SALT kunnskap - friske idéer
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Norges drivere for et tungoljeforbud i Arktis
  Norges drivere for et tungoljeforbud i Arktis
  Nesten alle handelsvarer i verden transporteres i dag sjøveien. Det antas at maritim aktivitet vil øke de kommende årene, også i Arktis. Norge støtter et internasjonalt tungoljeforbud i Arktis. På vegne av Clean Arctic Alliance, har SALT utredet Norges motivasjon for å støtte utfasing av tungolje i arktiske farvann.
  Publisert 15. mai 2019, 15:11
  - oppdatert 15.05.19, 15:47

  Shipping står for 80-90 prosent av verdens transport av handelsvarer, spesielt mat og råmaterialer. Med en økende verdensbefolkning og økt behov for matproduksjon vil utvikling av en bærekraftig maritim industri bli stadig viktigere.

  Den internasjonale skipsfartorganisasjonen (IMO) ønsker et forbud mot tungolje i arktiske farvann innen 2021. Norge med andre arktiske land, sett bort fra Canada og Russland, støtter et slikt forbud.

  På oppdrag fra Clean Arctic Alliance, har SALT utredet de norske motivasjonsfaktorene bak et slikt forbud. Rapporten peker på flere drivere for Norge, blant annet kutt i klimagassutslipp, samt reduksjon av NOx- og SOx-utslipp. I tillegg påpeker rapporten at Norge både har politisk og økonomisk interesse av et tungoljeforbud, siden diversifisering av flåten reduserer risikoene knyttet til usikkerhet i oljeprisene og forsterker Norges posisjon som eksportør av maritim teknologi. Et forbud vil også redusere risikoen for utslipp av bunkersolje.

  Hele rapporten kan du lese her.

  Photo by Tobias Bjørkli from Pexels