Salt kunnskap - friske idéer
 
Publikasjoner

Den SALTe skipssekken bugner over av innsamlet visdom, i form av rapporter og andre dokumenter av ulike typer. Sammen er de gourmet-SALT – essensen av mange tusen SALTe arbeidstimer. Vi håper at de kan gi enda litt mer nytte og verdi – og spre viktig kunnskap om havet, kysten og framtiden til enda flere ved å samle dem her.

Vi vil legge ut nye publiseringer fortløpende, samt arbeide videre med å legge ut de mest relevante av tidligere rapporter.

2019
2018
2017
2015
2013
2012