SALT kunnskap - friske idéer
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Miljøtilstanden i Oslofjorden er prekær
  Miljøtilstanden i Oslofjorden er prekær
  SALT har, som del av Miljødirektoratets forslag til Helhetlig plan for Oslofjorden, sammenstilt kunnskapsstatus for miljøtilstanden i Oslofjorden. I den ferske miljørapporten har SALT med underleverandører på oppdrag fra Miljødirektoratet tatt temperaturen på livet i Oslofjorden.
  Publisert 3. desember 2019, 12:39
  - oppdatert 3.12.19, 12:39

  Diagnosen er at Oslofjorden er alvorlig syk med fare for spredning, og miljøtilstanden er prekær. Symptomer viser sterk nedgang for bestandene av bunnfisk og akutt kollaps blant kysttorsk. Også tareskogen uttrykker smerte og bløtbunnsfaunaen har pusteproblemer.

  Maria Pettersvik Arvnes er marinbiolog i SALT, og har sammen med Havforskningsinstituttet (HI), Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) og Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), samlet kunnskap om Oslofjordens miljøtilstand og gjort opp status. Den generelle trenden er at miljøforholdene er best i de ytre delene av Oslofjorden, med avtagende miljøtilstand innover i fjorden.

  Bakgrunnen for rapporten er at Stortinget enstemmig har vedtatt at regjeringen skal legge frem en Helhetlig plan for Oslofjorden – med mål om:

  • at fjorden skal oppnå god miljøtilstand
  • å restaurere viktige naturverdier
  • å fremme et aktivt friluftsliv, og
  • å ivareta det biologiske mangfoldet i fjorden.

  Miljødirektoratet har brukt den SALTe rapporten som grunnlag ved utarbeidelse av «Forslag til helhetlig plan for Oslofjorden», som ble overlevert Klima- og miljødepartementet mandag 2. desember kl 9.30.

  Les rapporten her: https://salt.nu/wp-content/uploads/2019/12/SALT-1036-Rapport-Kunnskapsstatus-Oslofjorden.pdf

  Les mer om «Forslag til helhetlig plan for Oslofjorden» på Miljødirektoratets nettsider: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2019/desember-2019/foreslar-redningsplan-for-oslofjorden/