Salt kunnskap om og for kysten
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Kyst

  Fra kaikanten i Svolvær, har SALT utsikt til Lofothavet. I storm og stilla. I mørketid og midnattssol. Vi er her når sjarkflåten lander skreien fra feltene. Vi er her når skreien henges på hjell. Vi er her når tørrfisken sendes ut i verden. Vi skal være der når nye kystnæringer ser dagens lys. Som rådgiver og diskusjonspartner. Med kystkunnskap om muligheter og utfordringer som fundament.

  Referanseprosjekter
   
  Johan Castberg

  Johan Castberg

  Utbygging og drift av Johan Castberg – virkninger for fiskeri og havbruk for utbyggingsalternativene. SALT var ansvarlig for innhenting av kunnskap om kystnære fiskerier, samiske fiskerier og fritidsfisket i områdene som vil bli berørt av Johan Castberg-utbyggingen. Oppdraget innebar intervjuer med aktører i fiskerinæringen i de berørte kommuner.

   
  Marine Debris Action Planner (MAP)

  Marine Debris Action Planner (MAP)

  Effektivt valg av oppryddingslokaliteter er en nøkkelkomponent for å maksimere effektiviteten under strandryddeaksjoner, spesielt langs komplekse og utilgjengelige kystlinjer som vi har i Arktis. SALT utvikler derfor en GIS-basert prediktiv modell for å identifisere strandsøppel-hotspots i samarbeid med GRID-Arendal; først i Lofoten, men vi arbeider også med å generalisere modellen nasjonalt og internasjonalt.

  Modellen er basert på å identifisere de egenskapene til kystlinjen som påvirker potensialet for oppsamling av søppel. Arbeid med helningsgrad har for eksempel avslørt en tydelig terskelverdi hvor høy tetthet av søppel er ekstremt usannsynlig dersom fjæra er brattere enn ca. 20 grader. Andre faktorer som undersøkes inkluderer kystlinjeform, orientering i forhold til vind og vær, og substrat. I tillegg undersøker vi også sammenhenger mellom søppelmengder og nærhet til lokale kilder, som befolkningstetthet i omegnen, avstand til nærmeste vei, elv og havn, og mengden nærliggende fiskeaktivitet.

  Modellen er kvantitativ og basert på omfattende feltarbeid, etterfulgt av uavhengig validering i felt. Modellen skiller seg derfor fra de fleste andre strandsøppel-hotspots modelleringsarbeid ettersom den bygges på faktiske registreringer av strandsøppel.

  En foreløpig studie ble fullført i Lofoten i 2017. Det har vært utført omfattende feltarbeid i 2018, og en ferdig modell for Lofoten og Vesterålen vil være klar i første halvdel av 2019. Feltarbeid og videreutvikling av modellen nasjonalt vil også bli utført i Finnmark og et annet sted i Sør-Norge i løpet av 2019. Internasjonal modellutvikling og testing vil finne sted i 2020.

   
  Miljøundersøkelse av Skjerstadfjorden

  Miljøundersøkelse av Skjerstadfjorden

  SALT ledet en stor miljøundersøkelse av Skjerstadfjorden med Akvaplan-niva, NIVA og Universitetet i Nordland som underleverandører. Skjerstadfjorden er et unikt fjordsystem, der det største dypet er 500 meter, mens utløpet i Saltstraumen ikke er mer enn 26 meter dypt. Undersøkelsen hadde særlig fokus på å avdekke eventuell overgjødsling av fjordsystemet.

  Les mer om undersøkelsen og last ned rapport.

  Andre prosjekter om kyst