Opplev kunnskapen - med hele deg
 • Abonner på nyhetsvarsel

 • Formidling

  SALT har et blått hjerte som banker for havet og kysten. Og det banker ekstra sterkt for å spre kunnskap om det fantastiske havet og kystens muligheter. SALT utforsker ulike verktøy for å gjøre kunnskapskommunikasjon så grensesprengende, tankevekkende og sporsettende som den bør være. Vi tror på å la publikum oppleve kunnskapen – gjennom hele seg! Foredrag, vitenshow, workshops – SALT gjør alt til en kunnskapsopplevelse uten sidestykke. Og vi kan spre din kunnskap på unikt og innovativt vis.

  Ta kontakt i dag, så kan vi sammen skape en SALTastisk kunnskapsopplevelse for ditt publikum!

  Referanseprosjekter
   
  Blått Ansvar

  Blått Ansvar

  BLÅTT Ansvar er et av SALTs blå hjertebarn; et pågående formidlingsprosjekt om marin forsøpling under stadig utvikling. Gjennom et tre-fem dagers skoleprosjekt, som inkluderer strandrydding og analyse av avfall, er målet å opplyse, inspirere og påvirke fremtidens fiskere og andre sjøfolk til å ta gode valg og ta vare på havet. Prosjektmodulen ble i første omgang utviklet i samarbeid med Vest-Lofoten videregående skole, og har siden blitt gjennomført på Bodin og Nordkapp videregående skolers BLÅ linjer. Videre er målet å utvikle videomateriell, samt ytterligere utrulling gjennom prosjektet HAVPLAST og opprettelsen av en nettportal med fri tilgang for alle.

  For at denne viktige blå kunnskapen skal treffe flest mulig har vi også utviklet en én times kortversjon som skal inngå i det obligatoriske sikkerhetskurset fiskere må gjennom hvert 5.-8. år. Målet er å bevisstgjøre de som allerede lever av havet, og skape gode holdninger som så kan videreføres på tvers av generasjoner. Denne modulen testes og implementeres i Lofoten i løpet av 2018.

   
  Blått:Rått:Rabalder

  Blått:Rått:Rabalder

  Blått:Rått:Rabalder er et formidlingsprosjekt som anvender utradisjonelle formidlingsverktøy for å bidra til forsterket kystidentitet og stolthet hos ungdom i kystsamfunn i Nord-Norge. Sammen med SALT, en filmskaper og en musiker utforsker ungdomsskoleelever i de tre nordligste fylkene verdien av egne ressurser og utdanningsvalg for kystens og landsdelens framtid. Målet med Blått:Rått:Rabalder er å bevisstgjøre ungdommen på mulighetene Nord-Norge kan tilby, samt motivere dem til å skaffe seg den kunnskapen som trenges for å delta i utviklingen av landsdelen.

   
  FATE

  FATE

  SALT er ansvarlig for den populærvitenskapelige formidlingen av prosjektet «Fate of cold-water coral reefs – identifying drivers of ecosystem change». Målet med prosjektet er å forstå de naturlige svingningene i fysiske, kjemiske og biologiske prosesser i kaldtvannskorallrev og økosystemene knyttet til dem. I prosjektet skal man også studere hvordan disse økosystemene kan bli påvirket av klimaendringer og havforsuring.

   
  OPTIMAKELP – The Kelp Experience

  OPTIMAKELP – The Kelp Experience

  SALT er delansvarlig for formidlingen av det store forskningsprosjektet OPTIMAKELP som igangsettes i 2018 og går frem til 2021. Forskningsprosjektet skal gjennom en tverrfaglig tilnærming gjennom disse tre årene undersøke hvordan tang- og tareforekomstene i norske farvann best kan bli høstet og forvaltet for å sikre at økosystemtjenestene de leverer samtidig blir ivaretatt i en fremtid med klimamessig og sosioøkonomisk usikkerhet. OPTIMAKELP har tre forskningsområder i Norge som hovedfokus under forskningsperioden; nemlig Vega, Frøya og Hammerfest.

  I forbindelse med formidlingen av forskningen utformet SALT et todagers undervisningsopplegg for barn og unge, primært i ungdomsskolealder, kalt The Kelp Experience. The Kelp Experience skal skape entusiasme omkring tang og tare som historisk, nåtidig og fremtidig ressurs, samt gi elevene innsikt i høsting av ressursen, som f.eks det utrolige mangfoldet av produkter som inneholder algekomponenten alginat, og kunnskap om biologien i disse plantene og deres rolle i det marine økosystemet. Det ble også gjennomført  en praktisk bolk hvor ungdommene lærte seg å lage matretter av tang og tare med en profesjonell kokk som veileder, samt en bolk hvor ungdommene fikk lage film med en profesjonell filmskaper.

   
  Rammeavtale med Forskningsrådet

  Rammeavtale med Forskningsrådet

  SALT med underleverandører har inngått en rammeavtale med Norges Forskningsråd på å levere teksttjenester innenfor følgende områder: «Klima og miljø», «Fiskeri, havbruk og landbruk» og «Forskningsdagene». Rammeavtalen omhandler både skriftlig og visuell formidling av kunnskap.

   
  Visningssenter SalMar

  Visningssenter SalMar

  SALT var prosjektleder for visningssenteret til SalMar Nord på Finnsnes i Troms. I tillegg til prosjektledelse leverte SALT tekstinnhold, og utviklet installasjoner i samarbeid med underleverandører.

  Andre prosjekter om formidling