SALT kunnskap - friske idéer
 
Marthe i SALT fikk gullmedalje for fremragende forskning i Canada
Marthe i SALT fikk gullmedalje for fremragende forskning i Canada
Marthe Larsen Haarr i SALT mottok nylig pris for fremragende forskning på hummer i Øst-Canada. PhD-oppgaven hennes er regnet for år være årets beste ved University of New Brunswick.
Publisert 3. desember 2018, 16:34
- oppdatert 3.01.19, 9:30

I doktorgraden har Marthe blant annet sett på om det canadiske hummerfisket kan ha drevet ned kjønnsmodningsalderen på hummer, hvordan klimaendringer påvirker syklusen for klekking av hummerlarveegg og hvordan store variasjoner kan endre datagrunnlaget for hvordan vi driver havforvaltning.

Til daglig jobber Marthe med marin forsøpling på det SALTe hovedkvarteret i Svolvær. På kontoret har vi som kolleger forsøkt å finne en måte å feire prestasjonen hennes på, men Marthe er av det beskjedne slaget. Hun ønsker så lite oppmerksomhet som mulig, men har godkjent at vi får henge diplomet opp på kontorveggen.

Haarr syns nesten det er pinlig å snakke om egne prestasjoner. Likevel er det ingen tvil om at huner en fremragende forsker. I en bisetning forteller hun at hun også fikk tildelt universitetets sølvmedalje den gang hun tok bachelorgrad. I tillegg til å ha gjennomført doktorgraden sin har hun også gjennomgått tre operasjoner og blitt mor til et fortidligfødt barn uten å ta ut permisjon.

Ved lunsjbordet tar Marthe frem doktorgradsoppgaven sin. Den er innbundet i rødt lær og er stor som en murstein. På bordet ligget også gullmedaljen hun har mottatt for ekstraordinær forskning.

Hva tenker du om tildeling av gullmedaljen da? Spør Malin som også jobber på kontoret.
Jeg er jo stolt og glad. Det er hyggelig å bli anerkjent for arbeidet sitt.

I doktorgraden din har du sett på om klimaendringer kan påvirke hummerens syklus for eggproduksjon og klekketid. Hva er det du har funnet ut?En hummer bærer eggene sine i 9 til 12 måneder før de larvene klekkes. Min forskningsartikkel viser at eggenes modningsprosess går fortere enn normalt på grunn av at høsten blir varmere. Det fremskynder klekketiden våren etter. Samtidig har forskningen vist at våren har blitt noe kaldere, som gjør at det er lite sannsynlig at våroppblomstring av zooplankton som er mat for hummerlarvene også har blitt fremskyndet på samme måte.

Gjør det egentlig noe?Det kan påvirke hummerbestanden om larvene klekker såpass tidlig på våren at det ikke er tilstrekkelig med mat, men dette vet vi strengt tatt ikke nok om enda.

Blir den amerikanske hummeren kjønnsmoden tidligere på grunn av menneskelig aktivitet?
Ja, det kan se ut som hummer i dag blir kjønnsmoden 1-3 år tidligere enn for hundre år siden. I Canada har rognhummer har vært fredet siden slutten av attenhundretallet, men historisk sett har minstemålet for fiske vært satt mindre enn størrelsen ved kjønnsmodning. Derfor har det være evolusjonsmessig lurt for hummeren å bli kjønnsmoden så tidlig som mulig.

I den tredje artikkelen din skriver du at det er store variasjoner i klekketid og embryoutvikling ved klekking hos hummerne og at disse variasjonene skyldes flere ulike faktorer. Hva mener du med det?
Forskningen min viser store geografiske variasjoner i både klekketid og hvor store larver er ved klekking, men den viser også enda større variasjoner når man sammenlikner hummerindivider opp mot hverandre. Det er til og med variasjoner fra egg til egg. Dette er interessant i forvaltningsøyemed fordi det viser at vi sjelden kan basere forvaltningen vår på enkeltstudier.

Betyr det at slik vi driver forvaltning på i dag ikke er god nok?

Det betyr at vi ofte er for dårlig på å ta høyde for forskjellige kilder til variasjon i relevante biologiske parametere som reproduksjon og vekst, og at det er viktig å forså slik variasjon for å kunne gjøre nøyaktige risikovurderinger i forvaltning. Det vil kunne endre måten vi bygger datagrunnlaget for forvaltningen, slik at vi får et sikrere grunnlag for å ta nyttige beslutninger.

Forskningen i din PhD høres jo egentlig ut som revolusjonerende nybrottsarbeid. Er det det?
Ja, det kan du for så vidt si. Det er første gang det har blitt gjort forskning på amerikansk hummer i så stor skala med data fra så lang tidsperiode. Studier i denne størrelsesordenen er generelt sjeldne i marin økologi.

 
  • Abonner på nyhetsvarsel

    Vil du bli varslet når det skjer spennende ting ombord i den SALTe nettskuta?

  •