Lokal kunnskap - Globale perspektiver
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Rådgivning

  SALT har en unik kombinasjon av tverrfaglig kunnskap knyttet til marine ressurser og kystens verdiskaping. Vi lever og arbeider i nord – med orkesterplass til framtidige muligheter og dagens utfordringer. SALT har forankret sin kunnskap om kysten og landsdelen ved havet i nord. Det gir oss lokale perspektiver fundert i global kunnskap. Når man skal fatte beslutninger om hvor neste steg langs kysten i nord skal settes, kan det være betryggende å ha en kunnskapsrik diskusjonspartner. Når man skal utforske idéer om hvor kursen videre bør settes, kan det være spennende å dreie kompassnålen sammen med innovative kystseilere. Når du skal sette seil mot framtiden i nord, kan SALT være akkurat den rette diskusjonspartneren for deg!

  Referanseprosjekter
   
  Kystnære fiskerier

  Kystnære fiskerier

  Kystnære fiskerier utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. SALT gjennomførte en stor utredning av den kystnære fiskeriaktiviteten i regionen. Det ble gjennomfør intervjuer med fiskere i de fleste kommunene i området, med fokus på arter, sesonger og redskapsbruk. Utredningen var en del av kunnskapsinnhentingen omkring virkninger av petroleumsvirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

   
  Troms – Arktisk kunnskap

  Troms – Arktisk kunnskap

  «Troms – Arktisk kunnskap» er en felles stand for bedrifter og offentlige aktører fra Troms som ønsker å profilere seg under Aqua Nor i Trondheim i august 2017 og 2019. SALT er prosjektleder for standen og har Messetjeneste, Sisu Design Lab og Einar Hallstensen Catering som underleverandører.

   
  Utredning – Marin forsøpling

  Utredning – Marin forsøpling

  Rapporten «Marin forsøpling: Kunnskap, tiltak og behov» er utarbeidet av SALT på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, ved det midlertidige sekreteriatet for et mulig oljevern- og miljøsenter i Lofoten/Vesterålen. Rapporten gir en overordnet oppsummering av kunnskap om marin forsøpling, samt viktige verktøy innenfor forvaltning, metoder, teknologi og overvåking av marint avfall i Norge, samt avfallshåndtering innenfor fiskeri- og oppdrettsnæringen.

  Andre prosjekter om rådgivning