Er det du som skal bli SALTs analytiker i Tromsø?

24.02.2021 - 4 min lesetid
Av Carl Höjman
Fagleder marin forsøpling

SALT ønsker å styrke bemanningen innenfor analytiske oppdrag og forskningsarbeid koblet til fagområdet marin forsøpling. Særlig ser et vi økende behov for utvikling av kvantitative statistiske metoder for å analysere marin forsøpling i tid og rom og arbeid relatert til hypotesetesting av kilder for marin forsøpling. Resultatene fra slike prosjekter vil kunne gi forvaltningsrelevant kunnskap om marin forsøpling.

SALT er en marin kompetansebedrift

med hovedkontor i Svolvær og distriktskontorer i Arendal, Lillehammer, Trondheim, Ramberg og i Tromsø. Vi har i overkant av 20 dyktige ansatte som arbeider innen de tre fagområdene «marin forsøpling», «marin forvaltning» og «framtidsretta kystsamfunn». De fleste av våre ansatte har en mastergrad eller doktorgrad i bagasjen og samlet har vi en bred fagkompetanse som spenner fra jus og psykologi til entreprenørskap, geografi og marinbiologi. Innenfor hvert av fagområdene leverer vi forskning, formidling og rådgiving. I SALT er det kort vei fra forskningsresultater til anvendelse. Våre kunder er offentlige myndigheter og private bedrifter. I tillegg deltar vi i flere forskningsprosjekter som er finansiert av private fond, Norges forskningsråd og EU.

SALT ønsker å styrke bemanningen innenfor analytiske oppdrag og forskningsarbeid koblet til fagområdet marin forsøpling. Særlig ser et vi økende behov for utvikling av kvantitative statistiske metoder for å analysere marin forsøpling i tid og rom og arbeid relatert til hypotesetesting av kilder for marin forsøpling. Resultatene fra slike prosjekter vil kunne gi forvaltningsrelevant kunnskap om marin forsøpling.

Denne stillingen utlyses spesifikt for å styrke bemanningen på SALTs kontor i Tromsø.

Nå ser vi etter deg

som ønsker å forsterke SALTs kapasitet innenfor statistikk, modellering og forskningsarbeid innenfor våre fagområder, og primært innenfor marin forsøpling.

Du må være en person med meget gode analytiske evner, som brenner for å løse logiske problemer, og med et øye for detaljer. Du må være god til å samarbeide med kollegaer og samarbeidspartnere, både innenfor ditt eget kompetansefelt og på tvers av fag. Erfaring fra tverrfaglig samarbeid vil være en fordel.

Til denne stillingen bør du ha relevant bakgrunn som forsker og ha god erfaring innenfor for eksempel multivariat romlig statistikk, tidsserieanalyser, multivariate analyser, analyse av «nested data», «mixed effects models», GAM, GLM, «random forest», ikke-parametriske modeller, «power analyses», samt «model selection» og validering. Det er en fordel om du kan jobbe i R. Det er også en fordel om du har erfaring som prosjektleder og med søknadsskriving, og er vant ved å skape og lede egne prosjekter.

Vi ønsker et stort mangfold av SALTe ansatte med hensyn til erfaring, alder, nasjonalitet, kjønn og faglig bakgrunn. Vårt primære arbeidsspråk er norsk og derfor er det viktig at de fleste av våre ansatte skriver og snakker godt norsk. I denne stillingen vil det også være en fordel om du behersker engelsk i tall og skrift på et høyt akademisk nivå. Vi leter etter personer som er faglig dyktige og tar hensyn til karakterer fra høyere utdanning og kvaliteten av arbeid som er utført etter endt utdanning, inkludert vitenskapelig publisering. Vi er likevel først og fremst opptatt av å rekruttere folk som vil trives i SALT. Det betyr at du må ha et engasjement for havet, kysten og for en bærekraftig utvikling. Det betyr også at du må være selvstendig og selvdreven og samtidig beherske samarbeidets kunst. Som ansatt i SALT må du være forberedt på at mye av samarbeidet med dine kollegaer vil foregå digitalt. Vi møtes på skjerm i internmøter, prosjektmøter og til en digital kopp kaffe i ny og ne. Du må også være forberedt på spennende reiser til møter, feltarbeid og internsamlinger.

Som nyansatt i SALT vil du få nødvendig opplæring for å kunne bidra i våre prosjekter. På sikt forventer vi at du skal være med å utvikle og lede nye prosjekter. Vi kan tilby en spennende arbeidsplass, med krevende og utfordrende oppgaver og med et svært godt arbeidsmiljø.

Viktige datoer:

Søknadsfrist

19. mars 2021, klokken 23:59

Innkalling til førstegangsintervju

Senest 2. april 2021

Innkalling til andregangsintervju

Senest 9. april 2021

Utsending av tilbud

Senest 30. april 2021

Oppstart i SALT

Senest 15 august 2021

Søknad med CV sendes inn gjennom portalen karriere.no

Har du spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Carl Höjman på  carl@salt.nu / 919 03 484.

Telefon
+47 919 22 802
E-post