Salt kunnskap - friske idéer
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Trondheim

  Da Olav Tryggvason grunnla byen Niðaróss ved oset av elva Nid i år 997, var trolig naturhavna som lå på vestsiden av Nidelvas utløp en viktig faktor for plasseringen. I de små, grunne buktene ved elva kunne de flatbunnede vikingskipene ankre opp.

  SALT har også funnet trygg havn i Trønderhovedstaden, siden høsten 2016. Den SALTe hjemmehavna i Trondheim holder hus i lokalene til DIGS i Krambugata 2 i Trondheim sentrum. Her høstes og lagres kunnskap som leveres til hele det SALTe rike, men spesielt til Trøndelag og Møre & Romsdal.

  Kontaktinfo

  Besøksadresse: c/o DIGS, Krambugata 2, 4. etg (NB! NY adresse)

  Postadresse: Jarleveien 4, 7041 Trondheim

  Mannskap i Trondheim
   
  Erlend Standal

  (+47) 454 54 687

  erlend@salt.nu

  Erlend Standal

  Med SALT hvalfanger- og fiskerblod fra Smøla strømmende gjennom årene, var det likevel kanskje ikke så underlig at denne tidligere landkrabben fra Inntrøndelag så seg om etter noe som har med havet å gjøre da han skulle velge utdanning. Men Erlend har ikke bare et hovedfag i marin biologi med seg i skipssekken. Som tidligere offiser og troppssjef på rekruttskole er han vant med å holde styr på de store horder. Studier i markedsføring og fartstid innenfor webdesign gjør at ekte SALTe kreativitetsbobler titt og ofte bryter overflaten.

  Når Erlend mønstrer på som matros på den SALTe skuta er det likevel kunnskap om miljøforvaltning som tar mest plass i Erlends skipssekk, etter å ha gått gradene i nesten 15 år i Fiskeridirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning og Miljødirektoratet. Han har også seilt i byråkratisk utenriksfart, som leder av norsk delegasjon til biodiversitetskomiteen i OSPAR.

   
  Sverre Helmersen Håpnes

  (+47) 416 34 924

  sverre@salt.nu

  Sverre Helmersen Håpnes

  Sverre har hele livet hatt en dragning mot vann og det SALTe miljø, selv om dette ikke var gitt i en oppvekst i indre del av Trondheimsfjorden. Hans fascinasjon for det marine er altomspennende og har vokst i takt med økt SALT kunnskap. Med matrossekken fortsatt i hånda kastet Sverre seg rundt på formidlingstokt langs kysten. SALT har fått en ny matros med et hjerte som banker for havet og kysten –og som formidler dette med stort engasjement og iver.

  Sverre har en mastergrad i marin kystutvikling fra NTNU, med fokus på romlig fordeling av bunnfisk ved bruk av undervannsteknologi. Sverre mønstret på den SALTe skuta som sommermatros i 2016, og ble raskt en del av det faste SALTe mannskapet.