetter nemlig SALT flere sommermatroser til vårt arbeid innenfor marin forsøpling. Matrosoppgavene vil løses både ved skrivebordet og langs kystlinjen i verdens vakreste øyrike. Se flere detaljer i utlysningen og send oss din søknad! Søknadsfrist er 1. juni.

SALT milepæl! I dag har vi fått tillit og midler fra Miljødirektoratet til å bidra til realiseringen av en profesjonell ryddetjeneste for kysten vår! I PROOFCLEAN vil vi, sammen med Maritimt Forum, utvikle og teste ut et konsept for profesjonell opprydning i selveste Vestfjorden. Samtidig har Norway Cup og SALT fått finansiering til å spre kunnskap om og sample inn sjøsøppel sammen med tusenvis av barn og unge i havlandet Norge and beyond! SALT er så takknemlige for å få bidra i en av de viktigste miljøkampene vi står overfor i dag. Leve havet!

SALT og Warholm Film har laget film om norske kaldtvannskoraller på oppdrag for Havforskningsinstituttet og prosjektet FATE

Og vi var skjønt enige om at det var lite å utsette på det SALTe kontoret i dag!

SALT presisjon! I dag har vi vært i felt med nivelleringskikkert og skarpt blikk for å innhente de første dataene til forskningsprosjektet MAP (Marine debris Action Planner). Vi ønsker dere en fin påske! Husk å ta med søpla hjem fra både fjære og fjell!

Det er i Lofoten det skjer! Nå synger skreien sine elskovsviser i Vestfjorden og Lofotfishing har inntatt øyriket for tiende gang. SALT og Fishing for Litter er selvsagt på plass med egen stand. Velkommen til oss! Fishing for Litter, Norway

Hvem stiller opp i snødrevet når Sveriges televisjon skal lage reportasje om marin forsøpling? Jo, Kjersti Eline Tønnessen Busch og Bo Eide

SALTe strandsøppelkart kan effektivisere strandrydding! Sammen med GRID Arendal skal SALT studere hvordan vår varierte kystsone påvirker hvor marint søppel samles -og bruke denne informasjonen til å utvikle kart som viser hvor det størst sannsynlighet for å finne marint søppel. Lofoten blir testområde -med mål om videre nasjonal og internasjonal anvendelse!

SALT og Nordlandsforskning jobber sammen i et spennede forsknings- og formidlingsprosjekt for å redusere marin forsøpling i Nordland!

Konjukturbarometer Nord-Norges utgivelse "Sjømat i nord" tar for seg verdiskaping, vekst og eierskap i sjømatnæringen i nord. SALT, Menon Economics, Nofima og Bedriftskompetanse har i samarbeid utarbeidet rapporten på oppdrag for Konjukturbarometer Nord-Norge.

Den siste uken har problemet med marint avfall fått mye oppmerksomhet. La oss sammen sørge for at fokuset opprettholdes og at så mange løsninger som mulig iverksettes! Én løsning som nå testes ut langs kysten vår, er Fishing for Litter, Norway, som SALT er prosjektleder for. Hvert lass med sjøsøppel som kommer på land, betyr ett lass mindre i havet!

SALT er tilstede når Den harde kjerne av havsøppeloppryddere er samlet på Sola for å inspirere hverandre til felles innsats mot en av verdens store miljøutfordringer. #holdnorgerent

Koraller i fokus i vakre Vesterålen! Havforskningsinstituttet og SALT har gjennom prosjektet FATE de siste to dagene formidlet kunnskap om norske kaldtvannskorallrev og havforskning til elever ved Kleiva videregående skole. #kaldtvannskoraller #FATE #SALT #HI

Go´på bunn? Denne uken har SALT og Akvaplan-Niva utført miljøundersøkelser i Henningsvær og Reine havn. Strømmålere er satt ut og prøver av sjøvann, sediment og bunndyr er tatt.

SALT er prosjektleder for planlegging og gjennomføring av fellesstanden "Arktisk Kunnskap". Det spennende BLÅ samarbeidet fortsetter og nå øker standen i både størrelse og geografisk utstrekning.

Norske koraller! De siste tre dagene har Tina Kutti fra Havforskningsinstituttet, Sverre fra SALT og resten av gjengen i forskningsprosjektet FATE delt viktig kunnskap om kaldtvannskoraller og havforsuring med ungdommer fra Austevoll og Stord. Nå er de framtidige havforskerne klare til å gyve løs på egne oppgaver i tiden som kommer! #FATE #havforskningsinstituttet #HI #kaldtvannskoraller #havforsuring #SALT #Austevoll

Hva får du når ni dyktige studenter fra Tromsø og Narvik utfordres til å finne framtidsrettede løsninger for oppdrettsnæringen?

Svar: Entreprenørskap på merdkanten!

I tre dager har unge prosessingeniører, akvamedisinere og havbrukere gjort et dypdykk i oppdrettsmerdene i sør-Troms. De har blitt utfordret til å finne framtidas løsninger på dagens utfordringer. Svarene er spenstige, lønnsomme, sirkulære og grønne!

#Spire #Kleivafiskefarm #Salaks #Gratanglaks #Spire #UiT

'Si SKREI'! Snøhetta, Tind, Sisu Design Lab og SALT utgjør ett av fem team som nå konkurrerer om å komme med det beste løsningsforslaget for SKREI. Befaring i skikkelig lofotvær gir friske tanker! #SKREIfie

SALT gratulerer LofotenMat så mye med 10-årsjubileet! Har du tenkt over hvor mye lokalmaten betyr for Lofoten som drømmested - både for fastboende og besøkende? Arbeidet som @Anne Karine Statle og resten av gjengen bak @LofotenMat legger ned hver dag, har betydd enormt mye for denne utviklingen de ti siste årene. Lykke til med å skape blest om den fantastiske maten fra Lofoten - og de flotte folkene som produserer den - i årene som kommer!

Unge klimaforskere fra Bardufoss ungdomsskole undersøker hvordan Målselva påvirker kystvannet i Målselvfjorden. I dag har de designet flotte postere som skal presenteres på Science for Schools under Arctic Frontiers. #DOMCON #NIVA

SALT er en av leverandørene til Konjunkturbarometer Nord-Norge (KB). Nå har KB fått sin egen facebook-side. Følg med på næringsutviklingen i Nord-Norge ved å like denne siden:

https://www.facebook.com/konjunkturbarometer/?ref=page_internal

"Jeg begynte forberedelsene til dette oppdraget for fem år siden" sa Kriss til 461 deltakere på Agenda Nord-Norge. Hennes oppfordring til salen lød som følger: "Det viktigste tiltaket for Nord-Norge er å samle seg til ett fylke. Og: vi må unne hverandre hver eneste seier!"

SALT in Brussels! This week the EU-project DEVOTES celebrated their achievement after four years of hard work. SALTs own Laura did a fabulous job in preparing and running the conference. Sadio Nor Theatre bridged the gap between science and policy. Erlend was transformed into the best technician ever, while Eilif recorded the event. Sabine and Hugues presented the excellent work they have been doing and Kjersti enjoyed the conference from the beginning to the end. Throughout the conference Warholm films videos were presented to the audience. The videos are available at https://www.youtube.com/user/DEVOTESproject
#DEVOTES4HealthyOceans

All pictures: Eilif Bremer Landsend

SALT oppretter nytt kunnskapsanløp i Trondheim! I dag var det folksomt i det SALTe hovedkvarter i Svolvær, da vi ønsket Marthe Larsen Haarr, Erlend Standal og Sverre Håpnes velkommen ombord på skuta. Mens Marthe flytter inn på kaikanten i Svolvær, har Sverre og Erlend lagt til i Pirsenteret i Trondheim. Vi styrker med dette vår kompetanse innen marinbiologi, marin forsøpling, havforvaltning og kunnskapsformidling - og ruster SALT for ferden videre. Skip o'hoi!

Abonnerer du på Lofotposten, kan du lese mer om SALTs utvikling her: http://www.lofotposten.no/jobb/trondheim/vagan/salt-apner-distriktskonto...

Bildet er tatt av Øystein Ingebrigtsen og er hentet fra saken i Lofotposten.

SALT er en av initiativtakerne til et bedriftsnettverk som skal arbeide for å forebygge og redusere marin forsøpling. Sammen med profesjonelle aktører innen oljevernberedskap og avfallshåndtering kan vi gjøre store løft for å redusere marin forsøpling nasjonalt og internasjonalt.

Fiskere rydder søppel fra havbunnen gjennom ordningen "Fishing for litter" som administreres av SALT og finansieres av Miljødirektoratet. I dag er Hilde og Benedikte i Tromsø for å registrere søppel som har blitt hentet opp fra Barentshavet. Der fikk de selskap av NRK Troms. Følg med, følg med!

Å jobbe med marint søppel kan være krevende. Men, vi får gleden av å møte flotte folk på fantastiske steder. Benedikte og Kjersti er nå på Svalbard sammen med forskere i prosjektet MARP. Vi håper at dette prosjektet vil være med å bidra til å øke bevisstheten omkring marin forsøpling og bidra til å redusere dette problemet i framtiden!

Kunnskapsturneen Blått:Rått:Rabalder har lagt bak seg en fantastisk uke i Nordland. Nå kaster vi loss for å spre kystens budskap til ungdom i Finnmark. Følg vår ramsalte kystreise på bloggen vår.

Svalbard. Langt nord - langt fra folk. Likevel finner vi store mengder marint søppel mellom isfjell og isbjørn. Det finnes nemlig ingen grenser under vann. Lær mer om problemet i denne infosaken fra NRK.

Akkurat nå er Kjersti og Benedikte på plass i Longyearbyen sammen med resten av teamet i forskningsprosjektet 'Marine plastic pollution in the Arctic: Origin, status, cost and incentives for prevention' (MARP/Polarprog 2016-2020).

MARP er ledet av Jannike Falk-Andersson ved NORUT og skal fremskaffe ny kunnskap om mengder av, kilder til og konsekvenser av marin forsøpling rundt Svalbard.

Jobber du med marin forvaltning? Da anbefaler vi denne korte videoen og en superaktuell konferanse i Brussel 17. - 19. oktober. Her stiller SALT med spenstige foredrag, utradisjonell formidling i samarbeid med Sadio Nor Teater og flotte filmer produsert av Warholm Film. Bli med!

https://m.youtube.com/watch?v=b42SQCFk0QI

Takk for (S)ALT Siri! Takk for at du har beriket oss og kysten med din kunnskap og kreativitet. Vi kommer til å savne deg, men gleder oss til å følge deg videre på din ferd ut i verden.

Velkommen ombord Sverre! En sommer i Lofoten gjorde susen og nå mønstrer han på den SALTe skute. En dyktig marinbiolog med sterke formidlingsgener er akkurat det SALT trenger!

Avtroppende og påtroppende matros flankeres av det omreisende sirkus #Blåttråttrabalder, hardarbeidende skuespillere i #DEVOTES og noen SALTstøtter.

Bildet er tatt av Ingvill Warholm.

SALT fikk sammen med Klima- og miljøminister, Avfall Norge, Dykkerforbundet, GRID-Arendal og Havforskningsinstituttet, være med på befaring av tapte teiner ved Torungen fyr i Arendal.
Marin forsøpling var tema i både debatter, foredrag og workshop under Arendalsuka.
SALT takker Hold Norge Rent og GRID-Arendal for flotte arrangementer ved SAM-samling (Samarbeidsarena for aktører som jobber med marin forsøpling)!

SALT formidling i havgapet. Havets potensial utforskes ved Storbåthellaren. #FramtidsøyaFlakstad.

GOD OG VIKTIG SOMMERLEKTYRE!

SALT har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet ved det midlertidige sekretariatet for et mulig oljevern- og miljøsenter, utarbeidet rapporten "Marin forsøpling: Kunnskap, tiltak of behov" - et detaljert oppslagsverk på marin forsøpling.

Klikk på linken for å laste ned rapporten, eller les mer under www.salt.nu/nb/radgivning

SALT og Warholm Film har vært på oppdrag for forskningsprosjektet FATE for å formidle levende forskning ombord på G.O. Sars. Nyt disse høydepunktene fra dette fantatiske toktet utenfor Lofoten og Vesterålen.

Forskerne på FATE har besøkt verdens største korallrev. Nyt disse ferske bildene fra 320 meters dyp. Tenk at det finnes så mye liv og farger der det er stummende mørkt hele døgnet - hele året.

SALT og Warholm Film er på tokt med G.O. Sars for å formidle bilder, tekst og filmer fra koralltoktetet utenfor Lofoten og Vesterålen. I dag har vi fotfulgt ROVen Ægir på jobb. Se dagens bilder:

Les fortsettelsen sv den fantastiske undervannsreisen her:

http://mobil.lofotposten.no/leserbidrag/salt/korallrevet-minutt-for-minu...

Kjersti er på tokt med G.O. Sars utenfor Lofoten og Vesterålen. Her skal forskere fra prosjektet FATE lete etter kaldtvannskorallrev på havets bunn. Hun vil gi daglige oppdateringer fra toktet til Lofotposten. Her er beretningen fra toktets første dag:

http://www.lofotposten.no/leserbidrag/salt/bli-med-pa-skattejakt-pa-have...

De SALTe sommermatrosene holder stand! I dag har Sverre og Rebekka plukket og registrert søppel som en del av RENOREK-prosjektet. Ikke verst å jobbe ute i felt på en dag som denne! :)

En fantastisk, hektisk og givende uke går mot slutten med hav, politikk og musikk. Træna og Luvund har vært setting for et 48-timers kræsjkurs for ledere i ungdomspartiene. Vi har blitt imponert av både foredragsholdere, natur og ikke minst deltagere. Nå ønsker vi debatten om fremtidens hav og kyst hjertelig velkommen til å leve videre under #Havetemordi.

Nå er det rigget for debatt mellom ungdomspartiene etter kræsjkurs om havet og kysten #havetemordi

Nå begynner det virkelig å nærme seg… Fra i dag til fredag kickes seminaret "Havet e mordi" i gang på Lovund og på Træna. Ungdomspolitikere fra hele parti-spekteret skal her samles sammen med eminente foredragsholdere for et skikkelig kræsjkurs i havets og kystens betydning. Man kan ikke bli beslutningstaker i de norske politiske korridorer uten å kjenne havet. Trænafestivalen, Træna kommune og SALT er arrangører sammen med en rekke finansiører som gjør dette mulig. Vi gleder oss og vil oppdatere dere underveis! Se mer på: tenktraena.no/havetemordi #Havetemordi!

En gjennomsnittshavhest veier 750 gram og har 0,33 gram plast i magen. Hvor mye plast ville dette tilsvart for deg? Dette var ett av spørsmålene som ble utforsket på Klimakult i Kabelvåg. Takk til Miljøagentene for et flott arrangement og til Plastreturs Miljøprosjekt for finansiering!

Det er SALT sommerferie i øyriket for de fleste av oss, men sommerkontoret er ikke i dvale av den grunn! Sverre, Rebekka og Siri holder sommerkontoret på stø kurs med både kystformidling til ungdomspolitikere, registrering av marint avfall og søknadsskriving på spennende høstprosjekter. Om noen vil ha tak i oss, send e-post til siri@salt.nu eller ring på +47 90655516. Vi ønsker alle sammen en GOD SOMMER!
P.S. Plukk gjerne litt søppel med deg hjem fra sommerstranda :-)

Registreringsmetode for marint søppel valideres og kalibreres av Sverre og Rebekka -våre dyktige SALTe sommermatroser! Marin forsøpling og marinbiologisk formidling står på sommerens spennende timeplan!

SALT on a mission! For three days we have been working in beautiful San Sebastian to do recordings for the EU-project DEVOTES. Truely a good place to be when the winter has re-arrived in the Lofoten islands.

SALT inviterer til spennende framtidstokt i Flakstad 4.-5. august. En workshop for deg som har hodet og hjertet i Flakstad, som drømmer om å starte egen bedrift, har lyst til å flytte hjem, eller bare lurer på hvilke muligheter en framtid i Flakstad kan ha å by på. Bli med på tokt og skap din egen framtid!

Fredagsfakta! Legostatistikken viser utviklingen av plastproduksjon i verden per innbygger. Den røde viser 1950, den grønne 1976 og den gule... 2012.

Eksemplets makt! SALT tok med seg Samferdselsdepartementets miljøseksjon på jakt etter marint søppel i Lofotfjæra. Vi fant - dessverre - et stort utvalg av menneskapte gjenstander som ikke hører hjemme i havet. Plukk opp søppelet DU finner i fjæra - før en fugl, en hval eller en fisk gjør det!

We made this nice little video to show you why we want you to join us in Brussels 17th to 19th of October. Enjoy!

På gjensyn! SALT og Ramsalt har hatt tre fabelaktige kaospiloter fra Århus på besøk i tre uker. Det har vært lærerike dager og vi ønsker Eilif, Andreas og Amalie velkommen tilbake til verdens vakreste øyrike!

Felles innsats for et renere hav! I år lyste Miljødirektoratet ut 15 millioner i tilskuddsordningen mot marin forsøpling. At så mange engasjerte folk nå har fått midler, gir håp for havet!

Og husk: Når DU tar med deg søppel hjem fra strand- eller båtturen, er også et viktig bidrag til vårt felles mål.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt

SALT med venner ryddet hele 13 kubikksekker med marint søppel fra Kvalvika. Takk til alle som tok turen og ryddet i ruskeværet!
Bilde: Eilif Bremer Landsend

Sånn! Da har vi, skipskista, blåsa og trollet ankret opp i nye lokaler! Vi holder selvsagt fortsatt til på kaikanten i Svolvær, men nå finner du oss der Hurtigruten legger til ⚓️ Kom gjerne rekende innom! Skip o'hoi!

Vil du vite hvordan marin forsøpling overvåkes i Norge? Da anbefaler vi denne rykende ferske rapporten skrevet av SALT for Miljødirektoratet: http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2016/April-2016/Indikat...

SALT markerer "Jordens dag" med ny stilling på marin forsøpling!

Vi intensiverer nå vårt bidrag til et renere hav med å opprette en fast stilling med fokus på marint søppel. Matrosen vi søker vil være sentral i oppbyggingen av SALT kunnskap om problemet og løsningene.

Vil du bo og vokse i verdens vakreste øyrike?
Vil du levere kunnskap for en bærekraftig framtid?
Vil du hjelpe havet med din kompetanse og dine idéer?

Da er svaret enkelt. Send oss din søknad innen fristen 20. mai.

Lofothavet kaller! SALT søker to sommermatroser til vår satsning innenfor marin forsøpling. Er DU én av de to som kan hjelpe oss med å innhente mer kunnskap om både problemet og løsningen? Matrosoppgavene vil løses både ved skrivebordet og langs kystlinjen i verdens vakreste øyrike. Se flere dertaljer i utslysningen og send oss en søknad! Søknadsfrist er 6. mai.

Nordvendt oppdrag! SALT skal i de neste tre årene bidra i arbeidet med Konjunkturbaromenter Nord-Norge, sammen med Bedriftskompetanse, Mo Industripark og Menon Economics. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven!

SALT suse! Det bobler over av gode ideer. Denne uken underviser SALT på Lofoten reiselivfagskole. Temaet er entreprenørskap, ideene er mange og stemningen er upåklagelig!

SALT milepæl! SALT er nå godkjent som én av 23 partnere i EU-prosjektet DEVOTES! Fra kaikanten i Lofoten skal SALT nå være med på å utvikle innovative verktøy for å oppnå god miljøstatus i europeiske havområder. Godkjenningen som SME og partner i DEVOTES har stor betydning for SALTs muligheter i EU-markedet i årene som kommer. Dette har vi jobbet lenge for! Jubel!

https://www.youtube.com/watch?v=0nqPAYJ-0s8
Trailer til fredagskosen! I morgen slipper vi film i tilknytning til forskningsprosjektet MicroPolar! Det er bare å glede seg :-)

Kjersti er klar for en uke i havets tegn - sammen med professor Kawabe, professor Koyano og doktor Kasajima ved Tokyos marine universitet (TUMSAT).

Touchdown Japan! SALT er denne uken invitert til å bidra med våre perspektiver på blå forvaltning og verdiskaping ved TUMSAT i Tokyo. Det er langt fra Lofoten til Japan, men mange av mulighetene og utfordringene knyttet til den blå framtiden er de samme.

Merkedag for et renere hav! Takk til tråleren J. Bergvoll fra Nergård Havfiske for innsatsen!

I dag finner du SALT på yrkes- og utdanningsmessa YOU i Svolvær:
Fra kråkeboller til humankapital!

It's official! Nå går startsskuddet for Fishing for Litter, Norway der havet får oppryddingshjelp fra fiskerne. Statssekretær Jens Frølich Holte fra Klima- og miljødepartementet delte gladnyheten under Hold Norge Rent-konferansen. SALT er glade for å ha hånden på roret i denne viktige satsningen, sammen med vår samarbeidspartner Nofir. Vi gratulerer også Nordic Ocean Watch med Gullklypa! Tavaha!

Har du holdt en kaldtvannskorall i hånden? For SALT skjedde dette for første gang i dag! Slike Lophelia-koraller lever på 250 meters dyp i Hola utenfor Vesterålen, forteller Tina Kutti fra Havforskningsinstituttet. Perfekt start på vår formidlingsworkshop for forskningsprosjektet FATE!

SALT sterkt representert på Nordlandskonferansen i Bodø i dag - både digitalt og i salen.

SALT pangstart! 2016 starter med SALT paneldeltakelse under NHOs årskonferanse - og celebert selskap. Siri Beate Arntzen deler i dag sine erfaringer med å jobbe i SALT og sine tanker rundt framtidens arbeidsliv. Vi andre følger stolt med fra kaikanten i Lofoten.

SALT ønsker alle en god jul og et fredfylt 2016! Måtte både høytiden og det nye året bli lastet til randen med velsmakende sjømat, havblå innovasjonskraft og ramsalte kystopplevelser!

Teksten til SALT sier vel egentlig alt. Søk om å bli årets gründerkvinne 2016!

Vi søker årets gründerkvinne 2016. Er det du som skal gå i SALT-damenes fotspor?

SALT forskningsformidling på NRK1 kl. 20:15 i kveld! I "De usynlige hjelperne" (Schrödingers katt) kan du følge forskerteamets reise til Svalbard for å lære mer om marine mikrober og klimaet. De aller minste organismene i havet har nemlig en større betydning for planeten enn de fleste er klar over...

SALT samarbeid på landsmøte. SALT og NOFIR med felles stand for Fishing For Litter på Norges Fiskarlags landsmøte i Trondheim i dag.

I høst har SALT vært så heldige å huse dyktige Therese Meyer i hennes praksisperdiode som student ved Norges Fiskerihøgskole. Hun har samlet kunnskap om marin forsøpling - for oss, kysten og livet i havet. Hør erfaringene til Therese, Norges Fiskerihøgskole og SALT her!

KYSTselfie! Kystens hus og SALT inngår nå spennende samarbeid om kunnskapsformidling om og for havet og kysten. God bør for våre første fellessøknader!

Breaking news: SALT ferskvann! SALTe Siri samler inn prøver av ferskvann og fisk i Målselva sammen med unge forskere fra Målselv skole - som en del av NIVAs forskningsprosjekt DOMCON. Gjennom et helt år skal elevene studere hvordan klimaendringer påvirker tilførselen av organisk materiale fra elva og til fjordsystemet i Malangen.

SALT stas! Viktig strategisamling krones selvsagt med fyrtårnsbekledning! NÅ er vi klare for den neste etappen av den SALTe seilasen.

SALT framtidsseilas! Vi fosser fram og får nå hjelp av HELGA International for å planlegge ferden videre. Og hvilke annet sted enn Nesland er bedre når man skal bygge framtiden med ankeret godt festet i den blå fortiden? Skip o'hoi!

Ombord på den SALTe skute jobber vi hver dag for et renere hav. Vi drømmer om et hav uten flytende plastposer, taustumper og mikroplast. Derfor har vi nå blitt medlemmer av Hold Norge Rent som arbeider utrettelig for rydde norske strender for søppel. Vi ser fram til et godt samarbeid!

https://www.facebook.com/holdnorgerent?fref=ts

http://holdnorgerent.no/samarbeidspartnere/

SALT metodeutvikling! SALT har fått midler fra Miljødirektoratet til å utvikle en forbedret registreringsmetode under strandryddinger. Og nå er arbeidet i gang på nordsiden av Lofoten!

SALT TEDx talk! I går deltok Kriss på TEDx Tromsø. Budskap? Vi må ta problemet med marin forsøpling på alvor. Nå. Og tørrfisken viser vei!

Foto: TEDx Tromsø

SALT strandrydder! Therese Meyer er student ved Norges Fiskerihøyskole og skal i høst være i praksis hos SALT i tre uker. I går ryddet Therese og Benedikte fra SALT Slåkøya i Vestfjorden - sammen med andre iherdige strandryddere fra LAS Lofoten og Østbø. Fangst: Seks kubikk plast- og restavfall, 10 kubikk trevirke og en flaskepost fra fortiden... Takk til LAS Lofoten og Miljødirektoratet for å gjøre ryddeinnsatsen mulig!

No skal det fiskast søppel! Vi håper at etter den toårige prøveperioden, skal prosjektet utvides fra Tromsø, Ålesund, Egersund og Karmøy til flere steder i Norge.

SALT

#plukkanopp

SALT merkedag! I dag har vi etablert et nytt SALT kontor - på Ramberg i Flakstad kommune. Drivende dyktige Hilde Rødås Johnsen skal navigere skuta for oss i vakre vest-Lofoten. Vi gleder oss til nye prosjekter i skjæringspunktet mellom sjømatnæring, reiseliv og SALT kompetanse. Velkommen ombord, Hilde!

SALT skal lede Miljødirektoratets prosjekt for å innlemme fiskeflåten i opprydning av kysten vår. Vi takker for oppdraget og ser fram til å ta fatt på oppgaven!

SALTastiske dager på fellesstanden for Troms på Aqua Nor! SALT takker Troms Fylkeskommune for oppdraget og våre dyktige samarbeidspartnerne Sisu Design Lab, Messetjeneste og XXLofoten for kreativt og profesjonelt samspill.

Foto: SPIRE

I går deltok fiskeriministeren på oppdrettsseminar på fellesstanden for Troms på Aqua Nor. SALTs Kjersti Eline Tønnessen Busch var los i den interessante kunnskapsutvekslingen. Har du enda ikke fått besøkt standen for arktisk kunnskap? Velkommen til oss i hall G!

Foto: SPIRE

En smak av arktisk kunnskap! SALT fasiliterer fellesstanden for Troms på Aqua Nor (hall G), der dyktige Einar i dag serveres laksetartar med råvarer fra Kleiva fiskefarm og Gratangslaks. Vi byr også på oppdrettsseminar med fiskeriministeren kl. 1530 i dag. Velkommen!

Vår medeier og samarbeidspartner Akvaplan-niva mottok i dag Fiskeridirektoratets miljøpris - sammen med Norsk Oppdrettsservice. Den velfortjente utmerkelsen får Akvaplan-niva og Norsk Oppdrettsservice for sitt spennende arbeid med rognkjeks som middel mot lakselus. SALT gratulerer!

Statsministeren møter det SALTe torskeegget - som representerer marin verdiskaping og betydningen av kunnskap. #ernaifelten #torsk #lofoten #kyst #hav #statsministeren

SALT milepæl! I dag fikk SALT snakke med statsminister Erna Solberg om blå muligheter og hva som skal til for å dyrke fram flere kunnskapsbedrifter som SALT. #ernaifelten #lofoten #havet #kysten #verdiskapning #statsministeren

Splitte mine bramseil! I disse dager er Kriss med når mikroorganismene i arktiske havområder settes under lupen - og festes på film. Sånn ser det ut når mikrobenes mysterier formidles mellom isfjellene i Kongsfjorden.

Nytt mannskap på den SALTe skute! Vi rigger skuta for nye kunnskapsekspedisjoner og er stolte over å ha fått Siri Beate Arntzen ombord i 50 % stilling. Og like entusiastiske er vi over å ha sommermatros Astrid Ståledotter Landstad ombord. Skip o'hoi!

Energy on the loose i Alta går straks av stabelen! Og i dag har vi fått inn selveste Selda som rekvisitt i vår SALTe energifortelling...

Lørdag med mening: SALT gir bort blå kunnskap på KlimaKult i Kabelvåg i dag! NEI til plastikksøppel og mikroplastikk. JA til havet!

Alt for SALT formidling: Nå skal vi også ri på dinosaurer! Aldri en kjedelig dag i kunnskapskommunikasjonens tjeneste :)

SALT suse! For en opptur det har vært å bidra under Energy on the loose i Harstad og Svolvær denne uken :) For noen flotte ungdommer vi har! #energyontheloose

SALTe kunnskapsshow tar på! Kriss føler seg litt gammel og troillat etter all puggingen og øvingen. Men: hun satser på å ikke bli til stein før etter Energy on the loose er ferdig!

Er DU interessert i en framtid i sjømatnæringen? Sjekk ut denne muligheten!

Bursdag med mening! 10. mai fylte SALT fem år og vi feiret dagen med å rydde søppel i Lofotfjæra - før et bedre kystmåltid ble servert i rorbua. Havet er framtiden og SALT ser fram til de neste fem årene i kystens tjeneste. Skip o'hoi!

Havet er nedstrøms av alt. En del av løsningen er DEG. Helt enkelt: Ikke kast søppel i naturen og ta med deg søppel du finner på din vei. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt! #strandryddedagen #holdnorgerent #plukkanopp #gjørenforskjell #økoprenørskap

SALT skjermdebut! Nervøse vingesnegler blafrer ved kaikanten i Lofoten når episoden av "Levende landskap" med strøSALT nå nærmer seg... Se oss på en skjerm nær deg på NRK1 kl.20:55 førstkommende søndag!

SALT suse! To stolte gründere tok akkurat i mot Nordland Fylkeskommunes Næringslivspris for kvinner 2014! Tusen takk!

Framtiden er lastet med kunnskap! SALT og Newtonrommet i Vesterålen forbereder pilotering av den nye barnehagemodulen 'Et BLÅTT eventyr'. Målet er som alltid: Å øke kunnskapen om havet, marine ressurser og kystens betydning i fiskeri- og kystnasjonen Norge.

SALT spår at slog, ufesk og andre vederstyggeligheter vil være en viktig del av norsk sjømat i framtiden. Både på middagsbordet hjemme og i vår blå eksportportefølje. Har du en ufesk å dele med de nordnorske kokkene som bidrar i boken "Havet. Mat, makt og meninger" som utgis på forlaget Utenfor Allfarvei? Send dem et ramsalt tips!

Styrkedråper fra havet! Påfyll av D-vitaminer og kunnskap når Trainee Lofoten besøkte Røst Trandamperi i går.

SALT er lutter øre når ulike perspektiver på framtidens havforskning deles. Ser fram til å høre hva Kristin Halvorsen og Cicero tenker om saken! #havkyst #norgesforskningsråd #hurtigruten

Ragnhild, Siri og den blå planeten er klare for å møte ungdommen i Inndyr. Det blir BLÅTT. Det blir RÅTT. Og det blir definitivt RABALDER!

SALT sitter i dag i panelet for Drømmeløftet i Bodø - og har med seg rykende ferske gründerdrømmer om at marine stjerner kan nå himmelske høyder! #drømmeløftet #blåttråttrabalder

Disse ungdommene fra Innlandet tenker nemlig at sjøstjerner kan brukes som snacks. Og vi i Blått:Rått:Rabalder applauderer selvsagt ung skaperkraft i nord.

Blått:Rått:Rabalder er imponert over ungdommen - og naturen - i Hamsuns rike!

Snap or it didn't hap! Blått:Rått:Rabalder og ungdommen i nord lager akkurat nå historier sammen. Følg med på stories på Snapchat (brrnordland)! Er du mer en Instagram'er finner du oss på blattrattrabalder :)

Blått:Rått:Rabalder langs den blå riksveien: Mannskap og fiskens konge lader opp til første turnéuke! #blåttråttrabalder #holditorsken #lofotprodukt

VM i skreifiske 2015: SALT lærer framtidens havmestere om havet, fisken og folket langs kysten!

I sommer skal SALT være med på et stort eksperiment i Ny-Ålesund på Svalbard. Der skal forskerne i MicroPolar bruke mesokosmer til å lære mer om rollen til marine mikroorganismer i Arktis.

I denne videoen kan du få en idé om hva mesokosmer er - og hvorfor forskerne interesserer seg for de aller minste av organismene i havet!

SALT gjør seg klar for paneldiskusjon om oppdrettsnæringen i Salten. Dialogmøte mellom oppdrettere og miljøorganisasjoner. Hva kan vi være enige om og hvor er vi uenige?

Nordnorsk nettverksbygging ved storhavet! Brennende engasjement tar gründere langt, men å kunnskap om økonomi kan ta deg og idéen din enda lenger.

Gründercampen 'Til SALT i maten' arrangeres av SALT og Unstad Arctic Surf - og er finansiert av Nordland Fylkeskommunes Kvinnemillion.

Formidlingsinnovasjon NÅ! WeStream og SALT gjør forskning om til film - i postende stund.

SALT gratulerer medeier og gode samarbeidspartner Akvaplan-niva med dagen! En spennende historie om hvordan forskingsbasert kunnskap har blitt potent næringsliv - med base i nord.

Og før middag, har SALT også snakket seg varm om hvordan forskningsbasert kunnskap og kompetanse kan skape næringsliv. Som for eksempel SALT. #pfhjort

SALT på kaikanten! Morgenen er enda ung - og SALT har allerede fortalt Finansforbundet om sjømatnæringens muligheter og utfordringer.

SALT gratulerer professorene Bjørn Hersoug og Svein Jentoft med velfortjente gullnåler fra NFH.

På torsdag har SALT muligheten til å dele sine - og kanskje også dine - tanker om hvordan forskningsbasert kunnskap kan skape næringsliv. Fortell oss hva DU tenker om saken!

SALT er et direkte bevis på at bostedskreativitet kan ha stor kraft! Hvilke sted får din virkelyst til å boble?

http://www.grunderpulsen.no/postnumre-for-bostedskreativitet-og-innovasj...

Å få jobbe med spre kunnskap er rett og slett SALTastisk! I går gjorde vi opptak av en entusiastisk og dyktig Ph. D.-student til et filmprosjekt vi jobber med for forskningsprosjektet MicroPolar. Kommer snart til en digital kanal nær deg!

Å kunne forflytte seg mellom naturressurser, kystsamfunn og markeder er avgjørende for framtiden i nord. I dag tenker Kriss Rokkan Iversen høyt om gate 19 og andre logistiske utfordringer i High North News.

http://www.highnorthnews.com/gate-19/

SALT tenker at mennesker med kunnskap er ett av de viktigste kriteriene for å eie framtiden. Derfor bidrar vi i "Jenter for realfag". I går møtte Kjersti tøffe realfagsjenter i Harstad.

http://www.ht.no/incoming/article10669927.ece

SALT stas og glede da vi i dag mottok Nordland Venstres miljøpris! Slik positiv oppmerksomhet gir vind i seilene for vårt videre arbeid for havet og kysten. Fordi kystens framtid er vår egen.

SALT graver etter opplysninger om miljøtilstanden i fiskerihavner i Lofoten. Med god hjelp av lokale fiskere og en grabb, tar vi opp sedimentprøver analyseres og tolkes. #lofoten #miljø #prøvetaking

Tørrfisk og blomster som fruktbar ramme for SALTe tanker om fiskeværsinnovasjon! #haapihavet #glokalt #fiskeværsinnovasjon

Er grønn vekst i marin sektor mulig? SALT arrangerer denne uken workshop rundt dette sentrale spørsmålet for forskernettverket GreenMAR. Hva tror du?

SALT nikker interessert i Tromsø!'Nordnorsk tradisjon for erfaringsbasert kunnskap kan gi grunnlag for et Silicon Valley i miniatyr'. Sitat utenriksminister Børge Brende @ ArcticFrontiers

Vil du lære noe nytt om norske gründere i dag? Denne saken gjør susen. Visste du for eksempel at hele 80 % av bedriftene med kvinnelig gründer overlever de kritiske fem første årene? Eller at Finnmark er det fylket med flest gründere per innbyggere? Les og lær.

http://www.ledernytt.no/kvinnelige-grundere-har-stoerre-suksess-enn-menn...

Kvinnelig gründer med spenst? Din drøm kan få større vingespenn med mer kunnskap om økonomi, salg og vekstambisjoner.

9.-10. mars arrangerer SALT og Unstad Arctic Surf gründercampen "Til SALT i maten" på legendariske Unstad. Her vil dyktige foredragsholdere gi deg verktøyene du trenger for å øke målsettingen for din bedrift. Mellom slagene, skal vi bygge nettverk over bugnende matbord som tar ganen til nye høyder! Og det er overveiende sannsynlig at vi får utsikt til spektakulært nordlys fra den varme stampen...

"Til SALT i maten" arrangeres med støtte fra Nordland Fylkeskommune. Dette bildet er fra fjorårets gründercamp "Om det ikkje går buss". Og, ja, det var akkurat så inspirerende som bildet gir inntrykk av!

Bli med til Unstad 9.-10. mars og gi drømmen din vinger!

SALT ønsker alle kystentusiaster god bør i det nye året! I dag kommer solen tilbake i Lofoten - og SALT er allerede godt i gang med nok et produktivt år. Rett før jul fikk forskningsprosjektet FATE midler fra Norges Forskningsråd til hente inn mer kunnskap om kaldtvannskoraller i norske farvann. Havforskningsinstituttet er prosjektleder for flere samarbeidspartnere på forskningssiden - der SALT har ansvar for kunnskapsformidlingen. SALT er stolte over å få bidra med vår formidlingskompetanse i dette viktige prosjektet!

From all of SALT to all of you: We wish you a peaceful and marine Christmas! #sjømattilfolket #torskeform

Lakselus på menyen! SALTs medeier og samarbeidspartner Akvaplan-niva har fått midler til å forske på bruken av rognkjeks i kampen mot lakselus. Gratulerer!

http://www.nrk.no/nordnytt/rognkjeks-mot-lakselus-1.12097135

SALT vil ha norske makroalger på matbordet! Hvis du også tenker at dette er en fristende idé, kan du gjøre som oss og svare på spørreundersøkelsen fra Nesset Sjømat AS, Bygda 2.0 og SINTEF Fiskeri og havbruk:

For å delta i ordskiftet om kystens framtid må man ha kunnskap. SALT anbefaler derfor alle kystfolk å sette seg inn i denne rapporten i tiden framover:

Kan vi friste med litt SALT lektyre til lørdagskaffen?

http://www.nrk.no/nordland/ekte-kjaerlighet-til-havet-1.12085459

Innsig for SKREI opplevelsessenter! Viktig formidling om skreiens betydning for Norge vil være et steg nærmere realisering gjennom denne bevilgningen fra Nordland Fylkeskommune.

SALT har ledet miljøundersøkelsen i Skjerstadfjorden, gjennomført i samarbeid med Akvaplan-niva, NIVA og UiN. Forrige uke presenterte prosjektleder Kjersti Eline Tønnessen Busvh resultatene for lokalbefolkning og politikere langs denne interessante fjorden.

Etter eventyrlige dager i november, er dagens nyhet om at SALT-gründerne er kandidat til "Årets Nordlending" kronen på verket. Kjersti og Kriss er stolte over å få stå på samme liste som så mange inspirerende nordlendinger! #åretsnordlending #nrknordland #an

SALT gratulerer Delitek fra Vesterålen med prisen som "Årets vekstbedrift" utdelt under Næringslivsdagen i Tromsø. Nok en havbasert vinneroppskrift fra Nord-Norge! #delitek #åretesvekstbedrift #nldnord

De SALTe paljettene må vike for sjystøvler og prøvetakingsutstyr!
I dag tas det miljøgiftsprøver fra strandkantdeponi på Værøy- på oppdrag for Kystverket.

I dag forærte Finansavisen oss et interessant perspektiv på hva de mener å gründe bedrifter går ut på. SALT har siden oppstarten valgt å omdanne kapital til humankapital. Fordi framtiden er tuftet på kunnskap - og menneskene som bærer den.

Kystprinsesser seiler også på vinden med jevne mellomrom! Og ballkjolen fikk faktisk plass på Widerøe...

SALT holder det vi lover! To stykk gründerkvinne og én ballkjole en route til Lofoten!

SALTe sommerfugler! NÅ er vi klare for finalen i 'Årets gründerkvinne'! Måtte torsken stå oss bi!

7200 minutter til "Årets gründerkvinne" blir kåret! Alle finalistene er verdige vinnere, men SALT heier selvsagt på havet! #åretsgründerkvinne #innovasjonnorge #framtidenerblå

Stor stas da fiskeriministeren trakk fram SALT som ett av et knippe særlige spennende marine selskaper i nord! #agendanordnorge #SALT #åretskvinneligegründereinord

SALT & SALT deler visjonene om å løfte fram kystens betydning - i fortid, nåtid og framtid. Nå trenger SALT på Gildeskål hjelp til å gjenreise den majestetiske hjellen på Langstranden. SALT i Lofoten er med på kronerullingen!

Bli SALT Ambassadør du også.

For kysten. Og framtiden.

http://www.newjelly.com/Projects/Bli-SALT-Ambassador/

I serien havblå innovasjon som sørger for salt i maten: Troms Kråkebolle! Potensialet for eksklusive produkter fra det norske skattekammeret ser vi såvidt konturene av. Sjømatframtiden venter.

http://www.nord24.no/De_invaderte_kysten_og__dela_havbunnen__N__selges_d...

Polar vulnerability: SALT har levert sin første kunnskapsopplevelse på engelsk. Verden venter!

SALT gratulerer og er særdeles fornøyd med at tre av årets fem ledertalenter i nord ser mot havet.

http://e24.no/spesial/ledertalentene/#/year:2014/region:2/

SALT applauderer havblå innovasjon - og liker at Innovasjon Norge har nese for driftige gründere og spennende FoU-samarbeid.

http://www.nord24.no/Gr_nder_bak_lukteagn_f_r_nasjonal_pris_og_en_halv_m...

Japansk sea-tech revisited! I juni 2014 prøvesatt SALT fascinerende mini-ubåter hos JAMSTEC i Tokyo. I dag presenterte executive director Yoshihisa Shirayama hos JAMSTEC mulighetene deres innovative sea-tech gir for arktisk forskning. #Arcticcircle2014

SALT er med når arktisk likestilling diskuteres i Akureyri på Island. Som eksempel på hvordan ny bruk av havblå kunnskap kan skape nye mulighter for både kvinner og menn i Arktis.

http://www.nordurslodanetid.is/en/gender-equality-in-the-arctic

Denne uken satte Ocean Talent Camp ungdommelig fokus på havbaserte næringer. SALT deltok selvsagt!

Fantastisk blått formidlingsstunt av Norges Råfisklag! Vi tar en SALTomortale for dem og selveste torsken langs Vestfjordens bredd :) Rekk opp høtten alle de som også ønsker seg torskepepperkakeformer til jul! #Norgesråfisklag #torskepepperkakeformer #superformidling #applaus

http://www.lofotposten.no/Krisem_te_om_torskepepperkakeformene-5-29-9619...

Vet du hvor mange ganger Norges kystlinje kan omfavne ekvator? Eller at det finnes mikroskopisk plastikk i peelingkrem? DET lærer 1500 elever mer om akkurat nå - på den SALTe standen på Ocean Talent Camp i Bodø. #Oceantalentcamp #SALT #havbasertenæringer #framtidenerblå

Nasjonal finale i "Årets gründerkvinne 2014": SALT er klare som torskeegg! #åretsgründerkvinne #nasjonalfinale #innovasjonnorge #SALT #klekkeklaretorskeegg

I går var et stort øyeblikk i den SALTe historien. Å bli kåret til "Årets gründerkvinner i Nord-Norge" gir anerkjennelse for at kunnskap om havet og kysten er verdifull. Nå kvesses knivene før den nasjonale finalen i Oslo, der vi skal gjøre det vi kan for å sørge for at havblå kunnskap går av med seieren!

Og bedre inspirasjon til forberedelsene enn utsikten til Lofothavet kan man vel knapt finne?

SALT uteskole! Spiss-skaten følger oppmerksomt med når Kjersti forteller om uer, havmus, hyse og sei i verdens vakreste klasserom!

Et BLÅTT eventyr! SALT er hoppende glade over å ha fått tildelt midler fra Nærings- og fiskeridepartementet for å utvikle en ny Newton-modul om Norges blå historie som fiskeri- og kystnasjon! Nå skal barnehagebarn i hele landet få mulighet til å lære om betydningen havet, fisken og kystnæringene har for Norge.

I fortid. I nåtid. For framtiden.

Som vi gleder oss til å ta fatt! SALTomortale!

http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/pressesenter/pressemeldinger/2014/V...

SÅ konsentrerte kan barn være når Norges BLÅ historie fortelles! Og SÅ heldige er vi i SALT som fikk lov å treffe kunnskapsrik framtidsyngel i Gratangen! #verdensbestejobb

SALT for kysten! For en dag - for en kveld - for et sted. Merk dere framtidsfjorden Gratangen. Her er det duket for en spennende sjømatframtid!

Scenen er BLÅ! I morgen serverer vi igjen den SALTe kunnskapsopplevelsen 'Den blå fortellingen' under konferansen FRAMTIDSFJORDEN Gratangen! En akkurat passe dose nerver og sommerfugler er på plass... Vi gleder oss!

SALT på plass i høyaktuelt forum: Barentssekretariatets ProsjektGlederkonferanse 2014. Folk-til-folk-samarbeidet i nord har sjeldent vært viktigere!

Lykketreffet Lofoten - Sweet Spot Lofoten: En SALT kunnskapsopplevelse utenom det vanlige! I dag har SALT guidet Profilgruppa fra Midt-Troms gjennom kystens ressurser og verdiskapingspotensial - med Svolvær som levende "kulisser". Og det blir ikke vakrere enn dette: tørrfesk, torskeegg og kunnskapslosen i siluett mot hjeller! God kysthelg!

En fjord av muligheter! Er du interessert i hvordan reståråstoff og nye marine råvarer kan bidra til økt BLÅ verdiskaping? Kom til FRAMTIDSFJORDEN Gratangen 18. september og ta del i kunnskapsdialogen!

SALT startskudd: Som en fantastisk start på høstens aktiviteter, fikk Kriss Rokkan Iversen den store æren av å tale for 200 nye studenter ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Universitetet i Nordland, under forrige ukes immatrikulering. Disse og titusenvis av andre nye studenter er framtiden vår. Ta godt i mot dem - og ta godt vare på dem. God kunnskapsjakt!

Et grelt eksempel på konsekvensene av marin forsøpling. Hver dag vikler skalldyr, fisk, sjøfugl og marine pattedyr seg inn i søppel som har funnet veien fra oss mennesker til havet. Og så er det alt vi ikke ser. Mikroplast som plankton forveksler med mat og spiser - og som slik kommer inn i næringskjeden. Husk å kaste søppelet ditt der det hører hjemme: i søppelbøtta!

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/dyrene/isbjoern-kjempet-mot-170-kilo-...

SALT bygger nettverk med spennende aktører i Japan!
I går møtte den SALTe delegasjonen Japanese Fisheries Research Agency (FRA) i deres hovedkvarter i Yokohama. FRA består av 10 ulike havforskningsinstitutter som hver har sine regionale og/eller spesielle forskningsområder. FRA overvåker bl.a. havområdene utenfor Fukushima og forskerne der kunne fortelle at radioaktiviteten i mange fiskeslag og organismer nå lå på rundt 100 becquerele, noe de anså som lavt. Og selv om radioaktiviteten i havnområdet i Fukushima fortsatt er svært høy, er nivået utenfor havnen allerede redusert til kun 10 ganger pre-ulykke-nivå.

Bilde: Havnen i Yokohama, utenfor FRA-kontoret.

En fiskeallergiker i Japan - det kan vel ikke gå bra?
Denne problemsstillingen ble heftig diskutert i de SALTe gemakker før avreise til Japan. SALTs Gaute Wahl er nemlig allergisk mot klassiske norske fiskeslag - som torsk, sild, sei og annen «rund fisk». Gaute kan derimot spise flatfisker og sjømat ellers. Da den SALTe delegasjonen inntok japanske sushirestauranter, forsvant imidlertid bekymringene som dugg for solen! Det viste seg at Gaute faktisk kunne spise 66 % av den marine menyen; uendelige varianter av rogn (fra kråkeboller til sild), utallige skjellsorter og flere flatfisk- og reketyper. Og Gaute forlot restauranten som en særdeles mett og fornøyd mann.

Konklusjonen: Japan er et mekka for vår SALTe fiskeallergiker. Det synes som om vi nordmenn har mye å lære av japanernes mangfoldige utnyttelse av det blå riket!

Startskuddet for den SALTe Japan-turnéen: Kjersti holdt fredag foredraget "Lofoten and the Barents Sea - from oceanography to wealth creation» for en forsamling svært interesserte forskere og studenter ved Universitetet i Nagoya. Nå varmer SALTs utegående ansatte Kjersti, Gaute & Johanne opp til en innholdsrik uke med spennende møter og Norway-Japan Marine Science Week 2014 med å smake seg gjennom utvalget i japanske fiskedisker!

SALT in Japan! I dag landet en historisk SALT delegasjon i Japan - klare for deltakelse på Norway-Japan Marine Science Week. Kystsonen og havområdene i Norge og Japan er både like og ulike, og SALT skal utveksle kunnskap med japanske forskere, politikere og næringsfolk om forvaltning av blå arealer og ressuser. Ferske japanske opplevelser serveres her gjennom hele den kommende uken!

http://www.forskningsradet.no/no/Arrangement/NorwayJapan_Marine_Science_...

På Energidagen 2014 i Harstad fortalte SALT 475 ungdommer om hvordan ulike blå energikilder fra havet lover godt for framtiden i nord! Vår venn Don Dino gjorde en formidabel innsats!

SALT gratulerer forgagne, nåtidige og framtidige tørrfiskprodusenter med dagen! ENDELIG henger verdens mest geniale produkt der det hører hjemme: side om side med parmaskinken. I dag blir det boblevann og tørrfesk til lunsj i verdens vakreste øyrike!

http://www.nrk.no/nordland/torrfisk-opp-i-champagne-klassen-1.11691140

Klart det er mulig å skape nye arbeidsplasser utenfor "allfarvei"! For SALT er det kysten som er sentrum.

Les intervjuet med SALTs Kriss Rokkan Iversen i E24 her.

Klart det er mulig å skape nye arbeidsplasser utenfor "allfarvei"! For SALT er det kysten som er sentrum.

http://e24.no/jobb/ledertalentene/gaasehud-oeyeblikk-sikret-kriss-denne-...

Typisk kystbilde: Alle kvinner og menn i arbeid! Under Kystens energi hadde SALT høyt turtall. Mens Laura og Ragnhild finpusset de siste detaljene, hadde Kjersti, Johanne og Kriss med seg gjester og presse på havet. Her fileterer Kjersti blodfersk skrei foran tyske tv-kameraer, mens Kriss forteller om gründerlivet til E24. Og fangsten? Vi seks fiskere tok 100 kilo skrei med stang på to timer... Lofotlivet altså!

Høye kvoter = lave priser? Spørsmålet om når og hvordan vi bør høste av våre eventyrlige fiskeressurser for å skape størst mulig verdier ble grundig diskutert under Kystens energi 2014 #SALT #kystensenergi

http://www.nrk.no/nordland/_-dodsdom-for-kystfiskerne-1.11644504

Hvem skal eie våre felles blå ressurser - som fisken? Saken om evigvarende kvoter går nå fra Høyesterett til Menneskerettsdomstolen i Strasbourgh. SALT følger med fra sidelinjen.

http://mobil.lofotposten.no/lokale_nyheter/article7267227.ece

Er nordnorske kystkommuner forberedt på de utfordringene og mulighetene klimaendringene kan medføre? SALT setter igjen blå dagsorden under Kystens energi:

http://mobil.lofotposten.no/lokale_nyheter/article7266230.ece

SALTe kystbobler! Snart er tiden igjen inne for kystens viktigste dialogarena "Kystens energi". Prosjektleder Laura Johanne Olsen gir her en oversikt over hva DU kan få med deg når du deltar på årets konferanse. Velkommen!

SALT deltar de neste dagene på tokt nord for Svalbard med prosjektet MicroPolar. Vet du hvor viktige mikroorganismene er for det marine økosystemet og selve klimaet på planeten vår? Følg med på Micropolar og deres søken etter mer kunnskap om nettopp disse tingene!

https://www.facebook.com/themicropolarproject

Marine microbes to the world!SALT utvider nå sin formidlingskompetanse innen visuelle og sosiale verktøy. Neste uke går formidlingsferden nord for Svalbard der forskere og mikrober skal festes til foto og film under prosjektet MicroPolar.Følg med!

Har vår elskede tørrfisk gitt oss en mental stiavhengighet som gjør oss blind for andre marine råvarer?Dette og flere andre spennende spørsmål har SALT stilt under dagens foredrag på Håp i havet i Tromsø.Hva tenker du?

Med vilje og drivkraft har kystfolk bygget samfunn utenfor allfarvei til alle tider! I forrige uke samlet SALT og Unstad Arctic Surf 25 kvinnelige gründere for å utveksle tanker om hvordan man skaper framtid i kystsamfunn i 2014. Og nye bedrifter er én ingrediens i oppskriften. Gründercampen "Om et ikkje går buss" ble finansiert av Nordland Fylkeskommune.

SALT svømmer i kunnskapsbassenget!I dag har Kriss holdt bassengforedrag om Nord-Norges muligheter og utfordringer for elevene ved Lofoten Folkehøgskole.Statistisk sett vil noen av dem bosette seg her og bygge framtid i nord.Og én av SALTs egne ansatte er fra denne nettopp denne rekrutteringspoolen :)

SALT fisker etter kunnskap! Det er ikke bare skreisesongen som er i gang - det er også tid for utdanningsmesser og store valg for ungdom. Og SALT stilte selvsagt med kunnskapsfiske under dagens utdanningsmessen i Svolvær. Fordi vi synes det er viktig at ungdom har kunnskap om at høyere utdanning en dag også kan lede dem hjem til Vestfjorden! http://www.lofotposten.no/Video_import/article7153503.ece

Vestfjorden våkner nå til liv og mikroskopiske planter skal snart blomstre opp - fra frø som har ventet på våren og lyset. Og når vi snakker om planter, vil vi i dag slå et slag for frøets betydning for verden. Dagens film gir deg ny kunnskap om frø og hvorfor vi i dag må ha en sikkerhetskopi for frø. Denne sikkerhetskopien heter "Svalbard Globale Frøhvelv". Se og lær! http://vimeo.com/62688048

Jenter på fiskesporet! SALT er på blå oppdagelsesferd sammen med ungdomsskolejenter fra Lofoten og Vesterålen! Prosjektet "Jenter på fiskesporet" er finansiert av Opplæringskontoret for nordre Nordland og Nærings- og fiskeridepartementet. Det meldes om engasjerte jenter med kurs for en blå framtid! Skip o'hoi!

Facinerende idéer på trappene! Mikroalgene i havet er jordens blå lunger. Kan deres urgamle balansekunst hjelpe oss ytterligere i framtiden?

Havforsuring er noe alle som lever av havet bør lære mer om. Dette sammendraget fra AMAP er én kilde. Her får du mer kunnskap om årsakene til og mulige effekter av havforsuring - og hvorfor havområdene og de marine økosystemene i nord er ekstra sårbare når pH'en i sjøvann synker. Les sammendraget til AMAP her.

SALT oppdaterer seg på politikk og forskning om menneske og samfunn i Arktis.For kunnskap er grunnleggende for balansen mellom bruk og bevaring av marine ressurser i nord.#arcticfrontiers

Dagens visuelle forklaring er viet et komplisert og vanskelig tema: klimaendringer. Uansett om du er 100 % enig eller uenig med FNs klimapanel om årsaken til de observerte endringene, gis her en oversikt over deres siste rapporten. I haiku-format!

http://daily.sightline.org/2013/12/16/the-entire-ipcc-report-in-19-illus...

SALT er løsningen!Som seg hør og bør for en havblå kunnskapsbedrift,var vår SALTastiske Laura Johanne Olsen selveste løsningsordet i fredagens kryssord i FiskeribladetFiskaren!Helt herlig!

SALT sunfie!I dag kommer solen tilbake i Lofoten og kystfolket må ut og opp for å hilse på :) Vestfjorden og vi er klare for et nytt og produktivt marint år!

'Luftfoto' av Skjerstadfjorden fra SALT formidlingsøkt hos 10.klasser i Rognan, Valnesfjord og Saltstraumen :)

SALT utnytter sene kveldstimer til å bygge kystsamfunn Det er mye skaperkraft i tomme fyrstikkesker!

Det er ikke bare SALT som synes SALT er et fabelaktig og treffende navn for prosjekter knyttet til kystkultur og nordlig levesett. Vi i SALT ønsker dette nye prosjektet lykke til - og satser på at mulig navneforvirring blir overskygget av dobbel fokus på de kystverdiene vi i kunnskapsbedriften SALT er opptatt av - hver eneste dag. Kysten er SALTastisk!

http://www.an.no/kultur/article6962824.ece

SALT stiller selvsagt opp når de dyktige guttene i Beerfish Motion Pictures lager film om sjømatnæringen:) Sjekk de kulissene! Nei,vent!Så vakkert er det jo faktisk i Lofoten!

SALT skuer utover mulighetene i verdens vakreste øyrike!I går deltok vi på en spennende og interessant workshop om hvordan framtiden kan se ut i Lofoten.Det som i alle fall er sikkert,er at framtiden er havblå :)

SALT er stolt partner i det spennende prosjektet MikroPolar, der mystiske mikrober skal finnes gjennom detektivarbeid i Polhavet! Og vi har fått ansvaret for å få denne viktige blå kunnskapen ut. Mikrober til folket! Det gledes på kaikanten i nord :)

http://uni.no/aktuelt/pa-vintertokt-for-a-finne-ut-mer-om-det-ukjente-i-...

Et SALT hjerte til alle dere som har hjulpet og heiet oss fram under Forskningsdagene 2013! Uten dere hadde ikke SALT kunnet kjørt tre ulike kunnskapsshow - fordelt på 17 forestillinger - for over 4000 mennesker - i Lofoten, Oslo, Lillestrøm og Tromsø. Tusentusentusen takk! Det har vært et eventyr. Kunnskapen skal fram!

SALT jubel! De sa det var umulig, så vi gjorde det: To dager med UngForsk - 12 vitenshow på rappen! Nå skal det feires:)

SALT suser videre på Forskningsdagene - og puster liv i nok en blå planet ;) Tirsdag og onsdag står UngForsk for tur: 12 forestillinger - 1800 elever! Klikk på bildet for link til video!

Bak denne døren i Oslo konserthus,sitter nå to SALTe jenter med høy puls og vingesnegler i magen! Om 1.5 time hentes de - for å dele blå kunnskap med 1400 gjester. Forskningens festaften er endelig (?) her!

SALT trommevirvel! La oss få presentere våre nye, SALTastiske nettsider!!! Utviklet av Ramsalt og Flyt for SALT. Et drivende godt samarbeid! Vi likerlikerliker - og det håper vi at DU også gjør :) www.salt.nu

Visste du at plastflasker du finner på innersiden av Lofoten som oftest har havnet i sjøen langs norskekysten?Denne flasken og dette begeret har nemlig fulgt den norske kyststrømmen - sammen med store mengder annet plastavfall.

Visste du at gytebestanden av skrei veier over 50 ganger så mye som norsk sau på vinterfôr?Og 100 ganger mer enn Nord-Norges befolkning? Ikke rart at trankapslene i søylen lyser som en gullmedalje!

Visste du at Norge er et blått unntak? 20 % av jordens befolkning har ikke tilgang på rent drikkevann. I Norge strømmer det blå gullet gjennom hele året. I 3000 vassdrag som stort sett er felleseie. Vi er VANNvittig priviligerte.

SALT PREMIERE! What does the coast say?
Det er vanskelig å velge ut det beste kystordet. Til det er kystens språkdrakt for rik og mangfoldig! Det SALT imidlertid vet, er hvordan det FØLES å bo og arbeide i verdens vakreste øyrike. SALTastisk er det! Se selv :)

http://www.youtube.com/watch?v=7H0axDlHK6k

Vann velger ikke politisk side,men vannmolekylene har likevel stemt siden verdens første valg! Siden jorden er et lukket system,er vannmolekylene som finnes planeten i dag,de samme som var her 4.6 mrd.år siden. Og ett av vannmolekylene som rant i en velger som stemte for kvinnelig stemmerett i 1913,flyter kanskje rundt i DEG i dag Vannet ønsker deg et godt valg!

Visste du at du må drikke fem ganger din egen kroppsvekt i løpet av ett år? Blir du 80 år gammel, har du drukket din egen kroppsvekt 400 ganger!

Vann skaper vår identitet! Dine unike fingeravtrykk er formet av fostervannet du duvet rundt i hele 9 måneder! Og fostervann sies å ha samme saltinnhold som selve urhavet...

Visste du at det er 35 gram SALT i en liter sjøvann?Den gjennomsnittlige saltholdigheten i sjøvann er nemlig 35 promille.I tillegg inneholder sjøvann blant annet næringssalter som hele økosystemet er avhengige av!

Visste du at en surfer er nesten like blå som havet? Av 100 molekyler i menneskekroppen er 99 vannmolekyler! Et voksent menneske består av mellom 50 og 70 % vann - med individuelle forskjeller. I dag kan du ta bølgen for vann - stoffet som utgjør mer enn halve deg!

Visste du at vann bryter fysiske lover? Hos alle andre stoffer er fast form tyngre enn flytende form. Som du har sett utallige ganger, flyter jo is på vann! Dette er et fysisk lovbrudd. Og hadde det ikke vært for at vann ikke vil oppføre seg som alle andre stoffer, hadde alle innsjøer og hav blitt bunnfrosne. Og verden hadde vært en ganske annen... En verden av is. I dag kan vi takke vannet for at det er en fysisk lovbryter :)

Visste du at vann ikke oppfører seg som andre stoffer? Vann kan nemlig opptre som både væske (flytende vann), gass (vanndamp) og fast stoff (is) ved normale temperaturer på jorden (minus 50 til pluss 50 grader). Og det gjerne samtidig! Tenk på det neste gang du ser dis over et skogstjern med små isflak på!

Visste du at 71 % av jordkloden er dekket av hav? Den kalles derfor med rette for "Den blå planeten"! Samtidig vet vi mennesker mer om det nære verdensrom enn om havene på vår egen planet... Tenk på alt det spennende vi enda ikke vet!

SALT feirer hav og vann! Forskningsdagene 2013 har temaet "Et hav av hemmeligheter", som setter fokus på alt det spennende hav og vann kan by på. I den anledning, vil SALT hver dag i september dele en blå hemmelighet på sine facebooksider :) Og for å skvalpe det hele i gang, presenterer vi helt på tampen av månedens første dag følgende fakta:

Visste du at det finnes 1 384 120 000 kubikkilometer vann på kloden vår? Bare 2.8 % av alt dette vannet er ferskvann, mens hele 97.2 % har form som saltvann i de karakteristiske havområdene som dekker vår blå planet. Av ferskvannet er bare 0.02 % tilgjengelig for oss mennesker, mens resten i utgangspunktet er utilgjengelig - i innlandsiser, breer og grunnvann. Derfor: sett litt ekstra pris på det ferskvannet du tapper fra kranen i morgen :) Du er heldig. Veldig heldig.

SALT gratulerer Vesterålen Fiskeripark med viktig prosjekt for videre utvikling av hvitfisk-industrien i Lofoten og Vesterålen!

http://www.vol.no/nyheter/notiser/article8175415.ece

SALTe planteplankton brer seg i magen - og dette skjermbildet sier alt om årsaken! Kom og opplev kunnskapen i Oslo Konserthus 18. september! Sammen med 1400 andre ;) SALTomortale!

Høsten fargelegger sakte verdens vakreste øyrike og her på kaikanten feirer vi et fruktbart år med ny SALT matros! Mange oppdrag krever forsterkning av mannskapet og vi er utrolige glade for at sosialantropolog Johanne Borch nå seiler under SALT flagg. Som bildet fra morgenes innledende ferd i sofabølgene viser, har Johanne evne til å holde fokus når skuta setter fart gjennom bølgene:) Velkommen ombord, Johanne!

SALTs konditorfargede nordvendte lerret gjorde jobben for framtiden i nord i går:) I dag har vår utskremte medarbeider vært på rekognisering i ulike lokaler på østlandet - der kunnskapen om hav og vann skal spres under Forskningsdagene i september! Ha en SALTastisk helg!

Snart klare for oppdrag om framtiden i nord: SALT leker med konditorfarger og råsilke for å skape det nordnorske lerret:)

En liten SALT akkarstim klatrer i trærne på Leknes - mellom to runder av Klekkeriet:)

"Klekkeriet" i aksjon!

Hysj! Hvis du er heeeelt stille, kan du høre lyden av nye kystentusiaster som klekker! "Klekkeriet" er nemlig på ferde! For noen oppvakte unger! For en fantastisk jobb! For en fabelaktig kyst! SALTomortale!

SALT drar denne uken på en sølvfarget oppdagelsesferd sammen med 5. og 6. klassinger i Lofoten - for å sammen lære mer om havet og hva fisk betyr for Norge. Kunnskapsoppplevelsen er finansiert av Opplæringskontoret for nordre Nordland og Kystens dag.

En SALTomortale for Kystens dag!Bli med SALT på fjæresafari på Lofotmuseet kl.11:)

Endelig!SALT besøker selveste SALTstraumen!Hva passer vel bedre enn å skåle i mjød i kamskjell?

Supernytt snakker med SALT om Lofothavet og viktige spørsmål som barn lurer på i forbindelse med høstens valgkamp. Utfordrende og spennende dag på jobb - i verdens vakreste øyrike!

Dagens SALTe arbeidsplass! Noen må jo gjøre denne jobben, så vi meldte oss motvillig;)

Together we will love the beach
Together we will learn and teach
Together change our pace of life
Together we will work and strive

SALT leder en stor miljøundersøkelse av Skjerstadfjorden på oppdrag fra Bodø kommune. Sammen med Akvaplan-niva, NIVA og UiN vil vi gjennom en rekke tokt i 2013 undersøke miljøtilstanden i dette spennende fjordsystemet. Følg miljøundersøkelsen måned for måned på denne siden:

Under Sett Sjøbein-konferansen på Hell i forrige uke, var vi så SALTastisk heldige å møte engasjerte haventusiaster i hopetall! Én av dem var kunnskapsrike og entusiastiske Kamilla Sande Hansen, som er prosjektleder for rekrutteringsprosjektet "Ungdom velger oppdrett" i Møre og Romsdal. Du kan lese mer om Kamilla og hennes tanker om hva som gjør havbruksnæringen så spennende i hennes blogg "Fish & Fashion" :)

http://fishnfashion.blogspot.no/