SALT kunnskap - friske idéer
 
Rammeavtale med Forskningsrådet
Rammeavtale med Forskningsrådet

SALT med underleverandører har inngått en rammeavtale med Norges Forskningsråd på å levere teksttjenester innenfor følgende områder: «Klima og miljø», «Fiskeri, havbruk og landbruk» og «Forskningsdagene». Rammeavtalen omhandler både skriftlig og visuell formidling av kunnskap.