Michael Pantalos
Rådgiver

Michael er marinbiolog med lidenskap for organismene som bygger havets levende habitater. Selv om han startet livet omringet av land i midtvestens USA, fant han veien ut til havet så fort han kunne – og har ikke sett seg tilbake. Michael har fokusert studiene og karrieren på kunnskap om plantene, dyrene, algene og bakteriene som utgjør fundamentet for marine økosystemer, og å bidra til å beskytte dem. Hans erfaring som fiskeriobservatør i Alaska har forsterket hans forståelse av sammenhengen mellom kystsamfunns næringsgrunnlag og bærekraftighet.

Michael har en Bachelor of Science i marinbiologi fra University of New Brunswick, Canada, og en M.Sc. i marin økologi fra University of Western Brittany, Frankrike. Michael er SALTs tallknuser på fiskeri- og marin forsøplingsdata på flere av våre forskningsprosjekter, han klargjør datainnsamlingsverktøy for videre distribusjon, og deltar i feltarbeid.

Telefon
+47 919 22 802
E-post