Ane Oline Roland
Rådgiver

Ane har et sterkt engasjement for samspillet mellom natur og mennesker. Hun har en mastergrad i psykologi og kan belyse allmenne psykologiske problemstillinger ut ifra en prinsipiell, kritisk og løsningsorientert tenkemåte. Ane har god innsikt i mekanismene som er involvert i utviklings- og læringsprosesser. Hun er opptatt av hva som stimulerer til miljøvennlig atferd, og har gode kvalitative metodekunnskaper med særlig erfaring tilknyttet intervju og casestudier.

Ane har en bachelorgrad i psykologi og en forskningsrettet mastergrad i psykologi fra NTNU i Trondheim. Hun har gjennom sin utdannelse soild kompetanse og erfaring innen forskningsmetodikk og kvalitative og kvantitative metodekunnskaper med særlig erfaring fra eksperimenter, intervju og casestudier. Ane har også bred erfaring fra medvirkningsprosesser.

I SALT jobber Ane med prosjekter som omhandler nærings- og samfunnsutvikling, der samhandling med ulike samfunnsgrupper står sentralt. Ane er prosjektleder for prosjektet Blått Ansvar, et undervisningopplegg om marin forsøpling rettet mot fiskeri- og havbruksstudenter i Norge. Hun samarbeider også med Norges Fiskarlag om kunnskapsutveksling om marin forsøpling mellom norske og russiske fiskere og studenter. Ane har vært involvert i utformingen av Samfunnsplanen for Flakstad kommune og hun er i tillegg en av skribentene i artikkelserien "Kvinner og kunnskap" publisert av Kunnskapsbanken Nord-Norge. Ane skriver sterke, metodisk solide tekster og får mesterlig fram teoretiske perspektiver i en lett tilgjengelig språkdrakt.

Ane er involvert i følgende prosjekter og publikasjoner

Telefon
+47 919 22 802
E-post