Jannike Falk-Andersson
Seniorforsker

Jannike er en anerkjent forsker med både biologi, økonomi og samfunnsfag som bakgrunn. Med hennes tverrfaglige bakgrunn og sitt store engasjement har hun en unik evne til å realisere nyskapende prosjekter innenfor alle SALTs fagområder. Hovedfokuset er marin ressursforvaltning, der det kreves innsikt fra mange ulike aktører for å finne gode og framtidsretta løsninger. De siste årene har marin plastforurensning preget Jannikes arbeid og da har hennes engasjement for formidling og kommunikasjon med både fiskerinæringen og landkrabber kommet godt med.

Gjennom sin forskning har Jannike spesialisert seg på å aktivisere beslutningstagere, næringsliv og interessenter. Dette gjør hun gjennom arbeidsverksteder, foredrag, fokusgrupper og andre utadrettede aktiviteter. På denne måten sikrer hun at forskningen er relevant og tilgjengelig for næringsliv og det øvrige publikum og at forskningsresultatene kommer til anvendelse.

Jannike har en bachelorgrad fra University of Cape Town i økologi og zoologi, en mastergrad i internasjonal fiskeriforvaltning fra Norges Fiskerihøgskole og en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra UiT Norges Arktiske Universitet med spesialisering i økosystembasert forvaltning og økosystemtjenester.

Før hun startet i SALT, har hun jobbet med tverrfaglige forskningsprosjekter i NORUT og ved UiT og Universitetet i Oslo. Jannike publiserer sine forskningsresultater i spennende fagfellevurderte artikler i internasjonale journaler.

Jannike er involvert i følgende prosjekter og publikasjoner

Telefon
+47 919 22 802
E-post