SALT kunnskap - friske idéer
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Ny rapport: Marin plastforsøpling fra fiskeflåten
  Ny rapport: Marin plastforsøpling fra fiskeflåten
  I forskningsprosjektet HAVPLAST arbeidet forskere og sjømatnæringen sammen om å finne de beste løsningene for å redusere marin plastforsøpling fra fiskeflåten og oppdrettsnæringen. Rapporten viser at fiskeri- og havbruksnæringen bidrar betydelig til marin forsøpling, men identifiserer samtidig et stort potensiale og vilje for å redusere avfall på avveie fra næringen. Suksess i næringen vil ha betydelig effekt på den marine forsøplingen langs kysten.
  Publisert 3. oktober 2019, 14:04
  - oppdatert 3.10.19, 15:58

  Forskningsprosjekt HAVPLAST ble initiert av næringen selv, finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering og ledet av SALT. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med Nordlandsforskning.
  Les hele rapporten her.

  Rapporten estimerer at akkumulert mengde avfall i strandsonen fra fiskeri er over 100 millioner gjenstander med en samlet vekt over 10 000 tonn. Tallene baserer seg på akkumulering over tid og er ikke årlige utslipp. Dette avfallet utgjør mellom 1/5 og 2/3 av eksisterende marint avfall i kystsonen. Andelen er høyere i nord enn i sør, og er generelt høyere i vekt enn i antall. Det er fortsatt behov for mer kunnskap om hvor mye plast som årlig slippes ut fra sjømatnæringen.

  HAVPLAST bidrar med ny kunnskap og data om mengden mikroplastutslipp frafôrslanger i oppdrett. Ny data indikerer at slike utslipp er lavere enn tidligere antatt.

  Prosjektert arbeider med å identifisere årsakene til at plast fra sjømatnæringen havner på avveie. Forskningen viser at årsakene er mange og sammensatte. Rapporten peker på at årsaker spenner fra mangelfulle rutiner, manglende avfallsløsninger og manglende implementering av strategier på den ene siden, til behov for holdningsendring og bevisstgjøring på den andre siden. I noen tilfeller er slitasje, manglende vedlikehold og bevisst dumping årsaken. Nett- og tauavkapp fra bøting og reparasjoner ombord er identifisert som viktige kilder til plastustlipp fra fiskeri.

  I vår la prosjektet HAVPLAST frem forslag til 17 tiltak for å redusere plastforsøpling fra fiskeri og havbruk. Les mer om forslagene her.

  Øverste foto: Fjellfrosk Media