Brita Staal
Seniorrådgiver, internasjonalt ansvarlig

Brita er SALTs spesialist innen bærekraftsstrategi og risikostyring. Brita har et stort engasjement for bærekraftsarbeid lokalt så vel som internasjonalt. Med solid erfaring fra internasjonalt arbeid er Brita en verdifull ressurs i arbeidet med å ruste verden for en bærekraftig utvikling. Brita er den rette kvinnen på laget for å granske og vurdere alle former for ISO- og CSR-sertifiseringer, hun har ledet store bedrifters strategiske klimaarbeid og hun koordinerer Protect Our Winters' (POW) internasjonale arbeid. Brita er en fremoverlent, nysgjerrig og en ivrig mulighetsskaper med et unikt nettverk og en særs velutviklet arbeidskapasitet.

Brita har en mastergrad i utviklingsledelse fra Universitetet i Agder og University of Ruhuna i Sri Lanka og en bachelorgrad i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Lillehammer og University of Western Australia. Gjennom studiene har Brita erfaring fra internasjonalt arbeid både i Sri Lanka og Australia. Hun er utdannet "Climate Reality Leader". Brita har jobbet ved Norges ambassade i Australia, vært koordinator for utviklingsorganisasjonen FORUT og hatt internasjonale lederstillinger knyttet til kvalitet og bærekraft for globale merkevarer. Hun arbeider med konsekvensanalyser, bærekraft- og klimastrategiutvikling for marin og maritim næring.

I SALT er Brita ansvarlig for vår internasjonale satsning, der hun nå er prosjektleder for et partnerskapsprosjekt i Mannar-regionen som ligger på grensen mellom Sri Lanka og India. Her skal SALT og partnere arbeide for å redusere forsøpling fra fiskerinæringen gjennom systemendringer.