Tomas Brage
Forsker

Tomas er SALTs ekspert på klimatilpasning og bærekraftig byutvikling. Som arkitekt og forsker jobber Tomas med prosjekter knyttet til utvikling av fremtidsretta kystsamfunn, og med arealplanlegging og klimaomstilling i et kystperspektiv. Med en doktorgrad i arkitektur fra The University of Queensland i Australia, har Tomas spesialkunnskap om klimatilpasning av byer og tettsteder, og har i sitt doktorgradsarbeid forsket på vannets kretsløp tilknyttet byform i urbane områder. Han har i tillegg en mastergrad i kystforvaltning og planlegging.

Med sin sterke interesse for reising, språk, surfing og friluftsliv, har globetrotteren Tomas gjennom karrieren «fulgt vannets kretsløp» fra Spania via Portugal, Østerrike, Tyskland, England, Finland, surfestrender og fjell på Jæren, Australia og til Lofoten. Underveis har han opparbeidet seg solid erfaring innen naturforvalting, prosjektering, og bærekraftig og klimatilpasset byutvikling. Dette blant annet som konsulent i eget firma i Norge og Spania.

Tomas er en dyktig og engasjert forsker som gjerne bidrar med sin kompetanse til kunnskapsinnhenting, analyse og planlegging for klimaomstilling og bærekraftig by- og samfunnsutvikling i kystnære områder.