Emil Røthe Johannessen
Rådgiver

Emil er samfunnsgeografen som engasjeres av arbeid med næringsutvikling og regional utvikling kombinert med bærekraft og økonomi. Utdannelsen hans har inkludert grønn transformasjon og omstilling, og han er derfor en skattet medarbeider i den strategiske utviklingen av fagområdet framtidsretta kystsamfunn. Emil er en fremoverlent rådgiver som raust deler av sine visjonære tanker for utvikling av gode kystsamfunn.

Emil har en bachelorgrad i geografi og mastergrad i samfunnsgeografi fra NTNU, med spesialisering i økonomisk geografi, regional utvikling, innovasjon og grønn omstilling. I sin mastergrad så han på maritime næringsklynger som utgangspunkt for regional utvikling i distriktskommuner. Han interesserer seg for kreftene som hindrer eller stimulerer til nasjonal, regional og lokal utvikling.

I SALT har Emil jobbet med prosjekter som omhandler samfunnsutvikling, næringspolitikk og innovasjonsprosesser. Han har solid erfaring fra utredninger, datainnsamling, analyse og teoretiske perspektiver på regional utvikling. Han har jobbet både med marin forsøpling og samfunnsutvikling, og han er medarbeider i prosjektet Fishing for Litter Norge og prosjektleder for Rydd Norge Nordland.

Emil er involvert i følgende prosjekter og publikasjoner

Telefon
+47 919 22 802
E-post