Vi søker etter nye folk i Båtsfjord, Tromsø og Trondheim

07.04.2022 - 4 min lesetid
Av Kjersti Eline Tønnessen Busch
Daglig leder, gründer

Vi leter etter deg som har engasjement for havet, kysten og for en bærekraftig utvikling, og som kan styrke vårt arbeid innenfor fagområdene framtidsretta kystsamfunn og marin forvaltning.

Søknad med CV sendes inn gjennom portalen karriere.no →

Vår visjon er Framtidstro for havet, kysten og folket og vi har tre uttalte mål for vår bedrift. Vi skal gi naturen en stemme i samfunnsdebatten, bidra med konkrete løsninger på kystens utfordringer og skape arbeidsplasser langs kysten. Vi har i overkant av 20 dyktige ansatte som arbeider i de tre fagområdene marin forsøpling, marin forvaltning og framtidsretta kystsamfunn. De fleste av våre ansatte har en mastergrad eller doktorgrad i bagasjen og samlet har vi en bred fagkompetanse som spenner fra jus og økonomi til entreprenørskap, geografi og marinbiologi. Innenfor hvert av fagområdene leverer vi forskning, formidling og rådgiving. I SALT er det kort vei fra forskning til samfunnsnytte. Våre kunder er offentlige myndigheter, organisasjoner og private bedrifter. I tillegg deltar vi i flere forskningsprosjekter som er finansiert av private fond, Norges forskningsråd og EU.  

Vi vil rekruttere folk som vil trives i SALT og som deler vår visjon og våre verdier. Det betyr at du må ha et engasjement for havet, kysten og for en bærekraftig utvikling.

Vårt hovedkontor ligger på kaikanten i Svolvær og vi har distriktskontorer i Arendal, Tønsberg, Lillehammer, Trondheim, Ramberg, Tromsø og Båtsfjord. Nå søker vi nye medarbeidere til våre kontorer i Båtsfjord, Tromsø og Trondheim. 

Vi ønsker et stort mangfold av SALTe ansatte med hensyn til erfaring, alder, nasjonalitet og faglig bakgrunn og derfor er denne utlysningen aktuell for mange ulike typer kandidater. Nå har vi særlig behov for å styrke våre fagområder framtidsretta kystsamfunn og marin forvaltning. Du må ha en relevant faglig bakgrunn og solid formalkompetanse. 

Vi ønsker spesielt å styrke vårt arbeid knyttet til følgende fagområder hvor vi har pågående prosjekter:

  • Sirkulær økonomi, næringsutvikling og klyngeorganisering

  • Fiskeri og redskapsteknologi

  • GIS og kartografi, eller erfaring fra eksempelvis kommunalt planarbeid

  • Verdsetting av økosystemtjenester og samfunnsøkonomi

  • Konsekvens- og ringvirkningsanalyser

  • Medvirkningsprosesser og kvalitative metoder

  • Reiseliv og samfunnsutvikling i distriktene

Kandidater med relevant utdanning og erfaring som kan bidra til et eller flere av disse områdene, vil være av interesse. Relevant arbeidserfaring vil hovedsakelig bli vektlagt, men vi er også åpne for å rekruttere nyutdannede kandidater. Vi tar i alle tilfeller hensyn til karakterer fra høyere utdanning og kvaliteten på arbeid som er utført etter endt utdanning. 

Vi vil rekruttere folk som vil trives i SALT og som deler vår visjon og våre verdier. Det betyr at du må ha et engasjement for havet, kysten og for en bærekraftig utvikling. Det betyr også at du må være selvstendig og selvdreven og samtidig beherske samarbeidets kunst. Som ansatt i SALT må du være forberedt på at mye av samarbeidet med dine kollegaer vil foregå digitalt. Vi møtes på skjerm i internmøter, prosjektmøter og til en digital kopp kaffe i ny og ne. Ved våre kontorer i Båtsfjord, Tromsø og Trondheim vil du sitte i kontorfellesskap med både SALTe kollegaer og ansatte fra andre bedrifter og vil derfor ha fine folk fra ulike bransjer som kollegaer på kontorplassen. Du må også være forberedt på noen reiser til møter, feltarbeid og SALTe samlinger.

Som nyansatt i SALT vil du få nødvendig opplæring for å kunne bidra i våre prosjekter. På sikt forventer vi at du skal være med å utvikle og lede nye prosjekter. Vi kan tilby en spennende arbeidsplass med krevende og utfordrende oppgaver og med et svært godt arbeidsmiljø.

Viktige datoer:

Søknadsfrist:

29. april klokken 23:59

Innkalling til førstegangsintervju:

senest 6. mai

Utsending av tilbud:

senest 27. mai

Oppstart i SALT:

senest 1. september 2022

Søknad

Søknad med CV sendes inn gjennom portalen karriere.no →

Har du spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med Kjersti Eline T. Busch

kjersti@salt.nu | 971 33 501