Fordi kystens framtid er vår egen
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Framtid

  SALT hever blikket og ser mot framtiden. Vi har SALT kunnskap om de muligheter og utfordringer kystsamfunn har i dag. Vi har SALTe tanker om hvilke innsatsfaktorer som vil danne fundamentet for kystsamfunn i morgen. Vi har SALTe idéer om hvordan vi sammen skal utløse kystens verdiskapingspotensial med kunnskap i bunn. Og vi deler dem gjerne.

  Referanseprosjekter
   
  Emerging Leaders

  Emerging Leaders

  Emerging Leaders er et sidearrangement i forkant av Arctic Frontiers og i samarbeid med Norges Forskningsråd, som utfordrer unge ambisiøse aktører innenfor akademia, næringsliv og offentlig forvaltning til å møtes og bygge en felles faglig og sosial arena. Gjennom en knapp uke blir de unge kandidatene like godt kjent med unike arktiske problemstillinger som de blir kjent med hverandre.

  For å sikre bærekraftig utvikling i det arktiske rom fordrer fremtidige aktiviteter og operasjoner i Arktis en bred forståelse for muligheter og utfordringer. Emerging Leaders er et utviklingsprogram med utgangspunkt nettopp i arktiske problemstillinger for unge ledere og forskere. Programmets formål er nettverksbygging, lederutvikling og faglig innføring i sentrale muligheter og utfordringer i Norge og i Arktis generelt. Målet er å samle rundt 30 yngre forskere og unge ledere fra Norge og andre land til en aktuell Arktisk arena tidlig i kandidatenes lederutvikling.

  Emerging Leaders leder opp til en presentasjon under den årlige internasjonale konferansen i januar i Tromsø, Arctic Frontiers. Kandidatene fra ulike land deltar i en godt sammensatt mix av tekniske, sosiale og kulturelle delarrangementer sammen med veiledning fra mentorer i fra privat sektor, politikk og forskning. Programmet starter i Bodø og går ombord Hurtigruten, og innom Lofoten før turen fortsetter til Tromsø. For å bedre forstå og oppleve de marine ressursene og deres potensial legger programmet inn et døgn i Lofoten. Kandidatene blir hele tiden utfordret til å diskutere og presentere gjennom hele fagprogrammet som retter søkelys på isblå muligheter og utfordringer med ulike årlige undertemaer som marin forsøpling, havteknologi og kunnskapsbasert forvaltning i Arktis. Programmet i sin helhet inkluderer følgende sesjoner:

  Session 1: Politics and Security in the High North
  Session 2: Technology Development and Arctic Business
  Session 3: Årlig Arctic Frontiers
  Session 4: Presentasjonsverksted

   
  FanpLESStic-Sea

  FanpLESStic-Sea

  Store mengder mikroplast strømmer ut i havet fra landbaserte kilder. Prosjektet FanpLESStic-Sea har som mål å gjøre noe med dette, spesielt i området rundt Østersjøen.

  Prosjektet har tre hovedmål:

  • Øke kunnskapen om hvor mikroplast kommer fra og transportveier
  • Evaluere teknologi som kan redusere mikroplast eller redusere tilstrømmingen til vannveier
  • Øke kunnskap og engasjement hos beslutningstakere gjennom forslag om kostnadseffektive metoder for reduksjon av mikroplast

  Prosjektet har partnere i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen, Latvia, Litauen og Russland. SALT er eneste norske deltaker i prosjektet.

  Prosjektperioden strekker seg fra 1. januar 2019 til 30. juni 2021, og har et totalt budsjett på 2 968 069 euro.

   
  Havet e mor di – Et kræsjkurs i kystens betydning

  Havet e mor di – Et kræsjkurs i kystens betydning

  Trænafestivalen og SALT slår nå sitt kystengasjement sammen for å skape et framtidsrettet kystverksted.

  Trænafestivalen/Lovund er arenaen og SALT er innholdsformidlere. I juli inviterer vi morgendagens beslutningstakere; nærmere bestemt lederne i de norske ungdomspartiene, til «Havet e mor di – et kræsjkurs i kystens betydning».

   
  Jakten på Lofoten

  Jakten på Lofoten

  Jakten på Lofoten – det er du som er Lofoten, hva er Lofoten for deg?

  SALT leder stedsmerkevareprosjektet Jakten på Lofoten. Prosjektet skal bidra til å styrke Lofoten som attraktivt bo- og arbeidssted ved å formidle de egenskaper, fordeler og verdier som er unike for regionen. Jakten på Lofoten skal definere de kvaliteter som stedsmerkevaren skal bygges på gjennom fortellinger fra de menneskene som sammen utgjør Lofoten. Basert på disse fortellingene utvikles det en visuell profil som skal benyttes i markedsføringen av Lofoten som bo-, arbeid- og besøkssted.

  Prosjektet eies av Destination Lofoten og finansieres av Innovasjon Norge, Sparebanken Nord-Norge og Lofoten Sparebank. Arbeidet utføres av SALT i samarbeid med TIND Arkitektur og SISU Design LAB.

   
  Konjunkturbarometer Nord-Norge

  Konjunkturbarometer Nord-Norge

  SALT er innholdsleverandør til Konjunkturbarometer Nord-Norge. Vi bidrar med tekster som handler om havet, kysten og kystsamfunnene. Vi skriver om akvakultur og fiskeri og om menneskene som arbeider på fiskebåter og i oppdrettsnæringen. Klimaendringer, havforsuring og marin forsøpling er temaer som blir belyst gjennom våre bidrag til Konjunkturbarometer Nord-Norge.

  Andre prosjekter om framtid