Hjem

News

Det SALTe Oslo-kontoret ønskjer å takke Norsk vannforening for flott og opplysande seminar om oppfølging og tiltak mot mikroplast på måndag denne veka. Sjølv hadde me gleda av å halde eit innlegg om tiltaket Fishing for Litter, Norway, som me administrerer på vegne av Miljødirektoratet. Fishing for Litter involverer fiskeriflåta i oppryddinga av marint avfall, der "uønskt bifangst" blir tatt med til land og sendt til gjenvinning avgiftsfritt. Takk for eit lærerikt seminar!

Med kunnskap, nysgjerrighet og eventyrlyst i bagasjen, har studenter fra Tromsø og Narvik tatt turen til merdkanten. De har fått et unikt innblikk i oppdrettsnæringen gjennom besøk på settefiskanlegg, matfiskanlegg og slakteri. De har møtt ledelsen i Gratanglaks, Salaks og Kleiva fiskefarm. Sammen har de klekket ut nye ideer og har presentert dem for oppdrettere og ordførere. Takk for tre inspirerende og innholdsrike dager! #Entreprenørskappåmerdkanten