Salt kunnskap - friske idéer
 
Vancouver

SALT har i januar 2019 etablert sitt første utenlandske kontor i den multikulturelle storbyen Vancouver på vestkysten av Canada. Med forsteder har Vancouver nærmere 2,5 millioner innbyggere og er den tredje største byen i Canada. Bakgrunnen for etableringen er at SALT matros, og doktorgradskandidat, Guri Hjallen Eriksen skal studere hvordan stillehavsfiskeriene reguleres i Canada, sammenlignet med Norge. Dette skal hun gjøre med Universitetet i British Columbia (UBC) som base og SALT kontor. Formålet er å få ny innsikt i hvordan fiskerilovgivning i større grad enn i dag kan tilrettelegge for miljømessig bærekraft. Mens Leif Erikson var den første eventyrlystne europeer som oppdaget Canada, har Guri seilt vestover på jakt etter kunnskap og inspirasjon til den første nærings-ph.d. om fiskerilovgivning.

Kontaktinfo

Besøksadresse: (Ta kontakt med Guri på e-post)

Postadresse: (Ta kontakt med Guri på e-post)

Mannskap i Vancouver
 
Guri Hjallen Eriksen

(+47) 414 49 621

guri@salt.nu

Guri Hjallen Eriksen

Guri er Kabelvågjente som helt siden barndommen av har vært glødene opptatt av forvaltningen av de marine ressursene. Bestefaren Olav drev et fiskemottak i Kabelvåg som produserte tørrfisk og saltfisk, og fiskeripolitiske diskusjoner var ikke uvanlig ved middagsbordet hjemme. Denne ballasten førte til at Guri satte kursen mot Tromsø, hvor hun tok fiskerikandidatutdanningen ved Norges fiskerihøgskole. Ny kurs ble deretter stukket ut mot Oslo, hvor Guri jobbet flere år i Nærings- og fiskeridepartementet. Omringet av jurister i departementet ble Guri ekstra interessert i de rettslige sidene av forvaltningen, noe som resulterte i en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Som fersk jurist har Guri jobbet to år som advokatfullmektig, senest for Arntzen de Besche Advokatfirma, i oppdrag for kommersielle aktører i fiskeri- og akvakulturnæringen.

Guri skal i SALT inngå i et spennende samarbeidsprosjekt mellom privat og offentlig sektor. I en fireårsperiode skal Guri skrive en doktorgrad om fiskeri- og akvakulturlovgivning som ansatt i SALT, gjennom ordningen nærings-ph.d. i regi av Norges Forskningsråd. Universitetet i Oslo er gradsgivende institusjon og med i prosjektet. Samtidig fyller hun den SALTe skute med verdifull kunnskap om fiskeriforvaltning og lovverk.