Salt kunnskap - friske idéer
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Nyheter

  På den SALTe skute er det alltid hektisk aktivitet, og vi jobber hele tiden for å kunne levere best mulige produkter til våre klienter. På denne siden kan du følge med på noe av det som skjer ombord.

  Data fra MAP og Kvantesprang fritt tilgjengelig for andre
  Data fra MAP og Kvantesprang fritt tilgjengelig for andre
  For å lære mer om marin forsøpling i Norge er data om utbredelse av marint avfall langs vår lange kyst en viktig kilde til mer kunnskap. Gjennom forskning kan slike data gi oss flere svar på hva vi kan gjøre for å bekjempe problemet. SALT gjør nå en stor del av våre rådata fritt tilgjengelig for alle. [Les mer »]
  Strandrydding nytter!
  Strandrydding nytter!
  Jevnlig rydding av strender gir mindre marint avfall. Det viser analyser av strandryddedata registrert gjennom 8 år i Lofoten. – Vi ser at rydding nytter og at forebygging har effekt, fastslår forsker Marthe Larsen Haarr i SALT. Fire gjenstander utgjør alene halvparten av strandsøpla som ryddes i Lofoten. Nå er resultatene av «Lofotanalysen» publisert i det anerkjente internasjonale forskningstidskriftet Marine Pollution Bulletin. [Les mer »]
  Miljøtilstanden i Oslofjorden er prekær
  Miljøtilstanden i Oslofjorden er prekær
  SALT har, som del av Miljødirektoratets forslag til Helhetlig plan for Oslofjorden, sammenstilt kunnskapsstatus for miljøtilstanden i Oslofjorden. I den ferske miljørapporten har SALT med underleverandører på oppdrag fra Miljødirektoratet tatt temperaturen på livet i Oslofjorden. [Les mer »]
  En dag i felten
  En dag i felten
  SALTe ansatte bruker mangfoldige timer på feltarbeid i løpet av et år. Hvordan er det egentlig å være ukesvis på gudsforlatte steder for å telle og veie søppel? Og hva er det egentlig forskerne forsøker å finne svar på? [Les mer »]
  Ny rapport: Marin plastforsøpling fra fiskeflåten
  Ny rapport: Marin plastforsøpling fra fiskeflåten
  I forskningsprosjektet HAVPLAST arbeidet forskere og sjømatnæringen sammen om å finne de beste løsningene for å redusere marin plastforsøpling fra fiskeflåten og oppdrettsnæringen. Rapporten viser at fiskeri- og havbruksnæringen bidrar betydelig til marin forsøpling, men identifiserer samtidig et stort potensiale og vilje for å redusere avfall på avveie fra næringen. Suksess i næringen vil ha betydelig effekt på den marine forsøplingen langs kysten. [Les mer »]
  Rekvika i Tromsø er igjen vakker og ren
  Rekvika i Tromsø er igjen vakker og ren
  Det finnes mange «rekviker» langs Norges langstrakte kystlinje. Navnet har de fått fordi det reker på land mye i disse vikene – tidligere hovedsakelig trevirke eller andre nedbrytbare materialer, men siden midten av 1900-tallet er det som reker i land i økende grad laget av plast. [Les mer »]
  Arktisk Kunnskap på Aqua Nor
  Arktisk Kunnskap på Aqua Nor
  Royalt besøk, blå innovasjon og teknologi og sjømat i verdensklasse oppsummerer Aqua Nor, verdens største leverandørmesse for havbruk. For tredje gang har SALT vært prosjektleder for fellestanden Arktisk Kunnskap. Se bildene fra messen her. [Les mer »]
  Are you an emerging leader in the Arctic?
  Are you an emerging leader in the Arctic?
  Call for new candidates: Arctic Frontiers Emerging Leaders is now open for new candidates from business, public sector and academia! [Les mer »]
  The Canada memoirs
  The Canada memoirs
  Our PhD Candidate Guri has just returned to Lofoten after six months of field studies on the west coast of Canada. Read about some of her personal experiences from the period. [Les mer »]
  Utforsk Vilma’s PhD-blogg
  Utforsk Vilma’s PhD-blogg
  Vilma Havas i SALT jobber med et doktorgradsprosjekt som har tittelen «There is no away. A study on how to move from a linear to a circular economy». I dette prosjektet skal hun studere hva som skal til for å lykkes med å etablere robuste systemer for resirkulering av plast. Og du kan følge henne på veien de neste fire årene gjennom hennes blogg. [Les mer »]
  Norges drivere for et tungoljeforbud i Arktis
  Norges drivere for et tungoljeforbud i Arktis
  Nesten alle handelsvarer i verden transporteres i dag sjøveien. Det antas at maritim aktivitet vil øke de kommende årene, også i Arktis. Norge støtter et internasjonalt tungoljeforbud i Arktis. På vegne av Clean Arctic Alliance, har SALT utredet Norges motivasjon for å støtte utfasing av tungolje i arktiske farvann. [Les mer »]
  Last flere