Salt kunnskap - friske idéer
 • Subscribe to news alert

 • News

  On the SALT ship lots of things are going on, and we constantly work to deliver best quality products to our clients. Here you can read about some of our activities, but alas – only in Norwegian.

  Norskledet EU-prosjekt skal redusere plastforsøpling gjennom standardiserte metoder for overvåking
  Norskledet EU-prosjekt skal redusere plastforsøpling gjennom standardiserte metoder for overvåking
  Det nyoppstartede EU-prosjektet EUROqCHARM skal etablere standardiserte metoder for overvåking og vurdering av plast i miljøet. Prosjektet ledes av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), og SALT er ansvarlig for kunnskapsoverføring og kommunikasjon. // ENGLISH VERSION INCLUDED // [Les mer »]
  Er det du som skal bygge opp SALTs kontor i Båtsfjord?
  Er det du som skal bygge opp SALTs kontor i Båtsfjord?
  Endelig er vi klare for å etablere vårt Finnmarkskontor. Dette har vi drømt om lenge! Det handler om å være med å bygge framtidsretta kystsamfunn aller lengst mot nord, der bølgene fra Barentshavet slår inn over kaikanten. Dette er drømmejobben for deg som lengter etter arktisk natur og som vil jobbe for et rent hav sammen med alle oss i SALT. [Les mer »]
  Data fra MAP og Kvantesprang fritt tilgjengelig for andre
  Data fra MAP og Kvantesprang fritt tilgjengelig for andre
  For å lære mer om marin forsøpling i Norge er data om utbredelse av marint avfall langs vår lange kyst en viktig kilde til mer kunnskap. Gjennom forskning kan slike data gi oss flere svar på hva vi kan gjøre for å bekjempe problemet. SALT gjør nå en stor del av våre rådata fritt tilgjengelig for alle. [Les mer »]
  Strandrydding nytter!
  Strandrydding nytter!
  Jevnlig rydding av strender gir mindre marint avfall. Det viser analyser av strandryddedata registrert gjennom 8 år i Lofoten. – Vi ser at rydding nytter og at forebygging har effekt, fastslår forsker Marthe Larsen Haarr i SALT. Fire gjenstander utgjør alene halvparten av strandsøpla som ryddes i Lofoten. Nå er resultatene av «Lofotanalysen» publisert i det anerkjente internasjonale forskningstidskriftet Marine Pollution Bulletin. [Les mer »]
  Miljøtilstanden i Oslofjorden er prekær
  Miljøtilstanden i Oslofjorden er prekær
  SALT har, som del av Miljødirektoratets forslag til Helhetlig plan for Oslofjorden, sammenstilt kunnskapsstatus for miljøtilstanden i Oslofjorden. I den ferske miljørapporten har SALT med underleverandører på oppdrag fra Miljødirektoratet tatt temperaturen på livet i Oslofjorden. [Les mer »]
  En dag i felten
  En dag i felten
  SALTe ansatte bruker mangfoldige timer på feltarbeid i løpet av et år. Hvordan er det egentlig å være ukesvis på gudsforlatte steder for å telle og veie søppel? Og hva er det egentlig forskerne forsøker å finne svar på? [Les mer »]
  Ny rapport: Marin plastforsøpling fra fiskeflåten
  Ny rapport: Marin plastforsøpling fra fiskeflåten
  I forskningsprosjektet HAVPLAST arbeidet forskere og sjømatnæringen sammen om å finne de beste løsningene for å redusere marin plastforsøpling fra fiskeflåten og oppdrettsnæringen. Rapporten viser at fiskeri- og havbruksnæringen bidrar betydelig til marin forsøpling, men identifiserer samtidig et stort potensiale og vilje for å redusere avfall på avveie fra næringen. Suksess i næringen vil ha betydelig effekt på den marine forsøplingen langs kysten. [Les mer »]
  Rekvika i Tromsø er igjen vakker og ren
  Rekvika i Tromsø er igjen vakker og ren
  Det finnes mange «rekviker» langs Norges langstrakte kystlinje. Navnet har de fått fordi det reker på land mye i disse vikene – tidligere hovedsakelig trevirke eller andre nedbrytbare materialer, men siden midten av 1900-tallet er det som reker i land i økende grad laget av plast. [Les mer »]
  Arktisk Kunnskap på Aqua Nor
  Arktisk Kunnskap på Aqua Nor
  Royalt besøk, blå innovasjon og teknologi og sjømat i verdensklasse oppsummerer Aqua Nor, verdens største leverandørmesse for havbruk. For tredje gang har SALT vært prosjektleder for fellestanden Arktisk Kunnskap. Se bildene fra messen her. [Les mer »]
  Are you an emerging leader in the Arctic?
  Are you an emerging leader in the Arctic?
  Call for new candidates: Arctic Frontiers Emerging Leaders is now open for new candidates from business, public sector and academia! [Les mer »]
  The Canada memoirs
  The Canada memoirs
  Our PhD Candidate Guri has just returned to Lofoten after six months of field studies on the west coast of Canada. Read about some of her personal experiences from the period. [Les mer »]
  Load more