Fredrik Johannessen
Seniorrådgiver, feltansvarlig

Fredrik er SALTs ubestridte feltgeneral, med teft for logistikk, HMS, gjennomføring og design av de mange feltarbeidene SALT utfører i løpet av året. Han er utdannet naturforvalter fra NMBU, og har fordypet seg i landskapsplanlegging og -økologi. Han har i tillegg erfaring fra Forsvaret hvor han blant annet har vært lagfører i Telemarksbataljonen. Fredrik er den fødte lagspiller med utmerket evne til logistisk presisjon og raske prioriteringer ute i felt.

Fredrik har en bachelorgrad i landskapsplanlegging fra Høgskulen i Sogn og Fjordane, og en master i naturforvaltning fra NMBU. I tillegg har han befalsutdanning fra Hærens Befalsskole. I sin mastergrad fordypet han seg i økologiske effekter av globale miljøendringer, landskapsøkologi og plan- og bygningsrett. Han har jobbet som kommunal arealplanlegger, miljørådgiver og som feltkonsulent i GIS og økologi før han begynte i SALT, og har slik en unik sammensetning av kompetanse innenfor forvaltning og logistikk.

Fredrik jobber med marin forsøpling i SALT og har ledet prosjektet "Operasjon storopprydding" i 2020 som engasjerte 47 soldater i førstegangstjeneste i å rydde hele 341 kubikk marint søppel fra vanskelig tilgjengelige områder på yttersiden av Kinnarodden helt på den nordligste tuppen av Norges fastland. Han er også involvert i prosjekter relatert til forvaltning, og har bidratt med en sikker penn i utredninger og rapporter.

Fredrik er involvert i følgende prosjekter og publikasjoner

Telefon
+47 919 22 802
E-post