Salt science - fresh ideas
 
Vancouver

In January 2019 SALT established its first international satellite office in the multicultural city of Vancouver on the west coast of Canada. Metro Vancouver has around 2,5 million inhabitants and is the third largest city in Canada. The background for the establishment is that SALT sailor, and PhD Candidate, Guri Hjallen Eriksen is studying how pacific fisheries are regulated compared to Norway. The University of British Columbia (UBC) will be the base of the field work and the SALT office. The purpose is to gain new insights in how fisheries legislation can provide for environmental sustainability. While Leif Erikson was the first adventurous European that discovered Canada, Guri has sailed westwards in a hunt to gain knowledge and inspiration for the first industrial PhD on fisheries legislation.

Contact info

Visiting address: (Ta kontakt med Guri på e-post)

Postal address: (Ta kontakt med Guri på e-post)

Salt Sailors in Vancouver
 
Guri Hjallen Eriksen

(+47) 414 49 621

guri@salt.nu

Guri Hjallen Eriksen

Guri er Kabelvågjente som helt siden barndommen av har vært glødene opptatt av forvaltningen av de marine ressursene. Bestefaren Olav drev et fiskemottak i Kabelvåg som produserte tørrfisk og saltfisk, og fiskeripolitiske diskusjoner var ikke uvanlig ved middagsbordet hjemme. Denne ballasten førte til at Guri satte kursen mot Tromsø, hvor hun tok fiskerikandidatutdanningen ved Norges fiskerihøgskole. Ny kurs ble deretter stukket ut mot Oslo, hvor Guri jobbet flere år i Nærings- og fiskeridepartementet. Omringet av jurister i departementet ble Guri ekstra interessert i de rettslige sidene av forvaltningen, noe som resulterte i en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Som fersk jurist har Guri jobbet to år som advokatfullmektig, senest for Arntzen de Besche Advokatfirma, i oppdrag for kommersielle aktører i fiskeri- og akvakulturnæringen.

Guri skal i SALT inngå i et spennende samarbeidsprosjekt mellom privat og offentlig sektor. I en fireårsperiode skal Guri skrive en doktorgrad om fiskeri- og akvakulturlovgivning som ansatt i SALT, gjennom ordningen nærings-ph.d. i regi av Norges Forskningsråd. Universitetet i Oslo er gradsgivende institusjon og med i prosjektet. Samtidig fyller hun den SALTe skute med verdifull kunnskap om fiskeriforvaltning og lovverk.