SALT kunnskap - friske idéer
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Ny rekord for Fishing for Litter
  Ny rekord for Fishing for Litter
  Fishing for Litter hadde som mål å samle inn 100 tonn marint avfall i 2018. Samlet vekt endte på 175 tonn, og dermed ble målet passert med god margin. Det er ny rekord i Norge!
  Publisert 25. april 2019, 17:35
  - oppdatert 25.04.19, 21:41

  I løpet av et år har mengden marint avfall oppfisket gjennom Fishing for Litter mer enn doblet seg. Ved utgangen av 2017 var det fisket opp 84 tonn marint avfall, mens det i 2016 ble oppfisket 48 tonn. Samlet vekt i 2018 endte på 175 tonn. Målet om å samle inn 100 tonn marint avfall i 2018 ble dermed passert med god margin.

  De ni mottakene langs kysten fikk til sammen inn hele 195 leveranser med oppfisket avfall i 2018. Hovedtyngden av det innsamlede avfallet ble også i 2019 klassifisert som fiskerirelatert. Av dette er nærmere 50 tonn (46,7 tonn) sendt til gjenvinning.

  Fishing For Litter har også i 2018 samarbeidet med Nofir om gjenvinning av fiskeriavfall. I tillegg ble det etablert et samarbeid med NOPREC der også gjenvinning av hard plast som kommer inn gjennom Fishing For Litter, testes ut. På våre facebooksider finner dere en animasjonsfilm fra Nofir som viser miljøgevinsten av gjenvinning.

  En stor takk til alle fartøy, mottak, avfallsselskap og gjenvinningsaktører som har bidratt med en formidabel innsats for det marine miljø i 2018! Resultatet av fjorårets Fishing For Litter-innsats er nå rapportert til Miljødirektoratet.

  Fishing for Litter i 2019
  Fishing For Litter ble innført som en 2-årig prøveordning i 2016 og 2017 i regi av Miljødirektoratet. Fra 2018 har ordningen vært videreført gjennom Miljødirektoratets tilskuddsordning for tiltak mot marin forsøpling. Det er tildelt 2 millioner kroner til gjennomføringen i 2019. Dette skal dekke drift, administrasjon og avfallsbehandling, samt analyse av innsamlet avfall (kunnskapsinnhenting). Dessverre er det ikke gitt tilskudd til etablering av nye mottak i 2019. Dagens ni eksisterende mottak videreføres, og ordningen gjennomføres i 2019 etter samme mal som tidligere år.

  Kontakt prosjektledelsen hvis du har spørsmål
  Hilde Rødås Johnsen, hilde@salt.nu, mob. 996 43 335
  Emil Røthe Johannessen, emil@salt.nu, mob. 986 81 599

  Her kan du lese hele årsrapporten for Fishing for Litter i 2018.