Salt science - fresh ideas
 
Trondheim

When Olav Tryggvason founded the city of Niðaróss by the outlet of the river Nid in 997, the natural harbors on the western side of the outlet of Nidelva were probably an important factor for the location. In the small and shallow bays of the river, the flat-bottomed Viking ships could anchor safely.

SALT has also found a safe haven in the capital of Trøndelag since the autumn of 2016. The SALT home port of Trondheim has its boathouse in Pirsenteret. Here, knowledge is harvested and stored for delivery to the entire SALT kingdom, but especially to Trøndelag and Møre & Romsdal.

Contact info

Visiting address: Pirsenteret (Havnegata 9 – inngang 1, oppgang C, 4 etg)

Postal address: (ta kontakt)

Salt Sailors in Trondheim
 
Erlend Standal

(+47) 454 54 687

erlend@salt.nu

Erlend Standal

Med SALT hvalfanger- og fiskerblod fra Smøla strømmende gjennom årene, var det likevel kanskje ikke så underlig at denne tidligere landkrabben fra Inntrøndelag så seg om etter noe som har med havet å gjøre da han skulle velge utdanning. Men Erlend har ikke bare et hovedfag i marin biologi med seg i skipssekken. Som tidligere offiser og troppssjef på rekruttskole er han vant med å holde styr på de store horder. Studier i markedsføring og fartstid innenfor webdesign gjør at ekte SALTe kreativitetsbobler titt og ofte bryter overflaten.

Når Erlend mønstrer på som matros på den SALTe skuta er det likevel kunnskap om miljøforvaltning som tar mest plass i Erlends skipssekk, etter å ha gått gradene i nesten 15 år i Fiskeridirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning og Miljødirektoratet. Han har også seilt i byråkratisk utenriksfart, som leder av norsk delegasjon til biodiversitetskomiteen i OSPAR. Erlend har derfor god ballast til å holde den SALTe skuta på rett kjøl i farvannet rundt uthavna Trondheim.

 
Sverre Helmersen Håpnes

(+47) 416 34 924

sverre@salt.nu

Sverre Helmersen Håpnes

Sverre har hele livet hatt en dragning mot vann og det SALTe miljø, selv om dette ikke var gitt i en oppvekst i indre del av Trondheimsfjorden. Hans fascinasjon for det marine er altomspennende og har vokst i takt med økt SALT kunnskap. Med matrossekken fortsatt i hånda kastet Sverre seg rundt på formidlingstokt langs kysten. SALT har fått en ny matros med et hjerte som banker for havet og kysten –og som formidler dette med stort engasjement og iver.

Sverre har en mastergrad i marin kystutvikling fra NTNU, med fokus på romlig fordeling av bunnfisk ved bruk av undervannsteknologi. Sverre mønstret på den SALTe skuta som sommermatros i 2016, og ble raskt en del av det faste SALTe mannskapet. Sammen med Erlend styrer han den SALTe skute i Trondheims farvann.

 
Ingvill Warholm

(+47) 951 57 300

ingvill@salt.nu

Ingvill Warholm

Ingvill er en av våre nylig ansatte kunnskapsmatroser. Bilde og en god beskrivelse av Ingvill vil komme etter hvert.