Rui Pires
Rådgiver

Rui har satt kursen fra Portugal til Lofoten hvor SALT nyter godt av hans analytiske evner og solide kunnskaper innen kartlegging og modellering.

Rui er geolog og har tidligere arbeidet i flere prosjekter med kartlegging, GIS, geofysisk dataanalyse, og med paleo-rekonstruksjon av fjellkjeder og sedimentære bassenger.
I SALT bidrar han med sin kunnskap og praktiske erfaring i fagområdet marin forsøpling.

Rui har sin master i geologi fra universitetet i Coimbra i Portugal, hvor han har studert geologiske prosesser, geodynamikk og strukturanalyse. Her skrev han masteroppgave om numerisk modellering av utviklingen av saltstrukturer. Etter studiene jobbet han med formidling som foredragsholder innen geologi, før livet tok ham til Oslo og forskningsarbeid i det private næringsliv. Rui har for øvrig en kreativ gründer «i magen». Han har deltatt i flere oppstartsprosesser, og bidrar gjerne som sparringspartner i kreative prosesser.

Rui er involvert i følgende prosjekter og publikasjoner