SALT kunnskap - friske idéer
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Podcast – Havforsuring i nordlige farvann
  Podcast – Havforsuring i nordlige farvann
  Havforsuringen har blitt kalt for et farlig kjemisk eksperiment. Hva skjer når nordlige farvann blir surere? I denne podcasten får du en smakebit på forskningsprosjektet Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige farvann.
  Publisert 7. januar 2019, 11:44
  - oppdatert 7.01.19, 21:15

  Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet leder Framsenterets forskningsprogram (flaggskip) Havforsuring og økosystemeffekter i nordlige farvann, hvor SALT er samarbeidspartner. Flaggskipet inngår i FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning, og er i hovedsak finansiert med penger fra Klima- og miljødepartementet.

  På mange måter kan du si at nordlige farvann er havets kanarifugl. Slik som da mangel på fuglesang i gruvene var et varsel om at det var fare på ferde, kan nordlige farvann fortelle oss noe om status for havforsuring i verdenshavene våre. Kaldt vann og kalde dyp tar nemlig opp og lagrer mer CO2.

  For organismer som bruker forkalkning til å danne skall er havforsuring en alvorlig trussel. Hva skjer med økosystemene våre når nøkkelartene sliter med å danne skall? Hva skjer med kaldtvannskorallrevene våre når havet blir surere? Kan dette også ha negative konsekvenser for kystsamfunn som lever av og ved havet?

  Hør Calum MacIntyres podcast om havforsuring i nordlige farvann her eller på SoundCloud.

  Les mer om forskningsprosjektet her.