Marin kunnskapsfangst
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Forskning

  SALT er fundert i kunnskap og har som målsetting å bidra til å innhente mer kunnskap om havet, de marine ressursene og kystens verdiskaping. Med kunnskap som redskap kan vi fange svaret på både små og store spørsmål. Blå spørsmål knyttet til det marine økosystem, anvendelse av havets sølv og kystmennesker. Har du et blått spørsmål du vil finne svaret på, leter vi gjerne sammen med deg! La oss sette kunnskapsgarnet sammen.

  Referanseprosjekter
   
  DEVOTES

  DEVOTES

  Forskningsprosjektet DEVOTES overordnede mål er å få en bedre forståelse for forholdet mellom press fra menneskelig aktivitet og klimatisk påvirkning og deres effekt på marine økosystemer. DEVOTES er et fireårig EU-prosjekt der SALT er én av 23 partnere.

  SALT bidrar med forskning i prosjektet og har i tillegg ansvar for avslutningskonferansen i Brussel i oktober 2016.

   
  Havplast

  Havplast

  HAVPLAST- Marin plast fra norsk sjømatnæring – kartlegging, kvantifisering og handling –  har som mål å redusere omfanget av marin plast på avveie i det marine miljø fra fiskeri og havbruk. Prosjektet vil beskrive mengder, kilder og årsaker til marin forsøpling fra næringen, og bidra til å fremme konkrete forslag til forebyggende tiltak basert på identifisering av kilder og årsakssammenhenger innenfor den enkelte sektor. Herunder bidra til en bransjestandard for håndtering av mikro- og makroplast i sjømatnæringen, og foreslå indikatorer for å måle effekt av tiltak.

   
  LoVe MarinEco

  LoVe MarinEco

  SALT er ansvarlig for formidling av resultatene fra et pågående forskningsprogram som har som mål å framskaffe ny kunnskap om det marine økosystem utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

   
  Non-Commercial Values Attached to Marine Resources in the Coastal Zone

  Non-Commercial Values Attached to Marine Resources in the Coastal Zone

  SALT er samarbeidspartner i et forskningsprosjekt som skal undersøke lokalbefolkningens verdsetting av marine ressurser i kystsonen.

  Andre prosjekter om forskning