Salt kunnskap - friske idéer
 
Tromsø

«Porten til Ishavet» er et naturlig sted for SALT å være. Tromsø har en lang historie knyttet til utforskning av havet (spesielt rette mot nordområdene og polare strøk) og et stort universitets- og forskningsmiljø som deler fagområde med SALT. Og nettopp kunnskapsfangst er en viktig del av aktiviteten i vår hjemmehavn i Tromsø, hvor blant annet en av våre to dyktige SALTe forskere har sin base.

Kontaktinfo

Besøksadresse: Flow coworking (Strandgata 9)

Postadresse: Strandgata 9, 9008 Tromsø

Mannskap i Tromsø
 
Vilma Havas

(+47) 463 84 268

vilma@salt.nu

Vilma Havas

Vilma vokste opp ved strandkanten i Helsinki, og allerede der gjorde nysgjerrigheten for hva hun fant i fjæra at den SALTe livsstilen begynte å ta form. Kunnskapsfangsten begynte med en bachelor i business ved Griffith University på kysten av Australia, hvor kjærligheten for bølger og storhav, og interessen for å lære mer om de marine miljøer for alvor fikk vind i seilene. Reisen fortsatte videre til Oslo, der Vilma tok en master i miljø-, ressurs- og utviklingsøkonomi ved Universitetet i Oslo. Arktis og de nordlige havområdene interesserte henne gjennom masterstudiene, og masteroppgaven ble derfor skrevet om olje og gassutvinning i Barentshavet.

Under studiene opprettet Vilma en miljøorganisasjon, Nordic Ocean Watch, sammen med andre surfere som ville ta vare på lekeplassen sin. I flere år har hun jobbet med marin forsøpling og forvaltning av den norske kysten. Spesielt marin forsøpling i de arktiske strøkene ligger nær hjertet til denne SALTe matrosen. Vilma er en energisk ildsjel som er faglig engasjert og ikke redd for å ta initiativ. Hun er løsningsorientert og klarer å komme gjennom de fleste utfordringene med litt finsk «sisu».

 
Jannike Falk-Andersson

(+47) 416 14 770

jannike@salt.nu

Jannike Falk-Andersson

Jannike har hjertet sitt både i nord og i sør. Oppvokst i Tromsø, med de fleste somrene tilbrakt i Lofoten og Vesterålen, og flere år med studier i Sør-Afrika. Med både biologi, økonomi og samfunnsfag i skipssekken, samt en liten dose utøvende kunstfag fra sør, er Jannike godt beredt til å takle oppgaver på tvers av flere fagområder. Hovedfokuset er marin ressursforvaltning og hvilken kunnskap og hvilke aktører som må inkluderes for å finne gode løsninger. De siste årene har marin plastforurensning vært et tema som har opptatt Jannike mye og da har hennes engasjement for formidling og kommunikasjon med både fiskerinæringen og diverse landkrabber kommet godt med.

Jannike har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Tromsø med spesialisering i økosystembasert forvalting og økosystemtjenester. Jannike bemanner SALT sitt nordligste kontor i Tromsø.

 
Eskil Dahl Olaussen

(+47) 926 23 472

eskil@salt.nu

Eskil Dahl Olaussen

Eskil er Finnmarking og er vokst opp i Vadsø med utsikt ut over Varangerfjorden. Fra tidlig alder har han hatt et sterkt samfunnsengasjement, vært opptatt av utvikling av Nord-Norge og har innehatt verv innen ulike organisasjoner. Etter noen års pause fra skolebenken satte Eskil kursen for Norges fiskerihøgskole hvor han er i siste innspurt med en master i Fiskeri – og havbruksvitenskap med spesialisering innen ressursforvaltning og fiskeribiologi.

Eskil mønstret på som sommermatros i 2018 og ble med videre på den SALTe skuta samtidig som han fullfører sin masteroppgave.