SALT kunnskap - friske idéer
  • Abonner på nyhetsvarsel

  • MARP3
    MARP3

    MARP3 MARine Plastic Pollution in the Arctic: origin, status, costs and incentives for Prevention. Målet med dette prosjektet er å styrke kunnskapsbasen om marin forsøpling i Barentshavet og å skaffe til veie relevant forskning og kunnskap for å øke bevissthet og kunne anbefale metoder for å ivareta en bærekraftig menneskelig aktivitet som bidrar til minst mulig marin forsøpling. Norut er prosjektleder og SALT har ansvar for workshop om kilder til marin forsøpling på Svalbard og workshop med stakeholders for å redusere mengde marin forsøpling i området. SALT har også bidratt til publisering av vitenskapelige artikler; den ene handler om kilder til marin forsøpling i Norge.