Vann + Salt = hav
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Hav

  Havet dekker 71 % av jordens overflate. Fra grunne fjæreområder til svimlende dyphav. Med en uendelig variasjon av marine planter og dyr. I komplekse økosystemer. Der populasjonsstørrelser og biomasse endrer seg gjennom året og tiden. Det sies at vi mennesker har mer kunnskap om det nære verdensrom enn om havet på vår egen planet. I SALT kan vi lite om verdensrommet, men vi har mye kunnskap om havet. Og den stiller vi til din disposisjon.

  Referanseprosjekter
   
  Dypdykk

  Dypdykk

  Dypdykk i strandsøppel for forebygging av marin forsøpling:
  Strandryddedata er den eneste indikatoren på marin forsøpling som gir informasjon om kilden til søpla. Denne informasjonen kan brukes til forebygging av forsøpling dersom den er detaljert nok til å si noe om kilde og adferd. Samarbeid med blant annet fiskere har vist at dette kan oppnås med mer inngående analyser av viktige strandsøppelkategorier gjennom «strandsøppel dypdykk». I dette prosjektet vil vi bruke denne kunnskapen til å etablere en metode for å jobbe systematisk med kildeidentifisering på et nivå som er mer forvaltningsrelevant. Karleggingen vil foregå i forbindelse med opprydningsaksjoner som blir gjennomført av ulike aktører i Nord‐Norge. Dette vil danne grunnlag for kunnskapsformidling og bidra inn på en workshop om metodikk og forvaltningsrelevans av søppelregistrering.

   
  Fishing For Litter

  Fishing For Litter

  Fishing for Litter er en to-årig prøveordning (2016-2017) som inviterer et titalls fiskebåter til å ta del i oppryddingen av marin forsøpling. Ved å samle opp og ta på land søppel som fås som “uønsket bifangst” i trål og andre redskaper under ordinært fiske bidrar næringen til miljøgevinst og gode holdninger, og til å redusere omfang av marin forsøpling som driver i land langs kysten. Det er i første omgang tilrettelagt for avfallsmottak i Tromsø, Ålesund og Egersund. SALT samarbeider med Nofir (tidligere Norsk Fiskeriretur AS).

   
  MARP3

  MARP3

  MARP3 MARine Plastic Pollution in the Arctic: origin, status, costs and incentives for Prevention. Målet med dette prosjektet er å styrke kunnskapsbasen om marin forsøpling i Barentshavet og å skaffe til veie relevant forskning og kunnskap for å øke bevissthet og kunne anbefale metoder for å ivareta en bærekraftig menneskelig aktivitet som bidrar til minst mulig marin forsøpling. Norut er prosjektleder og SALT har ansvar for workshop om kilder til marin forsøpling på Svalbard og workshop med stakeholders for å redusere mengde marin forsøpling i området. SALT har også bidratt til publisering av vitenskapelige artikler; den ene handler om kilder til marin forsøpling i Norge.

   
  Micropolar

  Micropolar

  SALT er ansvarlig for formidlingen av både den pågående forskningen og resultatene fra prosjektet MicroPolar. SALT har deltatt på tokt i havområdene utenfor Svalbard, og erfaringene herfra er formidlet gjennom blogg, TV og sosiale medier. Du kan følge prosjektet på facebook.

  Toktet ble også filmet og produsert av Ingvild Warholm, og ble vist på NRKs vitenskapsprogram Schrødingers Katt i november 2015.

  Andre prosjekter om hav