Salt kunnskap - friske idéer
 
Svolvær

SALT’s beating heart is located in beautiful Lofoten, with the great ocean as our next-door neighbor, in close proximity to the natural resources and where much of Norway’s value creation takes place. Our base is situated adjacent to the dock of Hurtigruta, in Svolvær, of whom which we share our domain and focus – the elongated coastline. Yet, unlike our famous maritime colleague, SALT navigates its ship, packed to the brim with knowledge and enthusiasm, on all the world oceans. The Svolvær pilothouse is commanded by our experienced captain, Kjersti, staking out the next course for the ship and her crew.

Contact info

Visiting address: Havneterminalen (Fiskergata 23)

Postal address: Postboks 91, 8301 Svolvær

Salt Sailors in Svolvær
 
Kjersti Tønnessen Busch

(+47) 971 33 501

kjersti@salt.nu

Kjersti Tønnessen Busch

Kjersti er kaptein på den SALTe skuta og særdeles kunnskapsrik når det kommer til marinbiologi og akvakultur, men det stopper ikke der! SALTs blide sørlending er en lystig, engasjert og målrettet rorkvinne, med særlige talenter innenfor strukturert prosjektledelse, tallknusing og statistikk. Sammen med Kriss, drar Kjersti land og strand rundt for å fortelle barn og voksne om det fantastiske havet og kystens muligheter.

Kjersti har doktorgrad i akvakultur fra Universitetet i Tromsø, med fagekspertise innen torskeoppdrett. Kjersti etablerte SALT i 2010 sammen med Kriss.

 
Laura Johanne Olsen

(+47) 907 51 275

laura@salt.nu

Laura Johanne Olsen

Laura har ekte kystblod i årene, oppvokst på selveste Skrova! Etter flere år med kunnskapsfangst i Canada og Oslo, tok hun bred kunnskap om samfunn og fiskerier om bord på den SALTe skuta. Laura er også en svært dyktig prosjektleder og konferansekaptein, med et sjeldent godt blikk for detaljer, sammenhenger og det lille ekstra. Hvis noen kan kunsten å se uutalte behov, er det Laura. Kombinerer man dette med målbevissthet og gjennomføringsevne, får man SALT dynamitt!

Laura har mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, med fagekspertise innen russisk og internasjonal politikk. Laura var den første SALTe matrosen som mønstret på kunnskapsskuta – helt tilbake i 2010.

 
Ragnhild Ørnes

(+47) 414 49 613

ragnhild@salt.nu

Ragnhild Ørnes

Ragnhild har løpt rundt på kaiene i Lofoten siden hun var liten jente, med orkesterplass til en framvoksende reiselivsnæringen. Ragnhild er en ryddig og kvalitetsorientert SALT matros, som holder orden i redskapsbua til enhver tid. Både for SALT og oppdragsgivere. I tillegg til å være svært kompetent på hvordan man setter en god idé ut i livet ved hjelp av kunnskap, er Ragnhild en stødig og målbevisst prosjektleder. Ragnhild er durkdreven når det gjelder å både sette og holde kursen mot målet.

Ragnhild har mastergrad i entreprenørskap og innovasjonsledelse fra Universitetet i Nordland, med fagekspertise innen opplevelsesproduksjon hos reiselivsbedrifter. Ragnhild mønstret på den SALTe skuta i 2013.

 
Benedikte Farstad Nashaug

(+47) 905 76 698

benedikte@salt.nu

Benedikte Farstad Nashaug

Benedikte er i permisjon fra 1. november 2017

Benedikte er Svolværjente, oppvokst med havutsikt og sjøsprøyt. Gjennom sine studier, har hun fått øynene opp for biologiens mikroskopiske eventyr. Benedikte har et spesielt talent for å skreddersy prosjekter og arrangementer, der hvert sting er alt annet enn tilfeldig. Når skreddersømmen i tillegg er kunnskapsbasert, gjennomtenkt og prikkfri, blir resultatet SALTastisk! Vi snakker kvalitet i hvert sting.

Benedikte har mastergrad i bioteknologi fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Benedikte mønstret på den SALTe skuta i 2012.

 
Marthe Larsen Haarr

(+47) 902 24 437

marthe@salt.nu

Marthe Larsen Haarr

Marthe er født og oppvokst på Sør-Vestlandet og utdannet i Canada, men har brent for Nord-Norge og Arktis så lenge hun kan huske, og nølte ikke med å hoppe ombord på den SALTe skute når sjansen til å flytte nordover bød seg. Marthe er marinbiolog med hovedkompetanse innen fiskeriøkologi, og med bred erfaring innen formidling og forskningssamarbeid med yrkesgrupper innen fiskeri.

Marthe har mastergrad i marinbiologi fra University of New Brunswick i Canada, og jobber med siste finpussen av doktorgrad fra samme universitet. Marthe er én av ytterst få som har blitt ansatt i en utlyst forskerstilling i Lofoten!

 
Guri Hjallen Eriksen

(+47) 414 49 621

guri@salt.nu

Guri Hjallen Eriksen

Guri er Kabelvågjente som helt siden barndommen av har vært glødene opptatt av forvaltningen av de marine ressursene. Bestefaren Olav drev et fiskemottak i Kabelvåg som produserte tørrfisk og saltfisk, og fiskeripolitiske diskusjoner var ikke uvanlig ved middagsbordet hjemme. Denne ballasten førte til at Guri satte kursen mot Tromsø, hvor hun tok fiskerikandidatutdanningen ved Norges fiskerihøgskole. Ny kurs ble deretter stukket ut mot Oslo, hvor Guri jobbet flere år i Nærings- og fiskeridepartementet. Omringet av jurister i departementet ble Guri ekstra interessert i de rettslige sidene av forvaltningen, noe som resulterte i en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Som fersk jurist har Guri jobbet to år som advokatfullmektig, senest for Arntzen de Besche Advokatfirma, i oppdrag for kommersielle aktører i fiskeri- og akvakulturnæringen.

Guri skal i SALT inngå i et spennende samarbeidsprosjekt mellom privat og offentlig sektor. I en fireårsperiode skal Guri skrive en doktorgrad om fiskeri- og akvakulturlovgivning som ansatt i SALT, gjennom ordningen nærings-ph.d. i regi av Norges Forskningsråd. Universitetet i Oslo er gradsgivende institusjon og med i prosjektet. Samtidig fyller hun den SALTe skute med verdifull kunnskap om fiskeriforvaltning og lovverk.

 
Liz LaMora

(+47) 919 22 802

liz@salt.nu

Liz LaMora

Liz har siden hun var liten løpt, vandret, reist, ridd og utforsket delstaten Vermont i USA, der hun også er født. Drivkraften til å bli eliterytter tok henne til Danmark, og deretter til Sverige hvor hun endret kurs til økonomi. En ytterlige kursendring tok Liz og hennes familie til Lofoten og SALT.

Liz er utdannet bedriftsøkonom og regnskapsfører fra Sverige. Hun mønstret på den SALTe skuta i 2018.

 
Malin Jacob

(+47) 901 31 416

malin@salt.nu

Malin Jacob

Malin er fra sørlandsbyen Kristiansand og har hatt havet som lekeplass fra barnsben av. Hun er tidligere nestleder i Natur og Ungdom. Jacob er også en av damene bak det grønne bloggkollektivet Grønne Jenter. I 2014 krysset hun Atlanterhavet i seilbåt for å forske på miljøgifter og mikroplast. I 2008 ble hun kåret til Norges miljøhelt av Aftenposten.

Mellom 2015 og 2018 var Malin fagleder for hav og internasjonale relasjoner i organisasjonen Hold Norge Rent, og har blant annet ledet Strandryddedagen i Norge. Hun er tidligere koordinator for nettverket “Samarbeidsarena for aktører som jobber med marin forsøpling” (SAM), et nettverk for aktører som jobber med marin forsøpling til daglig. Dette arbeidet har dermed gitt henne bred oversikt over aktørene som arbeider innenfor marin forsøpling i Norge og internasjonalt.

Malin har studert statsvitenskap, internasjonale relasjoner og historie ved Universitetet i Oslo og Høgskolen på Lillehammer.

 
Calum MacIntyre

+47 905 66 725

calum@salt.nu

Calum MacIntyre

Calum er fra Skottland og har gjennom sin oppvekst brukt mye tid i de lokale fjellene. Etter mye tid utendørs så han fort viktigheten av å jobbe med miljø og klima.

Selv om han er veldig glad i de skotske fjellene, har han gjennom årene bodd i mange forskjellige land. Det var en snowboardtur som trigget ham til å krysse Nordsjøen første gang, og han har ikke forlatt Norge siden. Her i Norge har han studert ved Høgskolen i Sogndal der han i 2018 fullførte en mastergrad i Climate Change Management. Oppgaven handlet om Den Norske Turistforening og det grønne skiftet i Norge.

Sommeren etter den fullførte mastergraden dro han til Nord-Norge, og ble som mange før ham veldig glad i fjellene og havet. Det var derfor med glede han kunne mønstre på den SALTe skuta. Calum brenner for kommunikasjon innenfor klima- og miljøutfordringer og jobber nå med podcaster og video for SALT.